Scholarly article on topic 'Elements of banking intermediation in the Algerian Banking system and the means to activate it'

Elements of banking intermediation in the Algerian Banking system and the means to activate it Academic research paper on "Law"

CC BY-NC-ND
0
0
Share paper
Academic journal
Arab Economic and Business Journal
OECD Field of science
Keywords
{Banks / Funding / Liquidity / Mediation / Deposits / Loans}

Abstract of research paper on Law, author of scientific article — Habbar Abderezak

Abstract Algerian banks are so far the main source of funding for the Algerian economy including the public sector. In this context, we found that the banking sector is still subject to the trends of government authorities to justify this relationship by looking forward to achieving economic development, but on the other side this restricts the activity of banks in terms of banking intermediation. Banking intermediation raises several interrelated issues for banks, the central bank and the Treasury. It is linked to the gross domestic product, money supply and bank liquidity, etc. These elements will be examined in this article to learn the elements of bank intermediation in the Algerian banking system and ways of strengthening it.

Academic research paper on topic "Elements of banking intermediation in the Algerian Banking system and the means to activate it"

USEK

HOLY SPIRIT UNIVERSITY OF KASLIK

Contents lists available at ScienceDirect

ScienceDirect

journal homepage: www.elsevier.com/locate/aebj

i ARAB ECONOMIC ' & BUSINESS JOURNAL

Conference Title

JJ^J ^jjtj^Jt jij^^Jt ^l&ji) J Ajfij^^Jt ALl^ijit

Elements of banking intermediation in the Algerian Banking system and the means to activate it

*jL*JIJJIJJ6>.J

jjt_j$Jt i^LJt^Jz yj ¿j! ajx-oll <jjL^O jtluil

Dr. Habbar Abderezak*

Lecturer, University of Chlef, Algeria

A R T I C L E I N F O

Article history: Received August 2011 Received in revised form July 2012 Accepted July 2012

Keywords:

Funding

Liquidity

Mediation

Deposits

A B S T R A C T

Algerian banks are so far the main source of funding for the Algerian economy including the public sector. In this context, we found that the banking sector is still subject to the trends of government authorities to justify this relationship by looking forward to achieving economic development, but on the other side this restricts the activity of banks in terms of banking intermediation.

Banking intermediation raises several interrelated issues for banks, the central bank and the Treasury. It is linked to the gross domestic product, money supply and bank liquidity, etc. These elements will be examined in this article to learn the elements of bank intermediation in the Algerian banking system and ways of strengthening it.

© 2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: +213558372732; Fax: +21327721977. E-mail address: habbar_abderezak@yahoo.fr Peer review under responsibility of Holy Spirit University of Kaslik.

2214-4625/$ - see front matter ©2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. http://dx.doi.Org/10.1016/j.aebj.2013.02.001

óUSÍI ^jjjil Jjj.Jil AJjjwil ALUjil ¿jljjïl ^jjSil

^ ^áÍ.

^lül jlá AjÍcj í^Ul £lüi 4_*jIjÍI 1 .j.á ¿jjlÚ.il < a ÍJá . Jjj." ^-á ^j_JÍl ^.'jj JS Uj ^jjlj^Jl jl.JSVl i.J*j Aj*.^jil eÁA jí Vj .ÁjJ ."SVl AjajjÍI ¿JSaj jj. ei.Ja.il AjajSaÍI óli'il óljA.jJ2 ¿.Áj Jjj V ^jjlj^l

.l^jl^ljjilj l^jlsjjj lAjji jjJ jjajj Ájáj.^ii ALl,jib ¿i*Jj l* ^á i.j.á ij Llú** ^á ^jjjll jjsj ^jUíij Ai. lj l.S íaJaj.*]i AjjjÁilj ^jsjaíi ^Ljjilj ^jjJlj Ai^c. lj áJáijj. ólJlS^j Sic Ajáj ..il ALl,jil ^j^j. jíb ól.ji. Ááj*.i a jU Ai A^jjil eÁA J^-Á j. l^jjj^ ^jSI j..lJ*]l ^-Aj 4¿Jl Ajáj ..il Aijj^ilj ^üjil ^lÁil ^Ía.ÍI

¿jljjil <—iÍa. ^J ^j_JÍl eeliS j.. ¿ijil J^-Á j.. «ij, ílj.jciJ ^j-jj^Jl ^áj ..il ^LkJSl ^J Ajáj ..il ALl,jil

jjjil ^it Ljx^il < ááÁj AJJI.JSVI ¿jjl¿.ii ^JÁÍ ÁJÍJJAJ JJIÍJ Jl^jj J^Á j. ji

.^iji^'il ^á.jil ^jj.il ^ic 'A jil AjilS^j A^Jl*.i

jjjJ .2

<A¿iUil ALl,jil jjj ^ic AJU^íjil óLj.SVI ^á J-.jJ.uVlj jIájVI AJUc. jSJjJ ^á -A j. JjlS.il ^á ^^ijïjj jjSijJ'.ilj jjjÁJ.il j. ^^ijjiVlj üjji^l «li,jil ^jSU

Átj.? A ^jiSj -jJcliJ, .lj jjji^il «lU, .jil j| j^j Ajlcj <lAjl.*J,y Jjlj.il ^ij A^la. Áji.t ó|jjS*Jj Ájj* . ^ij j^jiljj /lj.jiaJ Áji^l ^Ij^VI V ó^i^il j. Acjjj.

^AÍ j. jjj*j ^jjil jli (¿il... t^jilSJil có^ljJiVi j^ljJ ^ic tAjlijil) ÁLl^jil

ejA JSJJ ^jil jljtVl J^iíj ¿Íá jc Ajjj^ilj AjjSj.il ^jjjil ^ ^ij ^jjjil jjJ*J ^jÁÍ AjÄ j.

^iiil Jjl^ij jjájjj ^jjjil ^j^) . -"»Vi Ll^jil -S^; jl.Jávi l^i ^Jil Aijj^il Aijj^il ¿Íáj ^iiil Jjl^ij jjj^J ^áj ..il ^l^jil jjJ ^ ^^i"j ^l^Vl ljA ^icj ((ljjjljji

.Jl.33^1 A.j^il

ÁjjLojá^l ¡UAZUJ jj^Aott JJJMJ! .1.2

Áj.jJilj Aj^ j. ^áj..il Jjj.ji| jjj AjJ^L AÍ^c Jj^jj Áj.JaVi ólj^^jil Ajjil¿ jSj

^ij (1912) jjSil Ajlij ^á Schumpeter j^í «^jáÍ Á^ j. Ajj^sJaVl

Jjj." JWá j. Aj.jJil ^á ^jl^jVl lAjjJj '^jI.jívi LU^l ^á ^jjjii SjjjSil Áj.aVi

^á lji JSJJ í^jjSil Jji^jil ^á AÁÍIJ ÁJ.A!J ^jjjil ^ .jlSJjVlj iji^Jil

.J-Sj^.il ^á iSljil aic ^lÁ. ^^já^Jj ^iSJj ^^jjSil jjlSj Aj^j ^ic ^jjjil ^^ j. A^j.il .JaVi ^l^jii jj.cliil jjjJl .JÍVl jSJjj

• [1]¿j J1 .JaVi Áj.jJil ¿JSÄJ ^í ^jl^jl JS^j -ÄI^J Aj^l^l Ó^ji*.il J^Á j. ^.Sj^il Áji.c jj' "^"j J^l ^íji Ajüäj J^íIj ^jjjil -

(Diamond121, 1984 ; Ramakrishman and Tchakor'31, «■iji.llj ól'^^.llj Asi*J.il

.( 1984

(Allen Aijj'il ^lÁ. ¿j^L jc Ajj1 .JaVi Áj.'.Jilj óIjI.ÍJ, sVI Ajil*á j. ¿ájil -.and Gale[41, 1999 ; Bencivenga and Smith151, 1991) .( (Sirri and Tufano161, 1995 fU ó1jj1.s3I j. Sjlij,^! Jl.il ^íj Áij«3 -

|jAj 'Aj.'.Jil ¿jS^j ^á Aijiil fjjic jjjil «.lSj^iil -Ai i^i ^áj..il ^l^jil

SjjÁil ó^Já ^ij Aál^j 'Ájij^Vlj Aj^jÍI Jjlj.il Ajjäjj ¿Íá ^á ejjii j^jilj

jjj.j.xil jjjA ^ |jSj Áj.jJil ¿jjl^i. jljJÁl Jl^. ^á ^Jil Ájjjj^il

¿jSäJ ^á ^áj..il ^l^jil jjJ J^i^j jS.jj (ljcljji ^iJÁ AjJjJ.il jL Á .il j. ^^IjÁilj

