Scholarly article on topic 'The impact of Knowledge Management Infrastructure on Performance Effectiveness in Jordanian Organizations'

The impact of Knowledge Management Infrastructure on Performance Effectiveness in Jordanian Organizations Academic research paper on "Economics and business"

CC BY-NC-ND
0
0
Share paper
Academic journal
Arab Economic and Business Journal
OECD Field of science
Keywords
{"Knowledge Management" / Infrastructure / Performance / Effectiveness / "Organizational Culture/ Structure" / "Information Technology" / "Shared Knowledge"}

Abstract of research paper on Economics and business, author of scientific article — Nasser Mohammad Soud Jaradat, Ahmad Ismail Al Maani

Abstract This study aims to determine the impact of knowledge management infrastructure on the performance effectiveness of the Jordanian organizations that need knowledge to perform their work and tasks. The study sample includes some public and private organizations working in Jordan and dealing with the knowledge subjects. The findings indicated that there was a strong effect for knowledge management infrastructure on the performance effectiveness. Organizations should establish knowledge directorates to discover and transmit knowledge to workers with a view to improve the creativeness and distinctiveness of organizations.

Academic research paper on topic "The impact of Knowledge Management Infrastructure on Performance Effectiveness in Jordanian Organizations"

U SE К

HOLY SPIRIT UNIVERSITY OF KASLIK

Contents lists available at ScienceDirect

ScienceDirect

journal homepage: www.elsevier.com/locate/aebj

, ARAB ECONOMIC ' & BUSINESS JOURNAL

Conference Title

^J^l aufcjo!\ yk flJ^I ^blk JÂ^ J& ^k^l Sj1JV Д^ЗаЛИ ß

The impact of Knowledge Management Infrastructure on Performance Effectiveness in Jordanian Organizations

* LJlJlj* JJXU Лллл jn^lU. J

¿jj'yi iLH^IJ4лл1— i-teL jlui

Dr. Nasser Mohammad Soud Jaradat*

Assistant Professor, Philadelphia University, Jordan

¿jJIalJI Jj&Laui] Лол/. J

¿jj'yi iLH^lJ4л,а1— i-teL jlui

Dr. Ahmad Ismail Al Maani

Assistant Professor, Philadelphia University, Jordan

A R T I C L E I N F O

A B S T R A C T

Article history:

Received 25 November 2012

Received in revised form 27 February

Accepted 22 May 2013

Keywords:

Knowledge Management Infrastructure

This study aims to determine the impact of knowledge management infrastructure on the performance effectiveness of the Jordanian organizations that need knowledge to perform their work and tasks. The study sample includes some public and private organizations working in Jordan and dealing with the knowledge subjects. The findings indicated that there was a strong effect for knowledge management infrastructure on the performance effectiveness. Organizations should establish knowledge directorates to discover and transmit knowledge to workers with a view to improve the creativeness and distinctiveness of organizations.

© 2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: 079-6343614 E-mail address: njaradat2006@yahoo.com Peer review under responsibility of Holy Spirit University of Kaslik.

2214-4625/$ - see front matter ©2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. http://dx.doi.Org/10.1016/j.aebj.2014.05.006

Performance Effectiveness

Organizational Culture/ Structure Information Technology Shared Knowledge

CIUSÏI

AJÛJÎI Aâj*Ail öjljj

»IJVI Äjicli

^AJM #Ujïl /AJAJM Ail&l

ûlAji*AÎl ba. jljj£j

L^íUtl «IjI Aíj*aÍI ^Jj ^2íl ÄjjjjVl íLa^-aÍI «IjI 4-jÍfcli ^Jt A¿j*aÍI ójIjV Ajú^jÍI AjiuSl jjI A¿j*a ^íj A^jjíl jA jjt ^íj A^jjíl üi.jj ,A¿j*aÍI jaj ^jilj jJjVl ^^IáÍIj ^l*íl ^1Üsíl íIa^ía jA A^jjíl ¿aj^a jJSj .I^aI^aj ejjlj jLajJj í aU'aSI ¿jV Ua j-Aj .A-Íj*aÍI Sjljj Adtli ^Jt a ju.jíl Ajjjíl íUILja jiljjí jju£ jjúÍj Jj^j ;1$aaI jA ^iluSl

dij ^J jji^j-aÍIj üJLaUI j-SA ÄLj^j _j1*aÍI dij jlíj Sjjj^. _jl*A d '"^j _Lj%l Ajl^I^VI 1 A_¿j*aÍI SjIjIj a.1á

