Scholarly article on topic '<i>In vitro</i> cell signaling events of 2-methoxyestradiol-<i>bis</i>-sulphamate in a breast adenocarcinoma- and a non-tumorigenic breast epithelial cell line'

<i>In vitro</i> cell signaling events of 2-methoxyestradiol-<i>bis</i>-sulphamate in a breast adenocarcinoma- and a non-tumorigenic breast epithelial cell line Academic research paper on "Philosophy, ethics and religion"

CC BY
0
0
Share paper
Keywords
{""}

Academic research paper on topic "<i>In vitro</i> cell signaling events of 2-methoxyestradiol-<i>bis</i>-sulphamate in a breast adenocarcinoma- and a non-tumorigenic breast epithelial cell line"

Page 1 of 1

Referaatopsomming

In vitro sei seintransduksie van 2-metoksiestradiol-b/s-sulfamaat in 'n borsepiteel adenokarsinoom sellyn en 'n nie-kankeragtige borsepiteel sellyn

Authors:

M.H. Visagie1 A.M. Joubert1

Affiliations:

'Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa

Correspondence to:

M.H. Visagie

Email:

shellycatl@gmail.com

Postal address:

PO Box 2034, Pretoria 0001, South Africa

How to cite this abstract:

Visagie, M.H. & Joubert, A.M., 2013, 'In vitro sel seintransduksie van 2-metoksiestradiol-b/s-sulfamaat in 'n borsepiteel adenokarsinoom sellyn en 'n nie-kankeragtige borsepiteel sellyn', Suid-Afrikaanse Tydskrifvir Natuurwetenskap en Tegnologie 32(1), Art. #851,1 page, http://dx.doi. org/10.4102/satnt.v32il.851

This paper was initially delivered at the Annual Congress of the Biological Sciences Division of the South African Academy for Science and Art, ARC-Plant Protection Research Institute, Roodeplaat, Pretoria, South Africa on 01 October 2010.

Copyright:

© 2013. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License.

In vitro cell signaling events of 2-methoxyestradiol-bi's-sulphamate in a breast adenocarcinoma- and a non-tumorigenic breast epithelial cell line. 2-Methoxyestradiol-bis-sulphamate shows therapeutic potential, however, the exact mechanism of action remains elusive. Data obtained from this study contributes to the embedded scientific knowledge regarding the signalling mechanism exerted by 2-methoxyestradiol-b/s-sulphamate.

2-Metoksiestradiol, 'n endogene metaboliet van 17-beta-estradiol besit anti-mitotiese en anti-kanker eienskappe en ondergaan tans kliniese proewe vir, onder andere borskanker. 2-Metoksiestradiol-fr/s-sulfamaat, 'n belowonde fc/s-sulfamaat derivaat van 2-metoksiestradiol besit ook anti-mitotiese eienskappe en is meer effektief as 2-metoksiestradiol met hoer biobeskikbaarheid. Nietemin bly daar verskeie onbeantwoorde vrae oor die aksie-meganisme van 2-metoksiestradiol-fe-sulfamaat.

Die doel van die in vitro Studie was om die differensiele selseinwerk-gebeure van 2-metoksiestradiol-i>;s-sulfamaat te bestudeer deur die invloed op selgroei, morfologie, selsiklus progressie, reaktiewe suurstof- spesiegenerasie, apoptose en outofagie induksie in borsepiteel adenokarsinoom (MCF-7) en nie-kanker sellyne (MCF-12A) te ondersoek. Differensiele effekte van 2-metoksiestradiol-i>is-sulfamaat in MCF-7 en MCF-12A sellyne is met behulp van spektrofotometrie (kristal violet) ondersoek, effekte op morfologie is bestudeer met fluoressensie mikroskopie (Hoechst 33342, propidium jodied en akridien oranje), transmissie elektronmikroskopie (TEM) en ligmikroskopie (hematoksilien en eosien). Vloeisitometrie met Annexin V-F1TC is ondemeem om vas te stel of apoptose geinduseer word deur 2-metoksiestradiol-fr's-sulfamaat. Die LC3 teenliggaampie is gebruik in vloeisitometrie om die moontlike autofagie induksie van 2-metoksiestradiol-fa's-sulfamaat te ondersoek. Vloeisitometrie was ook gebruik om die invloed van 2-metoksiestradiol-Ws-sulfamaat op reaktiewe suurstofspesies te bestudeer.

2-Metoksiestradiol-öi's-sulfamaat was verantwoordelik vir die afname in MCF-7 selgetalle tot 47% selgroei in MCF-7 seile, terwyl 79% selgroei in MCF-12A seile waargeneem is na 48 uur. TEM het 'n toename in apoptotiese liggaampies en hipergekondenseerde chromatien in blootgestelde seile getoon wat dui op apoptose eienskappe. Verder is groot intrasellulere Vakuole gevind wat dui op outofagie. Ligmikroskopie het apoptotiese eienskappe en 'n metafase blok na blootselling gelewer. 'n Toename in autofagie (lisosoom kleuring) en apoptotiese liggaampies is met behulp van fluoressensie mikroskopie opgemerk. Apoptose induksie deur 2-metoksiestradiol-bfs-sulfamaat is bevestig in MCF-7 seile deur gebruik te maak van Annexin V. Reaktiewe suurstof spesies het toegeneem na 48 uur. Die LC3 teenliggaampie het outofagie induksie deur 2-metoksiestradiol-i?i's-sulfamaat bevestig. Die bogenoemde resultate was altyd meer prominent opgemerk in die MCF-7 seile in vergelyking met MCF-12A seile. Dit dui aan dat MCF-7 kankerselle meer vatbaar is vir 2-metoksiestradiol-b/s-sulfamaat in vergelyking met MCF-12A normale seile.

Die Studie dra by tot die kennis aangaande die differensiele in vitro effekte van 2-metoksiestradiol-fc/s-sulfamaat in kanker- en nie-kankeragtige sellyne. Laasgenoemde sal navorsers in Staat sal stel om die geaffekteerde sellulere meganismes wat gebruik word deur 2-metoksiestradiol-fa's-sulfamaat te identifiseer.

Read online:

Scan this QR m._ i_i-1 code with vo

code with your smart phone or mobile device to read online.

http://www.satnt.ac.za

doi:10.4102/satnt.v32il.851

Copyright of Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie is the property of African Online Scientific Information System PTY LTD and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.