;[7]ÁjilJi| ^á Áj.jJil

Sjlcj fj AáiJÁ . JlS^i ôJ*j jlÁjVl j^U ^áj..il ^l^jil UJ'j : ÓjijÁ-laJl— f^j. JS^j jjjjl .JaVi jljc^i ^jjá JS^ ^ic j1 .JaVi ^á l^*jjjj

SjJlSil ôJjÂ.jil Aji^lj Aj^u,j.il AJjjil ^áj ..il ^l^jil jjJ*j i^JJlaJl jIájVÍ ¿Á — óljja j^j A^U.il Aijj'il Aj^jjj '^J'.ii jIájVI ¿j^^jj jtí^Ujj ¿íá ^ic

^l^jil jjJ AJ.AÍ f^l*Jj) Aijiilj jÁJ.il A^i.. ^á jjS" A^JJ. Ajjl.^J,.-i

.(^lÁilj jIájVI Áj.lJil Jjiil ^á ^áj..il

jájJ ^Jil Jjj.Jil Áji.c lj.Al ól.jS.il j. ácj.n . ^ic Aj j1 .JaVi Aj.JJil JSjjj jlS jjj ójájj ^jil Jjj.Jil A*jjL ^á Jjiil ^ÜJájj (AjJ^ jJ^j ájJ^ JjI,j j. ¿jj1.ulaÍI

jjj.jíi ^ij Aál^j Aji^l jlj,Vlj ^jJjil jjj Jjj.Jil jj1.. ^á ^jJJil ^ijl V'j*Vl A^jJil

^á 4^jSil ^J^Vl frljVl ólj ^JsJ.il Jjiil ^á jjlj JSJij aJ^j ¿jjjJil ijA J*ij í^Jljil j. ^jjjil ^JSj ^j Ájaj..il ALl,jil Aji.c ^üc JS^j JSjjj Aj.ljil Jjiil ^Sjj jj^

.Aji^l ljálj,i ' á*^ ^^ ^á Aj j1 .JaVi ól'^j.ilj ¿jjl.ul.il j. Jjixii Jjj.j ijjj ^Jil ÁjJjUil ÄJ^äIIj ÁjjSáil ljjljAjj JJ*j ^ic Áj j1 .Jáyi óljj^jil j. JjJ*il ójÍÍ

^IjJ^ ^ij J^jJ Ja ^Jil jül lji Jjj.Jil Áji.c J^JÁl jlj ^Ájjl.JáVl Áj.JJilj Jjj.Ji| jjj Jjj.Jil jlS |jj i«.j, j.Vl JiJjjj Aijiii ^J^VI ^j^uúil jljsJ,lj JJjJj ÁjjI.jíi ^ji A^Ijjj jjiil Jlj.lj J.I*jj ^Jil ^jjjil Áj.j.Ái j^jilj Aj»j..il ALl,jil ^ic j.Jaj

.JjljJ.j j.J'. JSUi • jL1á .il ^ijVl ^jjjjj '^^jjSil ^J.j ¿j|Jjil ¿.^ ^ic SjJsil J^Á j. Ájaj..ii ALl,jil ^ISj Ajalj.j AäjIj.j ^á Sjlc ^jSj.il ^Jjil JáJJj ^j'il iJjij -Á . ^Jilj AjiSjil A^lj'ilj ^isj lJAj Ajj1 .JaVi Áj.JJil ^j'^j .JaVi ^j'jil Jjj.Jj Ajjljil íjjjj ^Ís 4¿j|jjil Aji.c Ajjls. ^áj..il ^lUSil ^^^ ^J. jjjJj ^^ A^JJ. Ajcji ^á jIájVI j^l" ^ic ^jJjil Sjia

.^^lÁil ^lUflii ^jj..i| Jjj.Ji|

utl^U.Ul.1.1

^ic JjjäjÜ ^á — ljJ. Aj.ljil l .j .á — Jjiil j. JjJail jlj.J,l ^á ü^jil Aj.AÍ j.S" Jlj" Vj (ÁjiSilj Ájjj^il lAJl*jí ^íjá .j ÁjjI .jívi Áj.JJil Áji.c Jjj." ^á Ájáj..il ÁLl,jil .Á.U*V| ajA ^á Áj,l,Vl SjjSjil Jj.j Áji^l Á.U*Vl jjUj f¿j ^jjjil

¿ya ^JfJl .2.1

^áj..il ^l^jil ^á Ájáj ..il aLI,jil ól.jS. A,ljJ ^ij .il |jA J^Á j. ^ij *

ALl,jil Aji.c Acl^jj Ajil*á ^J. ^J^ ^Jil ólj'j.il j. Acj.n .i ^jjlj^il

.Aji.*il ejA fjcij Jj, ^á '"a jilj 'Aj9j..il

J f 4-J'LSJ,!.3.1

¿oil J¡ji3j¿4jlJfjjj.2.2 '„,il

AjllSJij ^ji* iA,ljjil ^JA ¿jSaj j. jS.Jiij ÜAjil ÁJ.AÍ ^ic l«ljj

^ljij*á" ^A ^j ^jjlj^il ^áj..il ^l^jil ^á Ajáj..il aLI,jil ól.jS. ^A l. ;AjilJil

jílf .4.1

^liáil ó1.u,j. ^ÍJá .i ^ijj.j jjij ^jjlj^il ^áj..il ^liâil ^jSj

.jjlj^il ^á ^J^ajayi

jjcJj.il jjj ^áj.. , "jS ljLluj ^á Ajjl^jl ólj'j. Ajjjlj^il ^jJjil ¿saj .AÍ^*il ólj Ajjl.jaVi ólj'j.il lj'^ jj^jJS.ilj jjlj^il ^jj jlj¿ ^ic Aji^l ól'^j.ii AjjÍ Sijl'. j. Ajjjlj^il ^jjjil ijáJ'" .^i^j.jil ljLlÚ^ fjci" ^á Aj.j.*il A^jÁilj jjjÁl jjicláj i_álj^ai ASjlu. ^ijl jjlj^il ^á Ajaj..il ALl,jil Aji.c ^Uaj

.^iÁlJ ^^.j ^ij ljJ^l^. j. jjSi Jjj.jilj jj.j^

Sjl^jilj ^Ift Ajlijli A^lft jjjl j3j A^lül

."Lil ijljjlj Ajjû*rtil AjûSjil ¿Lail JjlûJj «.l'jjj ''.j ¿i^ j ASIÄJ- jjjljij Artl'l Aj^^jSj l— A ij. aL1 . jil AiIa^ ^a jj^l -S^Jii« Aia.j-il a^Ä 1

^áj.rtilj ^i^l jáj^^il ^l'ij" ¿- Ij'i^Jj Aj-jS^il JjjSil JU i^J^i*

^jä jl Aj—j—*i| frlj' 'jjjii ^Lj—"il Ll'jil AjüI^jI ^û— ^ift il jS—j V AüI j¿¿ tA*jj—il SûjÛA. Ajij.- ^i'jl— ^jjál "AjilSjjl" AÜa.j— lAjlúftij (J-*il jl Sl'jil AjjûaJl) A.láJl

.Ujl' l^J Jj—ä— j¿¿

fuËÀHI SLajj iL. 3-3

^.Jl ^ILSil ^^jjl jjJj.iÄ ^jji ^ülj 10/90 ^^jSilj ûSjil jjjli jlû.j û*j 'jjjil J^rtftlj tAjûSjil AJUuilj aJljijlj 'jil Aji^Sj'l ^Äj ,j\l SjJi J^Ä

ALjLj iÄJlrtftl Jj* ^aiISü Sûft ^^jSilj ûSjil jjjli ^jil SjjäVI a^Ä tA.láJ|

a^j— ^i ^jjljaJl ^ij — ^il ^Hil jljJ'l j'ij— JS^J JüÄ tlgjift Ajlijilj IgLl'j

Jlj-i 'ij «.lja. ^JûjJj Ailjjj '"'¿"'i jil Jl^il ^Ijil lj) ^lâJl ^iLSli AjiiJj— CA'^il ALiuil J-lj*Jl ajlÄ t^lft JSJij . ^JaVlj ^JUil fllil Ajilú.- ^ ^í ¿jj-ii 11/03 j-Vi J^. j— ój^ i- j— A-j* ji^j ji