.IgílAtV l^jljí jjAílj jj^jil ój'^Jj ¿ijjvi ^it l^jljjS jj'"^J jA íia^-aíi jiA^ »jjjj ijaj tl$ÍA ejlij^Vl jA íl£jJíl

jjSjí jljAUj IgjjAJjj JIjÍVI Jjlt 4^)J*ÍaÍI íbLUSlj íljjlíl AÍj^A ^ij ^.Ü-Liü AaU'.a .(55 ;2009 tfíl—il) AjAjk-jSl íIj j^j^il jA ltjj

; jA ^It AÍj^aÍI SjlJ^ AjAjkjjíl íIjjjUÍI J^Á jA í «|j| Ajitli ¿Sajj tlAjAt

.A^k-Aí ^Kíl «ijvij tíUj^ílj íUHaíij tíLL^lj tJljiVl

^Ij^l HZ&A -2

Jj^aaJlj jjíjj í a^'iasi jtl" ^jil aJjijvi fjAliAÍl jA SjA.lj aíj^aíi Sjljj jäj

aai^íi iiiajiäasi jjjäj fj jAj tlAjJ-jj 1^ai l^AjU'.Jj lAjluJÁlj aíj^aíi ^It

jiljj jji jujäJ jjajj A^ljjil jja AIS a ^Ji ^iUiljj t^i^t ^ilj ^ij ójíjjaíi ^iijjäsij

A^iljj fJj^j tAjjjjVl ^'l a^-.asi cijvi Ajitli ^It AijÄ^l sjijv Ajj^jil Ajjuil

;AjilJil Ajtjiil ^Vjl'Sil J^Á jA Ais^^ïl

îAjjjjVl ^'l a^-.aÏi fr|jVl Ajitli ^it AjAjkjJÎl AîISjSI jjjj .1

y^l A^.AÏI dij «.IJI Ajilxî Sjljj AjjJjVl A^IAIS ^Aj^'ñil «.l^l JÄ .2

^'l AU-.AIÏ «IJVI AJÎIAÎ ¿já^j ljrjij'SJi Ajj^jil A^l jiljj JJJJ JA .3

îAjjjjVl

au'aïi «iji Ajîl*i aau'aïi a£jjjíaíi aíj^aíi jjjj jä .4

îAjjjjVl

ÇAjjjjVl ^'l aU'aIï «IjVi Ajitli ^It AÎjâ^I Jjl^ A^^^a ü^Ia'i jj^j jjjj Ja .5

: A^iíjiií ^Ij^jâ -3

;Ajiljil l^it AtjijAil ûlj^jiilj Aj-jjjil Aj^jiil jijjáv A^iljjil ^üff-m ^'l a^'.a» «|jVi Ajitli ^It Aîjâ^I SjIjV Ajj^jÎI Ajiuil jiljJi Ajjl^^l Ai^j ji jjI j^jj V

.AjjjjVl

;ajsijsi Ajtjiil ûlj^bjiil l^'t ^jiJ ij

.AjjjjVl ^'l a^'-aïi «IjVi Ajitli ^It AjAjkiJil Ailâjiî Ajjl^^l AíVj ji jjI j^jj V . 1 «IJI Ajil*i SJIJJ ^It AjjjjVl AU'.AIÏ ^AjU'.jii «liuij Ajjl^^j AiVj ji JJI J^JJ V .2

