Scholarly article on topic '<i>In vitro effekte</i> van eikosapentaënöesuur en prostaglandien E3 op proliferasie, osteoklastvorming en beenresorpsie in RAW 264.7 muismakrofae'

<i>In vitro effekte</i> van eikosapentaënöesuur en prostaglandien E3 op proliferasie, osteoklastvorming en beenresorpsie in RAW 264.7 muismakrofae Academic research paper on "Philosophy, ethics and religion"

0
0
Share paper
Keywords
{""}

Academic research paper on topic "<i>In vitro effekte</i> van eikosapentaënöesuur en prostaglandien E3 op proliferasie, osteoklastvorming en beenresorpsie in RAW 264.7 muismakrofae"

Page 1 of 1

Referaatopsomming

In vitro effekte van eikosapentaënöesuur en prostaglandien E3 op proliferasie, osteoklastvorming en beenresorpsie in RAW 264.7 muismakrofae

Authors:

A.E. Kasonga1 J.C.A. Boeyens1 M. Coetzee1

Affiliations:

department Physiology, University of Pretoria, South Africa

Correspondence to:

Magdalena Coetzee

Email:

magdalena.coetzee@up.ac.za

Postal address:

Private Bag X323, Arcadia 0007, South Africa

How to cite this abstract:

Kasonga, A.E., Boeyens, J.C.A. & Coetzee, M., 2012, 'In vitro effekte van eikosapentaënoesuur en prostaglandien E3 op proliferasie, osteoklastvorming en beenresorpsie in RAW 264.7 muismakrofae', Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 31(1), Art. #290, 1 page. http://dx.doi. org/10.4102/satnt.v31i1.290

© 2012. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License.

In vitro effects of eicosapentanoic acid and prostaglandin E3 on proliferation, osteoclast formation and bone resorption in RAW 264.7 murine macrophages. This study investigated the effects of eicosapentanoic acid and prostaglandin E3 on osteoclast formation and bone resorption in RAW 264.7 murine pre-osteoclasts. Data obtained suggests an inhibitory effect of these compounds on osteoclastogenesis and bone resorption in the cell line tested.

HermodeUering van been is 'n deurlopende proses en word bemiddel deur beenresorpsie deur osteoklaste en beenvorming deur osteoblaste. Osteoklaste is meerkernige selle wat ontstaan vanaf hematopoetiese voorgangers. Hierdie voorgangerselle sal differensieer na osteoklaste wanneer dit blootgestel word aan reseptor-aktiveerder van nukleus faktor-kappa B ligand (RANKL) en makrofaagkolonie-stimulerende faktor (M-CSF), wat deur osteoblaste geproduseer word. Vorige studies het getoon dat dieetvetsure, soos langketting poli-onversadigde vetsure en prostanoiede afkomstig vanaf poli-onversadigde vetsure 'n rol speel in beenregulering. Die doel van hierdie in vitro proefstudie was om die effekte van eikosapentaenoesuur, 'n omega-3 poli-onversadigde vetsuur en prostaglandien E3 (PGE3), wat vanaf eikosapentaenoesuur gesintetiseer word, op pre-osteoklaste te ondersoek.

Monosiet/makrofaag-muisseUe (RAW 264.7 pre-osteoklaste) is teen 5000 selle/putjie in steriele 96-putplaatjies gesaai en etanol (oplosmiddelkontrole), eikosapentaenöesuur teen 20 ^g/mL, en PGE3 by konsentrasies van 10~10M tot 10-5M daarby gevoeg. Na drie dae, is proliferasie met behulp van kristalvioletkleuring gemeet. Selle is ook teen 15 000 selle/putjie in steriele 24-put plaatjies in die aanwesigheid van 15 ng/mL RANKL gesaai. Na vyf dae, is osteoklastvorming geevalueer met behulp van tartraatweerstandige-suurfosfatase (TRAP)-kleuring. In hierdie studie is TRAP-positiewe selle wat vyf of meer kerne bevat as meerkernige osteoklaste beskou. Soortgelyke eksperimente is uitgevoer op plaatjies wat bedek is met 'n anorganiese sintetiese beenoppervlak. Na sewe dae inkubasie is die selle afgewas en beenresorpsie met behulp van 'n mikroskoop en kamera waargeneem. Die persentasie resorpsie-oppervlak is daarna met behulp van toepaslike rekenaarsagteware bepaal. In hierdie studie het PGE3 geen effek op proliferasie van die pre-osteoklaste getoon nie. Die vorming van meerkernige osteoklaste, is egter geinhibeer deur blootstelling aan eikosapentaenöesuur en PGE3, met eikosapentaenöesuur wat 'n meer betekenisvolle onderdrukkende effek as PGE3 getoon het. In vergelyking met die kontrole, het eikosapentaenoesuur en PGE3 resorpsie geinhibeer wat moontlik toegeskryf kan word aan die laer voorkoms van volwasse meerkernige osteoklaste. Die resultate ondersteun die idee dat langketting poli-onversadigde vetsure, soos die omega-3 poli-onversadigde vetsuur eikosapentaenöesuur en sy prostanoiedmetaboliet PGE3, die vorming van volwasse osteoklaste kan onderdruk en dus 'n beskermende effek op been mag he. Verdere navorsing is nodig om duidelikheid oor die meganismes wat hier betrokke is, te verkry.

Die studie is deur die Mediese Navorsingsraad en die Navorsingsontwikkelingsprogram (Universiteit van Pretoria) befonds.

http://www.satnt.ac.za doi:10.4102/satnt.v31i1.290

Copyright of Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie is the property of Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.