.2003/08/26

Jjú¿L ^13 du*. ^jSilj ûSjil jjjlS ^i AK^i! ^jlSjii ^^^ft *lj».j 11/03 j-Vl Jj— Aj^j ' '"''ß j Ajij.rtil AjaJilj ^^jSilj ûSjil q -j jjlj^il ^^ SjlJj - A-u£jj

Aj^l^l ^l^— . jjlj^il 'jj -jft^j — .Aji^l j^il Jl^— jjlj^il 'jj jjJ -Jft^J — .ÜjftJjrtil jij-i ^jjjil ^rt^l ^l —

4Ajrtil*il Ajij.rtil ^l^ijlrtrtil ^Ift Ai*jrtil a^Ä ü- ajijü ^jjlj^il ^ij.rtil ^l^ül ^^l jljrtj^il J^jil Ajrtjjil Jjjrtj ^l^l ^jjjIi Al£jrtil Ajij.rtil A^l^jil Ajirtft AjÄ^äjil a^Ä ^^ ^ij /j1rtJj' "Vi Jtíjrt^j Jjljrtil ajjäj Aji^rtil ^jlíi jj^i ^I^ Aj^

Aii*i Ajij.- ALl'j «.ijv ^jjlj^il ^iLSil ^i ^jjjil ^Ift ^^jljJ

^ftljí ^ljj*lj ^'iL-) Aj j1 .j3Vl A j rt*jil Jjjrtjj ^ijSilj uIL—) aa^iüj

.(^^jlÁ. ^iL-) ^ij^il ^ij.rtil Jrt*il jjjl*—j

jjIJ^ÍI ¡jí i&j^ol 1 iLL^jií ^IJMJ* . 4

Ï&1! .1.4

j^ljil [8]2009 Aj' 21 jjSil ü- ^ijVl Ajj^Äil J^^ Aj^Sjil j^ jüiäj jj

jl aiüJl J^^il j^^jj (jjlj^il ^^Sjil ¿'jjii ^^uujj Aj^ji^il ^ilJj^jrtii jjj^il

Aj^ilj Aj^S**il aíjjmíi * 2005 Aj' ü- äjijü jjl^j Ajil.il Aj^jl^il ^bj^j^il

Ájrtii*il Aj j1 .j3Vi A-jVl j^Ij A^jj' AjM*.jj'ii 2009 Aj' ^¿jjj jil Jl.J3Vl AjjSjil

jl 'ijjj tJjVl ^'i^líi J^^ M2 Aj^Sjil aijÜi ¿'jj (^¡Uijl ^ij ^ji ^ .2009 Aj' JjSjil ¿iä. -äil^ -i ^ijjrtil

[9lÁjáL^Í1 ÁJÜIJÍIJ ÄJÄJLÜ! alJjÄj^il jjki - 01 . JS^Si

j^ljrtil jj¿ jlrtJj'Vl Jjjrtj jjJ Ajij.rtil A^l'jil igjJl jl J' "Vi ¿IÄ —

^jjrtil jlrtJj'Vl -ftjjj ¿^"j 'jjili '(jjjjl.JaVI jljft^i jlrtJj'l )

jjJ 'jjIi tAjjuil ^ijlj^il ^^ijj frliij An'jrtil Aj ^jsj ^Ül

ljÄj tl^ftjji ^j^ j— jl^Jj jju^ A^jj— A^á^ - jjj^j J^Ä j— j^ljrtil jrtJJLrtil

.^^l^il l^jlu^i jl rtJj' ¿ij Aj—lji| Jj^il A^l*

jl^Jmrtil jjJ ^^jil ^ij.rtil ^l^jil ^Ift i^jSj] i jjjUij SjLH'V! —

Q aj il Jj ^IjJJLrtil ¿jrt^ ^ift ^ilu'jrtli Aji^l ^lijl^^i jj£rtilj A^jrtilj

'jjil A áj Uj Jä^J ^l^rtil a^Ä ¿jrt^j t¿jj1.ulrtil -jjSJ ^Ift SjJl3 ^lljl^j jjj^J

.Aj rtjjil Ajjl^J'Vl

¡jjjJJsJ! jj^aí!£LMJ! SLM',1 .3

^rt—j— Aj—jrtft ^jjj Aj^jj 'jjil j— AjjIJü ^i ^jJlj^il ^ij.rtil ^iLSil l^j

^jJlj^il ^JÂ-Ùiil ^^jSilj ^jJlj^il ^^jil 'jjil ^Äj jjj^*il jjSil j— üijjJLil J^Ä A*^ül 'jjj ^'ijjj'irtjii ^ijj' J^Ä ^ij.rtii ^iLail -jft^J -Jj t^jJlj^il ^^ji^il 'jjilj ^jJlj^il ^ij.rtil ^iLSil ^^ AJl^j AjI^* j— -¿jiijj tAji^ rtil Ajrtjjil ^^j Ajájjil Ajrtjjilj jjjuJ üJj'l Ai^Ä j— 1971 Aj' ^i^l ^^^Vl l^ijl ji^ j— Aftjrt^ -

Áji^l J^ij^il -j^'J SJlftj jlLj ^jjjii Aj—^lu'jrtli Äji^l Aj3lj—j

^V jj^Äjilj ^iLSil AI£jä SJlftj ^rtJ 1986 Aj' ^^^j J^ä j— -J tjJlj^Ii

"^jSil J£ ^l'ji ^jjjli jl^j ¿^j ^^^il ji^i tôJj^^ AjÄjj'Jj AjrtjUjJ

-'j ^—ijjj ¿jjLjj 1988 a*' ^^^ä^l i^ä J^ft -J t^jjjiSil i^i^jÄ ^^jÄlj

A^^ j— ^j^lj ''jil j^j tA^Ä j— ^jjjilj Aj-jrt*il jjj Sûjû^ ^li^ft

.^jÄl

jft Aj-jrt*il "(^jlj^Vl" Jjjrtjil ^ij SjJáil a^Ä ^jjjil

A^l'jil Ajirtft ¿.^^J -i Ajlftj tJjJujil ^ûft ^j^i^—j ^^Srtil ^'i'i rt^ilj Jjjrtjil IIÄ ^jj' IjjJ (Aj-jrt*il) AjjJlj^il ^jjjil jlj 'AjJi.JiVi Afti^jilj ôfrii^il jjjl*— ^ij Ajij.rtil .Aj J1 .JaVi Ajrtjjil ¿jjl'— ' ái"^- - JjjrtJ — 'ij -^j — ijjj^^

JJ*JI iLj.a.2.3

Jl.JiVl irtj jft ^iSrtiij ^I^jilj jjuii Ji ."il Aj'.J. ^jJlj^il Ji Jjû^il A^jjil ¿-

Ai.j ^iLSil AKJÄ Jifti ^ülj ^jSilj ûSjiij ¿Iwjrtil 10-90 jjjli j^^ tjjLrtil

IIÄ jjjÄjj t^ljjl jJlj^il l^j jrtJ ^Jil Sûjû^il Ai*jrtil A^jjUj ^'^äjj JS^j Aji£ Ji.Jii ^Jlj-j ^ijilj Jrt*il lûjj jjurtil Ji .Jivi jft ^i^Jiij Ai^iiil AI*jrtil ^^^Vl .11-03 -3j j-Vlj Ailûj^l Ajl¿ ^ij JjÄirtil ^j^ 10-90 jjjli ^Sjj t^juii j^Lj J*lj— j— ôjjû^ aI*j— jj'ûJ ¿— Ij—ljJ 10-90 ^^jSilj ûSjil jjjli jl^^j ^Jlj ^jlJVl jjjLjil UJI'I jft alj^ jJ^l JS^j ALILÍI l^ji ^'i^J ^jJlj^il ^ij.rtil ^l^jil ^jSil üijjÄj ^ ^ji'Jil jl^^il jjj J.áil lûjrtj jljiVl ¿j^^ jft ^i^Jil l^Ä -Jj t^^jSIi jj"j"i"l jjjjl¿ ¿jS^j »Jj'Urtil Aji^^'Vl û^J'ij tl^i Aji^^'Vl jjft ûSjilj .AjjIjVI j—ljVl ^l^j û^ft «.liijj t^Jâjilj ^i^l jjjM^l ^j^jrtil 'jjil jjJ JjäIj SJlftj ^Ift Ajlijj JjjSil ^Ift Ajiijj .-ii< ^Jil Ajij.rtil Aj^iil «.i^jlj jjjlSil ^^ ^l'üIi ^ixil ^jj'il ûjû^ji AlÄjrtil A^^il jJlj^il 'jj ^Sjjj t'jjjil l^i ¿.^J ûlûjjLrtil l^—ljj*l ^ji^j 'jj J£ ^ift ^^j ^jil j^l*rtil ¿^JJ ^Uüil I1Ä Aj'ljrtj ^áJSj Ajii ^ij .rtil jjjSJj 'Ajaj.rtil jUi^ rtil j— jjftJjrtil JIj—I Aj^í*j t^^jSil ¿Iäjj ^^ i.rtj^mVj