.^l^kj^il diJ

¿yl^j ^It ^IajÜä^I Ijä. ji jjSJi Ajj^jîl Ajjjil ^l jji Ajjl^^j AiVj ji j^jj V .3

.AjjjjVl ^l Ak'.Aii «IjVI Ajll^i ^It AaU'.aïi ^jJi A£jj^ulaSI Aíj«aÍÍ Ajjl^^j AíVj ji jjI j^jj V .4

.AjjjjVl ^'l a^'.aïi «ijI Ajîl»i «ijvi Ajitli ^It Aîjâ^I Jjl^ a^^^a j^l^i jj^jS Ajjl^^j aívj ji jjI j^.jj V .5

.AjjjjVl a^'a«

I^ÏLA .1

A jA çsIaJâIj ^ k^J ^jïl ^j^IjaÍI jA AÎjâaSI Sjljj ^J^JAJ ^IaJäVI ^u^l

aîjâasi ^jSSj t^jjïl ^'l au'.a fïlt 3jjj£ ajaäi jA ^j^âjAÎl ij^í US "-'iau-.aïi ^Ijjl ^l a^ij-asi jjijj Aji^t ^li ^iUSljj '^'iau'.asi i At ja^a ôjjjssi ajisasi Jj^j ^'l au'.aïi l^£jjj sjjj£ ijj^^ ^jjj 'ajaavi aj1¿ jai l^^l^ii ajjjj^si

1a^a dSi iajj^ íia^íj—iaíij íijí^jaíi dij íjíijj iajj^j tjlujtVl jj*J iaíáuj ^jSl ^l^Vl ^A AÎjâaSI ôjIjV AjjäjSI AjiuSl jjjäjj.AÎjâaSI Sjljj jA Sjj^uaÍI AjitliSl ¿jSaj i^íjjaj fj Aj| 'A au'.aií Aj^j^á^íl ^jil ^A aíjaaíi jjäj 'aíj^aíi Ajâ jASJ

l^í ^ji Aj| üj^j 'lj^A-.j i'/ii^^a Ij^lj ltjj üu ,,jí aíjxaíi ^j^ i ilaj'w^J Sjt ^ij l^ijj^âjj

^i AijÄ^ AilxiSl SjIjVI ¿jSaj J^i jAj . j^lj jlLj ^i jj ji jSAj Vj Ijj^a

JJJ^J jl l^ji AÍJXAÍI Sj^i jjj^j jl I^AIJ^J^jI jy^jí l^ji ^JIXAÍI ^j'^J jA jj V AAU'.AÍI .IIAJÁJ I'I^J'A JS^ jy^jílj ^ljlií AIJU A^JJ^ AÎJÂA ^ij l^ijj^jí ílji Atj íljíl ^ij AÎJÂ^I SJIJIJ fj^j ^jíl AA^'AÍI jli (142 '2011) ÚJJÁIJ ÍIJIJ^ jjj IAJ—^J 'aíJ^Aíi Sjljj jj^Äjj ^j^ijj J^l jA tAjj^jíl AjiuSlj Ajij"Aíl jA AtjA^ a jjijj 'A AU'.AÍI jAt JJJ^J f^ 'j t^jXA lli AijÄA jilJjí SJ-I—AÍI Ajjjíl jjijj ^AAI—iAÍIJ AJJÄJSI A^uílj '^AjU'.jíl «liuSlj tAjAjU'.jíl Ailájíl ; jA ^l^il JS^Jj Ajij-Aíl dij jjSjjj .AJJIAÍI AJJJÍIJ 'A£JJJAÍI AÎJÂASIJ tílAji*AÍl lj^jíj'Sjí

íIjÍa*Í1j ^IajäVIj tl^í A^IjaÍI AÎjâaSI JjljA Jji^jj ^jjäjj AaU'.aÍI AÎjâaSI Sjljj Jajj dij AÎjâaSI JjljA jA^jjj tl^ijl^j ^ij ^ALUÜ ^jíl I_íIjaVI jjj^jj tJjlJaÍI jJ^j AÜäjaSI

^j-iílj íl^j' aÍ1j ¿i»jj ^jílj ^ij ^Uäj ^jíl dij jl tA aU'.aÍI 1^SIjaj ^jíl AÎjâaSI

ÍIAJ^ÜÍ Ail^A ^^ Jji Jj ji ^ljjVl Sjljj f^ ' "j ^jílj 'ÍIAU'.AÍIJ lj^jíj'.Sjílj .AaU'.aIÍ ^isíl «IjVI jj - díj£j tíljiA*íl jjuÄj jl tíl^j'.AÍlj

jl jSAj Vj t^lt JSJ^ AaU'.aÍI ^It jjjIjÍI ljjj£j Ia^a Ijjj AÍj»aÍI Sjljj tAjitj ^iajäi ^Jjjj tjjjíl díjí l^jjljjj AijÄ^l ¿jí^j ^ij ^Jjj í'l Ajij 'A jijj jjJ díi f^

íljjjij ^ij aîjâasi sjijij ia aau'.a

JjjSíl ^It A ^ . jül jA A.^jIaaÍI jJä Ia J^Á jA lAjljl ^aIj jSAj tSjjJ^j ^A^A

jli 'l^jjí AÍj*aÍI Sjljj jjjU ^ljlj í'l aU'.aÍI fj^j lAjitj tA aU'.aÍI l^j ^jÍI aUj-VI jA

jt Ají ^jíl ¿iljil ¿a tl^ijl*A Ají j^- -j ^Ül ¿iljíl AjjlíA ^ij l^íl díi

.l^ji jjiAl*i| JIjÍVI ^jÍ jl tl^jljiAt jj _jl*A jA ASIaJ 1a jlAJj^l

jA 'AijIUaSi aÎjâaÎIj '¿AäaSI f^iíl ^It Jj • ^^ Si AaU'.aSi aîjâasi Sjljj jtl—j tdíj£ ^It Aak'.aÍI ^IajäI jj^jj AÍj*aÍI Sjljj íLíUi jtl—jj tAjjlül íljj^íl J^Á jj¿j tíljljiíl Ati '. ^j t^Äjjljj^Vl ^j^^jíij tfi*3ílj 'J£UAÍI j^ AÎJÂASI ^IJ^J^I ^ljjj ^iíl AjiS*il JjIjaÍI ^aäJ AijÄ^l Sjljj ji ^ij Ai1.j tA aU'.aSi f^j ^iíi iji^ííi jA díi Aj^^'-A AjiAt ^A AijÄ^l Sjljj ji ^ij Ail^Vlj tjlJjjVl jA AaU'.aÍI jjiAl*il JljiVl ^jÍ

Ä"ljjil aijî Äjftjiil _Ij*Vl JJajjj tÄjüjjVl 'Uk-Ai frljVl

Á^ljill JAJ -4

.ÄjjjjVl ''1*k-Jl ^i frljVl Âjlftlî ÄjAjkuil Ái1ájil jjí ¿L. . 1 .'Uk-AÎI frlji ÄjiUi SjLj ÁjjJjVl '' aU-aIÍ ^Ajk-JÎI ^IjjJl ji jljj .2 frljVl ^Ift ^i^jl^^il àJJÂJÎI Áj-jil jîIjJ jjl ¿UJ .3

.ÄjjjjVl ''

frlji 4ji1*i ^ft Ä^kj^il ^jîl Á£jj.aÍI ÀÎjâaÎI jjl ¿Lj .4

.ÄjjjjVl '

'Uk-Ai frljVl Äjlftli ÁÍJ*AÍI JjUJi j^i ¿u. .5

.ÄjjjjVl

Áujijill û Jia^ -8

tÁij»AÍI JAJ V^j ÜJjVl ^i ^^1—iIj ' AU-A.Á"ljjil aiA J'Â-J"