jisj*i j jjrtJj jl£ ^ül ^jJij^il ^ij.rtii Ajftjj aISü ^^jSilj ûSjil jjjli ûû*l ijl jjrtjS rtil jj¿j jjrtja rtil jjjrtJJLrtil ^^l Ajij.rtil ^jmil ^JÍJ ^li dj* Ai Aijûil

'jjj Sj'ft 1999 Aj' lAJûft ^Ij jj A^i^il 'jjjil frl'jj SjjJj 'iü A^jj' ^ftjinSâ -jJjM'*'^

jJlj^il ^i Sj— JjV ^ijuil ^^ ^ij tJjJrtjil yJiS-j ^jjiil ^^^u* jjûj tA^iÄ

jl ^^jil ^^i^il jirtJj'Vl l^jj—l'j ^Ji J^Ä j— Aj-jrt*il 'jjjil A.^jÄ SjSi

.^jjil ^ij ^i^jil Ajirt*il a^Ä ^SiJ jl jjJ ^jj^Vl

Ui.jijIi ülxjj'Jil j— ^j* j^LV AjIûj JJ— 10-90 ^^jSilj ûSjil jjjli jjû. jj

:^iiJil JS'il ajljjj jjjijft ¿ij ^^jJ jjjljij Artl^'i Sûft ¿j^L jft ^ij.rtii

.Aji^rtil ilj 'jjjiij AsIäJ— ^ift Artl'lj jjjlji —

ilj 'jjjil ^ift Asi L rtil jjjl*rtilj jjjujil ûftljSJ A. jjjljij

ÁJi^il

[12YÁlf jlaoîf £¡UÍÍ j^j ÁAoaoJ f Jjf jolf ¿j^j _ 03 . JSÜI

SJjIJaJI ^áj.rtil frliSil ólj^j. ^Ic jJjS JSUj jij'in Jljj V ólÍjjA.il frliS jj jjVi (2009 Aj, licl.) 21 jjSil j. ^jVl AjjU*il JUá J.ljJ.il AcliJjV jlS üja

^ic -saji j. jS.jiij ^Ia .il ^jljil f^Aj A*.a .il ¿J|jji| jji" ^ic ^jl^jVl

S^ilj ^lÁil ^Ia .il ^"Lil jjjj AJjj ijj* 'Ajîj. .il ¿Jijjii -AA frlijjl ajjiaji ^J.

uji ^ic ^jjjil ájIcIÍj SjjS jwj.il ijjá (Ajíj. .il ¿j|jjii i,jj.il Jj.ilj

.flÁjl ^Ia .il ^jljil j. ljJ.Ai lSáj ¿J|jjil

jjájjiij JaV ¿JIjjil Aj'Jj ^lás jí .Jal si ^á Ajii^il ¿lj«Vl Sja ji ^ij Tybout jjUj i,jj.il Jj.il jí aUci JSuil j. ui AjIcj j^^Vl ^ .il ^j^i ^ij (ájájvi) j. SjliJ,Vl ^á ^jJjil Sjia ^ «*. ^á luj. 1a.ij ljjjjj Ja, jí Ajáj..ii ¿Jijjii ^sjj Aä.^1 ¿JIjjil j. jjSVi A.aíi ólj Aj.j.*il ^jJjÍLí ^ía .ii ^uii ^á frlijjVl óLmi'j.m ¿. ¿jjjj j^lj. JSUj Aijjj.il Ai A*jlJil ól'wj.ilj ólÍjjA.il frliá Jjlj. AJjAj

.A.jSa il óijA jjj

^ia .il ^jUil -aa ^^líÁjl j. -¿jilj Ají Ajáj..il ¿Jijjii i,jj.i| Jj.il ' «*. iSjj ^j -aa ^á ja, ^jil ^liÁjyi jí Vj 0lijjA.il frliá Jjlj. ^liÁjl 2009 Aj, ^lÁil i,jj.il Jj.il jSj fij cAj'il ajA JUá Jj.il Ji*. ¿ijjl ^ijij Jai jlS A*laa^aÍI Jjlj.il .^jjjj.il ^AJ.il ^i* (03) fáj JSuil ^á aa.j.il ^JUjil ójjií 'ja láiJÁ . J^V ¿jijjii

^jj¿lf gJy .3.4

óijjjljil aajj** 2009 aj, jjsjíi ¿iá ^á -a" fi ajajiáíi óijjaj.il oúLS ijj

^^jjSilj 1jJ. SjJjS A.a AIj.. (AjiÁliil ^^jjSil) AjiÁliil ó|jjAj.il jlá (ÁjAjlÁil

Iclijjl ^^jjSil ajA -aa ij^ ^Ís íjjájil ¿iÁ Aji.c ^á fj. jJ^j. JJ. j1 .JÍ^i aajj..íi

^áj..il Jjj.jil ^Ijj ¿j'il JÍ ^áj Jj (2009-2000) Sjjiil ^Á ^.ijj.

. jjIJaÍI ^á .JÍVi ^j'jil Jjj." jJ1 .. -Ai j.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

^L^jl jjljji / '1. ] Á^jj^^jl ^^jjíjl

^^^^^ ^Lijja^l ^LLa ^L^Jl I ^jLjJl / 'i.^snj jj—Jl ^jjíJl

^lia ^jlÁ ^lÁil ^Ia .il ^jljil -aa.' AjjlS. Ji .JÍ^ i Aajj..ÍI ^^jjSil Aj'j üxij

^Ajljj ^Jjj Jjj.Jil ^ic óUjj^I ^lia) 2009 ÁJ, %44.46 ólijj^l

Aj^I j. JjiA ^á ^lÁil ^Ia .il ^jljilj AjjlS. JÍ .Já^i ÁAjJ..il ^^jjSil Aj'j

.%30.45 A'* Ijcjijj 2009 aj, Ájcj* Sjia (2008-2000) Sjjiil J^Á ¿,ji ÁAjjJS ^jÍ (2009-2000) SjJiil j^á CjJ^l ^jjSil -aa £li3jl jj

Aaiiii ^lis ^á ^jjSii ji.jj,yi ¿jjiu. Jjj.j i.» javi Aijjiii ^^jjSii ^j. ^á ^jjjii

-AA jí Vj ^^lÁil ^liSii ^^jjSil ^j. ^á ^j^l ¿,jj j. -¿jiljj JjlS.il ^á jSi 4alj.ilj j. -¿jil. _ijJ'.ii ^jj'.il j. Jai ^Sjj aU,jJ.íIj Sjj4 .ii ó1 ^jj..i|

¿,jjil Sjjjj ¿. Ajjl^ 2009 Aj, J^á M2 ÁjiSjil Aíjsíi ¿,jJ ^á Ja'.ÍI jLljjil jj

ólj1.Jj,Vl ^.Ijjj AaIjaj ^jil Jjj.jil fAA ^ic ," jjjIj Ai jlS ÁSjl'il óljj'il J^Á ajA ü.lÍ ÜJA (ólijjA^l ^liá Ajil¿ ^á Jjl*il Aijiil j. ¿jJ.il -j.il

¿JIjjil fAA ^liÁjl ^ij ^JÍ ^jil j.Vl ^j|jil Jjj.Jil -AA ¿^jj - ^ij JjlS. ^á - S^JÁVI

.^áj..il friiSil ^á AÄ.^1

^ic jjIJaÍI ^jj JSjjI Ájjá Ajáj.. Al1 ,,,j ^ic jSJjJ Jjlj.ii Ail*á Ajj*j jlLj ^áj

jljSj,yi _ja ¿jSaJ ^á (AjiÁliil ^jjSil) AjiÁliil óijjaj.il -ÁjAjlÁil óijjaj.il Aijl*. ^jjj.il ji.JjuVi ^.ijj ^á jlj.J,yi J^á j. ^ij ^i^jj '^i^lj ^jSjíI

_j^ail o1l1jjai ^a ijjij 'javi Jj^L ^ci.jaVlj ^Ji .JÍVi j.jil icljá

.[io]^iSi| Ji .Jáyi jjj'j ^á ÁjjijVl Iji jlSj jjIJaÍI ^jj ^á A.IÁ Aj1S.j

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I ^UJl JaJl

• ^ji^jáv i i J^»

jjLj _ 02 . JSAJI

2008-2004 Sjjiil JIJL flül gjljil A.A! ^jl^iVl JJÜH aUcí JJJAJI jj^j

Jjlj. Á.A ^lüj| 8,21% JJ*.. 2009 ÁJ, pniÁ-J 167,80% Aj^* jjlAJ JJ*..

j.jil óVj*. I.S 'Aj.il*Sl Ajil.il A.jVl jjSIj A^jJj ólijjA-.il frlis Ajlij jj^ ^jil jAj %3 j. Jai Ü3Í üjA 2006 ÁJ, j. Ajlij AIa -.ii AjjjJ.il ^lül ^Ia.!I gjljilj M2 ÁjjsJÍI AüJSJI jj. AáU»^ lSAy jjüj,) Áj^l.Sj| Sjjj ^á JjájíI

.((Aijj'il Jj*.) jlj-lf iíul.2.4

A*jLjil ó' ' , Ajil.il Aj*.jil ^ic ^jSII lAjjjlj Aj.il*il AjJi. ^Jsyi A.jVl oía, jSi

l^j^lj. ^jlÁjVl jjjÁ.il ^Jj ^JÍ l. jAj jJIJaÍI ^á ól^jjA.il frli^

^.Ijjjil |jji Ajil.il AKjjil ^á ^jljil Jjj.jil Aj.jA Jí ^áj t-^ s J i ^.Ijjji Aj, ól^jjA.il frli^ j. A*.a ¿JIjjil -a a ^á sjí ^f .S*l ^ij ^ij ^Ji jSá sj' V^ 1 *.ljj. l^lijjl ó' SjjA frli^ CjlÁ Aj.j.*il ó' ' , ¿JIjjJI -aa Ja, ' .''j' '2009

Aj-il ^¡Ji %2.35 -j jiá

46.88% 46.41%

0.00% -1-1-1-1-1-1-1-12000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

> fU] i JiJ i / i Jj ij^J i

. i i i / JiV i Jj ij^J i

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

Mjuj liÀj ((2009 ÄjV ^J jlji- 2447 Jj 2008 AjV EJ jU— 2845) 21 jjsil

Aji^rtil ^iljÂûrtil -a* ^iiJjlj ^lijj^rtil ^iLí j— A^Urtil Ajij.il ¿jIjjil -a* j^i i^'i

. jJlj^il 'j ^ûi Aj-j—*il Aijjá.Ii

[17]¿L^áVI j iaVJÄ. _ 08 .JSLJ1

jl Jj jlLVl Iûâ j Sjl'Vl jûaJj (Aj—jrt*il cALLiil ^jL j— Sj^jrtil c^lja^l Aftjrt^ -S^Jil jlLj j 'jjjil AJjJjil ^^jjSIi ^"'rtil A^láJl ijJjrtil jLi ^ rtil - a*

.^iLSil lûgi jirtjJVl j ¿'jJil j ^i^JJ jl^Vl jLl^— jjjuJj JSuj Aj—jrtxil AjjjáJij AiJrt- Aijûil igj ü—li jil 'jjjil iil^— jj^Lj ^'ijirtft ürtÄl' ûSi Süftlui—il jj.rtii JjjrtJil LjjJii jSrtj V Aüi jj¿ '^ij.rtii £iLsil jlj^J'l ¿jsäj ji jjj£ .A¿j¿— Áji^ Asi* j 'jjjil ¿SJ l Vjj AjjJjil ^^jjSil Jjrt jl 'jjjil i^^rt jil

2009 Ai« % 23-22 j— cjljJJ ^jjSil j ^jj Aju ^jSilj ûSiil ^Ia-

-a^' ¿^ljj— jjlj JU j ¿'jJil iûâ jJl ûij t(18.01%) ÁSsArtil ^JUiil ¿— ¿iljJ l- iûâj tApsiil ^IjjLjil ^IjjJlJ JSj j ^jSil "SiiSi" Sjjj£ AjrtÄl ^j— ^ûil j—Vl AjûSjil AlJSil

Aji ^ ' üij j A^'.rtJ ^ûil ^ij.rtil JjjrtJil JNä j— IâjjJ ' "m»i 'jjjil jl jÄl jÄrtj JjjrtJil -a* '~'j* j— AjjA— JjJrtJ Ljj' jjÍjjj ü-li ' dj* (¿^ijj— ^ûSj jjLj j1 .JftVl

.AjûJii Jû—j aJlJjj'l Sû—j

Aj' Jj 2000 Aj' j- SûJrtrtil SjJiil JNä (fUJl j^il ^JUil / M2) Aijj'il Jûâ—

^iLSIi J^ljJrtil ¿'jjil jift j'j— jäj t^ijjjjil q^äi Ajl' jjj IUjaI— Ix'jJ 2009 ^Ül) j'jrtil Hä jl jj¿ t^^jjSil ^j- jl Jjljrtil AJjÄJ J^Ä. j— frlj' ^jjijAil ^ij.rtil ^i ^jiû— ^jjljrtil jlÄjVl j— frjA jl jijJftlj i.iij jSjj (i'jJrt£ %60 Jjû* ^i j^LJ ^jiÄ ^iÁil ^i^ rtii ^Jijii jij M2 AjûSjil AlJSil -a* ^iji -Jj Ajlftj tJjljrtil jjûj.

%99 Jjû* jij jjLjil j'j— ¿iJjj 'iûjj tt18]^lájj^rtil ^iLï

ÄJj^aaJi ÂJjpJ! .5.4

'jjjil JJj ^'1J*'JÄUJ\I ^ijj' J^Ä jJljAil ^i ^û^l jjuIi ûfti .Jrtil jjLjil ^rt' ^ji^il jjSil j- jijVl AjjJi»il Ajlûj Ajl¿ jij ÜÄJ Aijjuil j^jji Ajil^j Alj'j jIft j— AlrtÄjurtil ^IJJVI ¿jrt^ ü^jj ^l 2001 a*' j— ^jljil ^'lû'il ^j.iijj jjj'*ilj .'jjjIi Aijjuil jjijji ^ûSjil jjuil AIÂÛJ ^ûi jJljAil 'jj ^^L

^J jLji.

[19]^jLJb Âjâj^oJl ÏJji^J jjkj _ 09 . JSLJ1

2002 Jjjil jä^ j— Ajlûj J^jftl Jj jJIjAil ^ AjÄ.jrtil Ajij..rtil Aijjuil SjäIU ü*íj 2001 Aj' ûj— 'jjjil IAIJ -ij t^ûSjil jjuil A.Jiiil Aijjuil j ^i.J -V Sûjû^. Jjl'j jIft ^ûSiil jj'il jij - (2009) lé^lj^lJj Ajrtil»il Aji^l A-jVl j— -¿ji^ - 2009 A*' Ajl¿ jij Ajij.rtil Aijjuil - a* ^^li^jl 2009 Aj' Jja uJ -J jjj (jJljAil 'j ^ûi JjjrtJil SjlftV

.^liijj^rtil ^iLï ^lûJlft ^^ii^jl 14% ^ilj^-J ^jûi Aj^uúj 'jjjilj

jij Ail^j ^ij.rtil JjjrtJil ^i ¿'jjil A.ji 'jjjil Ajij.rtil Aijjuil ^^Jii ^j— A^jJ jjj t'jjjil jjj l— jj' ^'iij UjJj ^ûSjil jjuil jJljAil ^^ l^*j-Sj ^Jil ^'i ijUjJii Aijjuil ^i^jj'l ^'ijirtft jlLj jJljAil ^^ ¿- cjirtft ^^jiiii iûâ j— j.Jä- -a*