^îUiUj AU-AÎI ^JJ frl^Vl Ájlft1í ^ift ÁÍJ*AÍI ÔJIJV Ájj^jil Äjjjil jiljñ Ä"ljj

JJAJJ Á"ljjil aiA 'bja.. ¿Ii ÀÎJÂAÎI ^J^JAJ ^-ÄJ ^Jil ' ' Ak- AÎ1. JJÄ. Á"ljjil aiA ^JUj -j A»J . 1

.Ü5 ÙJ'J^.'AÎI jkj ''¿^j ^Ift 'UL.il ^A^ ^i j1AftVI .2

ûl^ljiHj jj^jll jlLyi -9 jjjll 1-9

'VjUaAl »l'-J "l ¿sa jSij áÍj*aÍI ôjIjV Ájj^jil Äjjjil ja. liU JjJäJ ^i ^Ua

ôjijv áJjajíi Á j-'ii ÄjuJjil 'vL^aîi -Ai L^iU ^IjJâ^i Ä^IjAl JXâ. -j ^jil

.ÁÍJ*AÍI

tÀijÂAÎI Ôjljj j. ÁjJUaÍI Jjlj*il -ji ^Ift j^LUl jiÄJ ÁAftljil ÁaU-aÍI ÁÍ1Íjá ^i ljj1j ljjj áu"jaií ^Ajk-Jil JSjj Ii ¿i 'áau-aii "ljil ÁÍ1ájil jA^ "J

j. ÁÍJ»AÍI Ôjljj Jj^ uñ

J.ÍJ tj lj-iVl jj^ j-ft1ijil jj.í-ñj ^jÄ^l Jj^ ^j^l Í-j^J ^^l U'-AÎI ^.^lj Ajk-Jil

Á^li ^ljj1.JAJ ^ °"Iñ ^-Jilj J-ft1iñ ¿i Ájjjj^jil ^Jjjl

ÁÍ^^VI ^^ l^ji ■ ^J^vl J^Ä^ ^^ 1 j-j. ^^ jj^^jilj ^ ^1'JÍÍ

ÄijÄAil ÔJIJV Á JJ^JÍI Ájjjil Á£jj^Ail ÁÍJ*ASI ^ij jj^i ^íj ,ÁAk-A\1, Áju^^l

jlj.il Á já.'\ ^^ 1 jl.Kñj Á^jjiil "l Á aU-aÎI ciIj.jáí

.ÁAU-AÍI

-jjáñ ¿j^j Jj^jj ^i ÄijÄAil Ôjljj 1jjift »jáJ ^Jil ^lj£ñjAil aiÄ Jíj

j^^jj jft »1íjVl ^Ift SJaJÂaÎI ÁjJjlájil ÁaU-aÍ ÄijÄAil

j1^j ^.i jjj^1jil »^jJäI -¿jj 4Á"JaIaÍI jj¿ ÄjÄj.'Hl ^li ÄijÄAil Ôjljj Jj^l —jjáji ijlj*j Jljhj ^jÄAil Ôjljj -j jáji l^^JÄ. 1.1ft l^^ j. ¿i Vj -ÄijÄAil ÔjljV ^ÜjH. Ô^ft

.j1^aji líA ^i j^1jil ^J^j au-aíi ^í jljáil jft

tijxdl SjlJl?j$L> 1-1-9

LJLÚAI Áj^^l úljj^l Jiíj tÁ-jj^^il Á^jlj^l -JA1ÍAÍI ^^^i ^^^j ÄijÄAil Ôjljj ^ÄJ

^jil Ü1j1aä1| ^Ift ÄijÄAil Ôjljj ^jÄJj t»jjÍaÍI lÍA ^jjji J^Vl j. l^jljj.