.j^lj ¿JlJjil AijÄ u'Jj

jjj J»^ 2002 ûj- jJijAil ^i Jj.il ^^l jjrtj Jljj V i^ûil Aijjuil ôJlâ jj

jjuil J jJljA.il ^^ Jâûjj dtj* tJ—Äju— jj¿ jJljAil ^^ ^jL j— jjÄVl ^^jSrtil jjrtJ ^Jil Aijjuil ^jl ¿- Ajx^jil aûÂ JJ— ^^JIÄJJJ tljI*i Aijjuil ^^Jii j ^i.J -V Ajû^l 'jjjil j— ûjû*ii ^i'i*j Aäjj' ^^ÂûJ üulLj ^Jilj Ajijûil Aji^rtil ^j^i jijVl J*ljrtil

l^J'ij' ^Ll J ¿jrtft Jjj^J jij SjjÄVl aûÀ ü*iJ ûSi t-il»il fri^jl ' «iJ^ - Ajj£jrtil

.^ilrtil jljj'Vl ^ûâ jjjj (AjûSjil ¿— ¿jlLjj A'ijuIi jiLj jift jiljJj -Aijjuil ^^Jii jjjuJ J^Ijj ^ûil- jJljAil ^^ ¿jjrtil 02-09 -ij -lljil 'ij jift û^uij ^ (AjûSjil A'ijuil Jjl'j Jl^ ji Ajijûil jjjl»^l lÛÀ jl ^^ljil j—j tl§jlfrlj^jj l^iJl'jj AjûSjil A'ljuil 2009 ^^ 26 ji

1 ^uJi ^u^ii Hfuj| x

gI O^jJ*M Hci^VI ¡jjojjdl Hci^VI ¿jJ-^àSI

^LAJ) PLLÁJ) Í^L (U) U^L jL^jâ^J ÏLjloal) ^jj¿J) ¿JJJJ (1) - 05 . JSLJi [15]2009 Ïj^ J^Â t ÏLjjooJi ^JJÁS1 ^LÂJlj

AL'jJrtil ^^jjSil A.* ¿— AjjlS— jj£Vl jÄ J^Vl Sjj.ail ^^jjSil A.* JljJ V

^ûSJ ^ûil Jj .rtil Jjjrtjil A»j.L jift i ^ . ^ij ij'j- JL»j ^iil j—Vl jä j J^Vl AIjJLilj

jjj ^ijjVl j— jûi jj£l ¿jS^Jl ^ûrtil jj.all Jjjrtjil jIft Sj£j— jSijJ SjjÄVl aûÂ t'jjoil j— jj^l ^^jji -a * j— ^^l^il ^ILail jSrtj jÄl ^jl^ j— (Ajiift jLÜ.— A^jj

|jj i.j. ^Ä ti ^rtjftûJ ^jJljAil jij. -'i ^iLSIi l^l^l ij'j— û»j i— jâj ^Iä^I ^iLsil

.(^jirtilj ^jjJ) jijaíi Jjj ji ¿S^J l- ¿— üjjji l-

100.00% 80.00% 60.00%% 40.00°% 20.00%% 0.00%

93.52%

[16I2009 Ïj^ ÏLJjaatl ^JJiJI J¡Ua.l ^L^JI ï^L - 06 . JSLJ jIft Jûj U 2009 Ai' ijljsJ'ni ûSi AijûIi A^jj^^il ^^jjsil -a* jjLJi A.l Ul

jjLj'I jii AjûSjil jj¿ jjûi^ail Jjlj— A »j.L JU jij tJjljrtil ^ jjûi^ Aüjj—

jj¿) SAiû^ Ajûsj SjÂlU jjj»i (3.20%) 2009 Ai' Ji M2 AjûSiil A^l ¿^ijJ^il jjil A ..l *il ^s^ "j jl£j tAj^.jliil A - .i' üJÍ jiLjil jl^säVl Iâ un (Aijju— M2 AjûSiil A^l jJLji (%13-12) ^jSilj ûsiil rtJ A^ AjûSiil Á^i^il l^siû^J'l

. %4 Jjû* ji .J Jû»—j

jL^jiyi îlj^.4.4

^jjSil -A^j ^jsil ^iiJjVl JjlS- ji M2 AjûSiil AijSii ¿^ijjrtil jrtiil ^jljjiij j— jijVl ^iji' ju»il ji JjVl JÂ ^irtSjl Ajij.rtil Áijjuil üiia ' " Ji. ^JaN! ^jirtrtil

(Ai jjwil óiji .c ^á jjIJaJI ^jj J ^j .Ái ..j) Ajil.il ól'wj.il ¿. ijJiji.c ^á

.(Aj.j.*J| AJjjÁil JájJ J*j) AjjJjil ^jjSil Aj'j ^^lÍÁjl J* i.j.Á SjLîf j ALL«jlf ^yf jA - 01 Jj^^if

2009 2008 2007 2006 2005 Ái^lt

¡Ajyjoalf Sjlilf -

15,38 25,00 22,37 13,95 4,19% Ó1......j.il -

% % % % 65,39 Ajil.il

67,17 49,99 45,87 59,81 % jJljjil ¿. -

% % % % 30,82 Jj^aij ÓIJJ, -

17,54 25% 31,74 26,75 % ^jÁÍ

% 0,01% % % - aJ'.J Jjljá -

-0,09% 0,02% -0,51% 0,40% ^jÁÍ

:Á^lÁl! Sjljl f -

8,31% 7,17% 8,33% 10,69 5,50% ó1 'H,j.i| ¿. -

82,88 84,02 80,28 % 82,17 Ajil.il

% % % 78,24 % jJljjil -

0.62% 0.14% 2,19% % 1,35% Jj^aij ól^^ -

8,19% 8,67% 9,20% 2,14% 10,98 ^jÁÍ

8,93% % óJAJ'.J JJIJÍ -

^jÁÍ

^á Aji^lj AjiSjil Aj*-.jil óIjjLj Jja jjIJaJI ^Jj jjjl^J j. á*.a. ó^jI*. jjJ^aH

.2009-2004 jJljAll

^jjjil uLua ^Jc A.'Áil ^jjjil ^il.i ALi ,"jil ^.IjA JIa. ^á aIa ".il ¿jljiil jj jjljjil ¿. óiji.*\| ^ic A.'Áil ^jjjil JjSjj bAj jjJ' "j''J jjjj'i Jj*j Aj.j.*J|

AjjJjil ^jjSIi A*ijj.il Aj'jilj '(Aji^l ól'^j.il ¿. ó1ji.*i| ¿. AjjlS. Iajj jjSVI) ^á Aj.j.*]| AJjjÁJi J.ljJ.il JÁiJil AajJ* ij.J'. 1 .'¡á *l ijú" cjlS jjj) Aj.j.*J| ^jjiSlj

.(Aj.j.*j| ¿jJjil ^í'a . jjj i"

:JJJ! ^ijjílf .8.4

^áj.flil Jjj.Jil LlU* ^á ^jjjil ¿,jj ¿j*j ^Jil J.lj*il -aí j. AjjJjil ^jJSJI j"*"

j. ijV AjjljjAl Jcljáj j^l*. 1j*.j 'ja Ajáj. .il A Li ,j\| ^á lAjjJ JjSjj

^á SjjJaJI SjAlLilj Cf ji ljj| US AÍáIjJ. Sic ^ij Sj&lLil ajA jjjj Jj*jj 'lj.lj"AÍ AjjJjil ^jjSL. AiSJ.il ^jjjil AúlJ jj.J" Aj.j.*J| ¿jJjil jVj 'SjJIJaJI ^áj..il ^lLji| .aljJÍ JSUil Aa.jj ^^ha Ijjj, ijUá'A. jjj iJ. JSJj Aj.j"*J| AJjJáJI JljJ V jjIJaÍI ^á jLiy

56.2 56.2

51.2 51.2

- 11 .jSál!

Sf JJ^loH ¿JJJjlf ^jjílf ¿LjáJ iJjL ¿y

aj.j.*]| ajjjáji c.is

' ji i ^í'a. jjjijj

140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

112.70%115.14% 106.56% 103. 31%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

. ^UJ i JiJ i ^jü] i / M2 i aJij^J i I ùi3jjiji ^U. flk] i wJ'-]i ^JU] i / M2 Äpli] i ÁJ&Ji

íjJIJaJI ^á jljáJ,Vl _ja AutJ. ^á -Al'j AjiSjil A,'j'Ai jjíaJI jlLyi frliSil _jL j. A.jlj.il ^Jc SjiSilj siájll jljíJuVi Ja. ^á ASSA"il S.il ^ic

.[2cyj.ll

jAJy .6.4

A,jl".j Ai ^.'ñ ^jJI AjSjjil óVSjJI j. JJc ^ic sjjljAil ^áj..il frÜSjl jj^ .2009 Aj, AilSj 1324 óVSjil ajA jjc j!j jáj tAjáj..il ALl,jil Aijíj

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

2005 2006

2007 2008 2009

^"l i JJc- / ÁL'.íli Áj^ia-í i jj] i Ájmj

j^Il Áj^jj ¿LS^l) Áj^j Á^Sjjlf ^jjlj^lf JJ& jjLj - 10 .jS^lf

jj*J Aj'j AjSjjil óVISjil Jic j^ij. jí Vj óVISjil ajA jj*J Jjljj.il jjiJii j. -¿jilj lSáj IjAj jLlj. 10.000 JSi ^Sjj ^bUj jiS.il Jj«^I jc Jj*j Jljj V jlS'il jjil jljjcVl jj*j jÁ^i ^jj.Jil ljA j^ iáj '1967 flc ¿.j sjil Cameron ^jj.Ji ^Aj 'lAjjij C"aJ AjSjjil '*ij;1 jUil jjc S^jÁVl ajA Aj'Jâ '[22]iS¿ AiuJil ^IaJI

. jjij.il |jA j. Aájj.il j'AJ ^ic ólj^j.

jJljjii 1 j" a"'. j. jS.. jJí jjSi AaIj! jLjil jjc IjiyiSj JJc ^á ^jjjil ¿,jj ^^ _Ijaí jjjiji JIa^I ^^ l. l^j '^jSí Ajil*áj S«liSj IjáliAÍ ¿jSaj ^ic SjjlS 1 ji*Ajj

.Aj J .jayi Aj.jjil

¿âj^olf ÁJsLu/jlf ^y fjA ,J,4

Aj^,1.,i ¿LiS. A^aá ^ic ^jjjli (AjJ .jayi AjJjJj.il) Ajáj..il al ,ji| ^.IjA frjjjj lAjjSjj jlS jjj A.1 áil ^jjjil ^á ¿LlS.il ajA ¿jjjJ aljJÍ jjjaji ^á ^.ij JSUj jj 'íjj Aj.j.*]| ^jjjil cIa , jáj 'sjÁVl ¿LlS.il JLjj AjjlS. ^jSi jJljjil ¿. ó' ji.*i| ^Jc lLja i. ijjijj aj.j.*ji ^^l cía, Ujjj '2009-2005 SjJiil Jl^ AjjlS". b'j a.1ájij

Íiíj^atl ÏLL^jtI fj&Jj - 01

— Ajijjurtil jSIj ^jJljAil jij. rtil ^iLiil j Ajij.rtil ALl'jil -jftûJ Jj« j dlAjil jj jii AjIftj tAjij^artil dilj'jrtiil -âI jift A irtj^rtil Aj—jrt*il 'jjjil jift — igi— jjjS frjA j d* ¿jjL jft igjift jLjuil fr^*il ^ji^Jl 'jjjil aû^i JJlûj JjAj Jj AaI — jûjJ áaIaÍI ^ij jij 'ajij.rtil ALl'jil J1a- j Ajlft jä U— jjSl jjûj ¿iL.J jlj A^láJl 'jjjil A*jU!I frlj' jjjji .JiVl jljft^i Jjjrtjil -jûsJ j Aji^rtil il"jrti JlAiil ^Si j— ûjV alAjVl ûxj LiS t(jj—ljil diSj') ji^l ^iLSIi jl (Ájij^a— jj¿ Ajil^ dil"j—) jij.rtll ^iLSIi .i^SjS^J ^i^ljil íLjijVl -äI j— jjljAil j Aji^rtil jjuil AiAft ^jaj 'jjj (Iûjûaj Áj—jrt*il 'jjjil) Áj—jrt»il AjjjÁil Sûjlu— jj Ajij.rtll ALl'jil ^Uaj US (AjjJjil ^^jjSil j— i .li ' - Jj. LJ j Áj-Jrt*il 'jjjil 1aI- Jljj V jijVii (jJljAil .Ajij.rtil ALI'jii jjj jift lÂjjJlJ igl Ajjljj*lj AjûSj A'ij' ûjûaj j ALIuil Ai jjiJilj Aiixi Ajij.— ALl'ji -ftlûil jAjlÁll jlLVl jrt^ JâûJ lÂjSj ¿jluil j.ii*il üülS |jj

jS^ tj^iixll aûÂ d J .a jJj idii-Lui.j.Lu A'jirt jl jSrtj ^ûil jjJljil -a* JNä j— A*^ljj j igjljl jjjLj alA iguij 'jjjil JUftlj ' d.aIjj Aai»Jrtil AjiÂlûil j^lixil j— AftjrtA -Lj.U'J j— 'jjjil jift ûjV JjUirtll jjjLj'I ^jJl— Aul ^jj AjIftj 'Ajij .rtil ALl'jil

¿jljjilj dljÂûrtil -a* ^ii »jJ'i ^jjj.il j— JjlSrtil jj t^lûjVlj jlÄJVl dljii ¿jjiJj

^lAjj ûJljft JNä j— Ajij.rtll ALl'jil Ajirtft Sfrii£ jä lj dtj* A aJ*'- Ajji rtJj'!l ¿jj l.- j

.Aijrtrtil ¿jjlUrtil

ÏjjL^jâV I Íiajjtl jl^. - 02

j.'ft JÄj Vi 'jjjiij Sj'ij— AiNft Aij Ajij .rtil ALl'jil Ajirtft ji j.'ft

ji AaIjJ jj^JJSrtil jl jjftjjrtiij AaixJrtil frlj' üLijIxrtIi ¿rtA- i ¿i.J.' 'jjjiii tüi^jlxrtil jjI-l»jrtil jjj üÍÍNaÍI JûxJj ^li.rtll ^ji .J A a jJ' üi^jlxrtil JjUj ^ûft Ais U - AJlj ü^jil j— ¿ijIi i ä~A 'i x-j A»rtA rtil üi^jlxrtil Ájrt^j Ájftjj jIft 'jjjil Ajllxi AjIftj tl^x— ¿—

j— Áj-jrtxJl Ájüjül ^û^LÙj ((2009-2000) SjJiil JNÄ EJ jbi- 360 jii ¿Ij^j Aj-j^xJl

A'ji^— j— Áj—jrtxil 'jjjil jjSrtJ i^rtÂl ^IûâVI j— AftjrtA - ¿jS^J Ajirtxll aûÂ JNä

Ájjiijil l^J l—ljji lj frlijil j— i Ä*'jSrtJ jij Ail^Vlj t'_ájjHl ju*l j Ajij.rtll ALl'jil

Ájjjxil Jjûil ArtJli " ûj—" AIa- ^u* jJljAil djû.J ûij tAjJlûil l^ilj—i JaÚj A^jljj*Vlj

jjljil j^jrtil ji ijüljjjj— dfrlAj '35.5% . Ajuñj 2010 Ájui SjjÄ^rtil ^^jjSil Ajuñl

Áj'jü ¿jljil jSj^il j büjij (23.5% Aj'ij diüil jSj^il ji jljj^ilj (27.2% Á^^ (14.8% Ajuij ¿jluil jSjrtil ji j^j (15.5% Ajuij ^Jluil jSjrtil ji ^újJj (20.2%