1AJ.^ÜJ . lj 1 JAjk-Jj 1^j1jj^lj ^jÄ^il ^.Ift Jj ' —'ÂÎIJ ÛLjijJ ^-Ift AU-AÎI ^ft1uñ

ÁU .''IMÎ Ájjjj^^ ^j^Ä. Á AU-AÎI 1 ^I^JIÄAJI J^jÄJj

t-_Aj) ^^jJlj^Vl U^Jilj -IÄJ^IJ ^^^ ..Ail J^j ^ljlj^l «2 A\I Á-jjljVl

.(2004

j-^1âaîi »^ajävi «^j^U^Vl jSiil jjUj. ijñjjj ÄijÄAil Ôjljlj »^Ijävi jJJÄjj

Ôjljj j_jI" tPeter Drucker j^jj j^ ôjIjVI ^-ij Ä_ijäaSI Sjljj^

^Iñ ¿i jj^ ^í-ilj 11994 »1ft ^.i ^jä^I ôjIjV jj^ ^í-ilj tM4.ijÄAil

3j_âIi ^^Vl jjj^l ^.îjâaîi ¿i ;1 jaäi j^ ¿1^ "i 2 ftjAÄ aî jj_äj

^.Jil j-^1-ftj jjlj-AÎl j-ft ^jJ^J ^jäaJI aÍA ¿ij t^jj Á^V 2j j1 'JÍVlj Ájj£u*il

t(J1^l ^ijj t^^lj '2 jÄj.'Uil jjlj^lj t^jVl ;^-Aj) ¿jj^IáJil j1 'JÍVl fr^Ift 1AjJa. fr1.¿j J^ tfrlji ¿V ^jäaJI Á^jj jj uâJÎ -k - . J Á.ijj lí-jij

^^JÄAJI ^^ftjj) jjI.^Äil jjÍ-A ^-Ift 2_uUJ^jil J AJÄJ ^^JÄAJI ^ AJÄ . 2 Ak-.

ÔJjJ^il ^iIJJJÂJÎI ^ij ljj.. Áij». ^AJÄ . ^ij ^AJ^ AÎI JJÄJJ ^ii J.Í Ajj Jí ¿1£j t(1jJj^1J'jj