.[24:6% Áj'iü ¿Jjil j£Jrtil ji MJirtil dfrUj

d J .I Lj rtil j— AftjrtA - Aiji L üi^J ¿aJ du* jijjrtjil l.LiU.'' ji ûûjS— iÄui'' 'jj.ll ûaJ

ji JJ i Ljj Aji ¿'jjllj jLl^rtil j— ÁftJrtA— ^Jjj jij. Jjjrtjiii tÁjjljJ*Vlj Ájjlijil dlj'j— j— ÁftjrtA— ûajJ jLU -il -A * ûjljJ Á.Aljrtl Á^l^ JIj—I ^jjj jlft 'jijil

i.-ljj*l ^Aj Ajaj.rtll Ajijrtil

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

68.30% 67.80%

06 2007 2008 2009 Jun/10

■ ^¿j^aîl ^j-^ - / íl ^^j^aíl

^jjaî | / Áii^- ^já. l ^jjí

m | ^^jjáí l / ùljjj—í l

Ajji rtJj "i dljii ji l.ijj^aJj ¿jljjilj dljiûJl

[23Ii1áJ^atI iíLj^JI - 12 . JSLJI

•Í^ÍLÁJ! .6

l." jIft jjil ^Jijjil j— AftJrtA - û^j j— dA jll |ûÂ ^J^Jrti ijj'ljj JNä j— i'iSrtJ

; jllJil JS.il ¿ij diij^jiil j^j A'. iii ü^ AjIftj tdij^jäil jijjÄlj iirti jSij ji^jrtJ jjûj ^jjljAll jij.rtll ^iLSil ^jSj dij* A^iÄ jljVl Aj^jiil — jjS—) dilijj^rtil ^iLSi tjj|jAÍl ji ^j^Vl ^iLSil dl"j— ^iJ^ rt! ^ji . jJlûil Jjjrtjil jift j'l'l JSUj ûrtJxj (^jJljAil Jl^^Vl ji jujJj A 'jJljA!l 'ji.il Ajij^artil ALl'jil d'lj'.j- L'JjJ d<»* AjLIä a j'ijll Aj^jâil — Ajji. ^JáVl dlj'jrtil dViAll ji ig^ljJ jlj tdilijj^rtil ^iLi ^Jl^ .'jjjli Jlxi frlji Sjjj.i^ jixj V ÁiNxll dlj

A »lirtll i di L i''j rtil Ajji sû'i u— j— A'jJljA !l 'jj.ll û.iJuJ jj Aaia . ^ AJliJll A». ^jill —

û£jj ^ lûÂj - jIjjrtjil IgLluj -jftûJ ji Áj-jrt*ll AijjáJlj jJljAll ^^ jlj¿ jift .Áj-jrt*ll 'jjjilj ^l'Vlj J—Vl ¿ixjjj — AjjiJil Aj^ji'l A A jJ' jift

jlj jjijAll ji Ájij..rtil ALi'jii Ájlrtft áaí* jûSji A^lÄ Axjljil Áj^jiil — — jûSil ^ijjj — ^UaJ jgi JjjrtJilj jj—jSj jjjÄl jjiftlij _l^Ll A£jlU—

. jiÄij jij

jft -S'il ^x.j Aji Vj ^^iiiJ— j'*'— ^^jjSil ^jrtA - j— Ai**.rtil ^^jjSil Aju^ diûÂl dljjjrtil A.* j| i.jtA*jirtrtil ^^jjSllj LjJjrtil jLi^ rtil -a* ^^ii^jlj 1j

jjLjll jlj Sjl'j ji SjJiil ^^ JNä üxiJjl Ai'*.rtil ^^jjSil ^lÁ- AgAljrti A. JNä AAJ'rtli jj¿ ^^jjsil Aju^ jljsJ'l aNftl JS.il ^^ajj ^iS 'jL1á rtil -aa! jftjjil

.%15 Jjû* ji SJJÄVI dlji' ^NJil

: jjIJAJI ¡a Aiáj^otl íLL^jJI ^J^JJ JJ^ .5

j'l'l JS^ jjûil lû.. ¿iL.Jj ^jjIjAll ji .JiVi ji jUJjll Jjjrtjil jû.— 'jjjil jSjJ

dlj JaVI Sjj.all diijirtx!i.' -J. - - sj'ij - jij.— ^iLi ji Áj—jrtxll 'jjjil JljJ V JÄI <—úIa j— ''N.J' .Vi jift A'irtJ ^ûil Jjjrtjil j.Jaj US (¿jjuil ûjixll

.igj— J Ij'rtll jIjjrtjil jjûil jft ^^ Sûjxj JjljAll ji Aji^rtil jjuil

dljjij JJA JJI^AJI ttj JJjUj j. ' . ^Ic I-' -"t1 r ^— -|icj j. ^^

.2009-2005 <>>l.>Jl ^à ïl j Aj^Sjil jil i^ijVl i-jLil <Jjlj jl- <tfi--ll jjtj-il - JUI jI^AII ^à CibJlJ <jjjlJjjil fJU JJ^A 1221

.124 <1999 <jl-c

Cljjij Jj— jjlj^il tJu jJjISj j. Clji*. ^Ic l-1—cl C—Ul -lit) j. ^^

.2009-2001 <J3IJA3I ^ Âjil—ilj Âjjïjil :^jjjj£ïVl ¿âj-ïl j. 4Ia. <"SJ—-il ^^jjSïlj Ijjjc j«t A^ljïl Cjj^ïl <Croom ^^ www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread consulté le : 23/03/2011.

: j. JÂÎ. d'jU-A ^Ic -UtVb c—Ul -lit) j. Fond monétaire international, ALGÉRIE Rapport des services du FMI pour les consultations de 2010, rapport du FMI N0 11/39, Mars 2011, p: 16.

i^jol!

^ Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, financement bancaire et croissance économique, fichier pdf, p: 05, site web: www.apbt.org.tn

^ Diamond, Douglas W, Financial intermediation and delegated monitoring, 1994.

^ Ramakrishman and Tchakor, de Levine Ross, Bank-Based or market based financial systems: which is better?, 1984.

^ Allen and Gale, de Levine Ross, Bank-Based or market based financial systems: which is better?, 1999.

^ Bencienga, Valerie R. and Smith, Bruce D, Financial intermediation and endogenous Growth, 1991.

^ Sirri and Tufano, de Levine Ross, Bank-Based or market based financial systems: which is better? , 1995.

^ Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, op-cit, p: 11.

«il jj£ «ja «â 2009 ÂjajUJI cljjAj.il ¿^j-ii ^lijjVI ¿ajj [8]

.^J/ JVJJ

JJA (4iAi.il JJIJAÎI) jjlj^il ^Ju JJJISJ j. 4*.A. cljL*. «it Ijl—tl CAUI jtati j. ^

.2009-2000 *jjlj^il ^ 4Jl-ilj jil cljj^J

[10] Rapport, évolution économique et monétaire en Algérie, 2009, p: 173.

JjA (4lAi.il JjIja]I) jjIjaII dJj jJjHJ j. 4*.a. djU.A «it Ijl—tl CaUI jljtl j. f11]

.2009-2000 *jjl>il 4Jl.lj 4JJSJÏI jil cljjki .JJUI [12]

^^Uj ¿jljjil 4jAjjljJul — ' 'ajl ..il ejljl ®j.A JJ-A.

. 149-144 ^ *2000 *JjVl *JIJJI

JjA (4lAi.il JjIjaÎI) jjIjaII ^¿j JJjlSJ j. 4*.a. cUi*. «it Ijl—tl CaUI jljtJ j.

.2009-2000 *jjl>Jl ^â 4Jl.lj 4JJSJÏI jil cljjki .JJUI 2AJ.il t15]

.2009 *^j*-il ^Juj jJ ^¿JJ jjlj^il ^JJ jjjlj «it IJUJ&I CAJÎI jljtJ j. f16^

Jja (4lAi.il JjIjaII) Jjlj^il dJj jJjHJ j. 4*.a. «it Ijl—tl CaUI jljtJ j. f17^

.2009-2000 *jjlj^il ^â 4Jl.lj 4jjsjÏI jil cljjki '-18-' Taoufik Rajhi et Hatem Salah, Recherche de l'efïicience et pouvoir de marché des banques en Algérie: investigation empirique sur la période 200007, feuille de recherche.

4j*^jil cljjiJ Jja jjIjaII ^Jj jJjllJ j. 4*.a. cljU». «it Ijl.jtl CAljil jljtl j.

.2009-2001 *JJI>1I ^â 4jil.ilj 4jjlJil

^â 4jjl3lj 4jil.il 4j*^jil clj^aJ JjA ^^jil ^ ^^ .il jjlj^il ^^ LSIA. JÂJJ

:(2011/05/18 4Ji& ^JJ^I ¿Sj-il j- j^lj^il

www.bank-of-algeria.dz/barlogo.gif