.^tAji^Jlj J1AftVl ^ljljj J^i Jj^Jil líA 1AJÍjj ^Jil

CIII^JJLJI el üi

Á'^k-Lll

j'.Ljk-''' 11 el-bll

l_JT'JJ^JJ'^'I

CILJJALII 4_SJXLS

Á.ljjíl ^ij^j ;(1) JS.il

:úljjijai3 yjlj^Vlj jj^jll -5

4JÚ 2^JÄAil SjljV á j*~J>l Á^l (2008 ;ÄiJÄAil SjljV ájj^ííI Ájjjll •

Á-ÍJXAJI J-jijñ ^-Ift ÁA k- AÎI Aft ^Ift ÁÍJXAÍI Ají j^S^ ^íil

Á^^il .JIÄ-AJI J^JÄ^J j'l Ij 1jAjk-ñj 1Aj1jÜ^Ij Jj'^jlj

^J^Ä. 2 AU-AÎI 1 JSIJA" ^.Jil ülj-J^ilj

2 j-.'il -Jj "j t^^jJlj' "VI ^jU^JÎIj -JIÂJÎIJ J^j ^lljljlil Î1ÂJ1£

;J^^ j. ÀijÂAÎI ÔjljV ÀJJÂJÎI

ÀAU-AÎI ÁÍ1SJ _

^Ajk-JÎl fr1^l _

Û^JIÂAÎI 1j? jij-SJÎ ÀJJÂJÎI Á^uil -

Á£jJ.AÍI ÀÎJÂAÎI -ÁJj^I Ájjjil -

¿^^ 2 JJÂJÎI Á^-jil jij-J Jft^uj ^i-il ^J-AÎI 1.JJ ' AU-AÎI frlji ÁjIft1i •

j. frljVI ÁjIft1i ^1jí -Jj"j '^^au-aíi «_ÁlJAi

jljîVl frlji -frlji -

^^J^ilj frlji -

Á^k^ ^ISil frljVI -

Á^ljill -6

^ili tÁjjjjVI aU-AÎI ^jjJ Ôjjj^ ^Ift frj^îl 1jjj£ ^i Á"ljjil aÍA ÁJAAÍ jASñ

fr1—jilj tÁjAjk-JÍI Ái1ájil ;^Aj tÁuiA^il ^îjâaîi fr1jjil û^^ûjuaî tÀijÂAÎI ^ j^ jAJ tLj^'^Juñ ^Jil Á£jJ.AÍI ÀÎjâaÎIj 'Ú^jI^aÍI 1j7jij-SJÎ 2jJä JÎI Ájjjilj t^Ajk-JÎI ^ISjjîI ÁjIft1i küñjñ ¿i ¿U^1jil ^íjJjj . Jj1jjÍI ^1jI^Aft Jjj áaU-AÎI ^ji jiljJñ ^Jil ájj^I Ájjjilj . j£iil Áii1" tÁuA^il ü^jijuaíi jjijñ ^Ift ÁjjjjVI àîjâaîi au-. frlji

t(¿1j^1jil -Ift uui) ÁjjjjVl áSIaaÍI ^i ÁIjIáil ^1"ljjil j. Á"ljjil aÍA JJJÄJ

Ôjljj »j ji. jjj^ ^.i ^ uñ ¿i j-SAJ ^ J1 Ä AÎI IÍ.A ^i Ôjjljil Cj1"ljjil j. ¿jSJ") liîj

^Ajî t^J^i Á^L^ j.. aU-aÎI . ^Vj tÁ^ j.. jjj-Ä aÎIj jj"jljil ^ji ÀÎjâaÎI

. ' "'1j^jñj ^JUj j. Á"ljjíl Ajft a" ^ ^aj.'UJÎI ¿IäJJ

ÁjIft1i ^Ift ÀijÂAÎI ÔjljV ÀjjâjÎI Á^l jiljñ ^i .

Á^ljill ^liAl -7

¡ ^i Á"ljjil aiji ^jjjil JjAJj

. {. ti

AÎjâa jijj ^Ja ^l tJljiVl ljJ djjJ ^jSI A^^oäjaSI AÎjâaSI j.1it

^J" '"Al A£J3-JAÍI AÍJ^AÍI fj "j* t¿jA^íl IjJ djjJj A^^^IA

Communities of ) A^iLil ûlfrU^ ^Ajkiil J%il jjjj jl liil j*^. jjfrjjAil jIJVI jA ljj|j Aa^jaj Ajjifr a^ja^a 1jlj ^-ilj (Practice

JIjaII Jii ^«lai 'A£j-.La i^^IaIaIaI Al^IiaI fj' a ôjJIjaj f k-'iA J^ lTs 1 jja-ij fj \j iiAikiJ J'il J jjn^AAJ V jjÛil jj "' j_A Ijj.fr f ■ ^^ ^Jli dliA ( jl"j|j£ jJajJ) A£j^

'fjjljl^. j ' 1 J A JJ.A^I AL^IIAI fi k-iij A_Û|j SjjllAJ jjfL j^ij jl^AÎl

JJ^ ûl«UÎi jA-^bjJ ûLAjiaAil ljA.jiji^J «j-J^i A J«A^. dliji (^l£jjjj) A£J.^ ^.i J-AVI

.AijaAil A£J1LA ^i fAl" fj 'J' AJA"J

Physical Environment AjjUil Amii .5 Jjlj-il ûi j^Afr Jjj "J J^l j"A 'AijaAil Jjlj-i A Jj-^j ^J-Aj ¿i«" ^jil

OÛji A a^a\| jlajVlj 'Aaj^aj A|"liA jj^J ' 'j^J j£^Vl dij fj a. ^J Ajâj< ^iaj IûAj 'A al-A. a\I

'ûi A . ^iA. ûLfrlï jîlj-J ^J_Aj iiAi l fj A .J A jQj< q

j|5jj ^.i Jfrl" ^jllAil dij JjA jiljj jl ' "'J^ '^J^.il ûifri at il Ja^J

ûlliA« a ûlfrlï jj^j dij AÎjaI jAJ '^jlaAil Jjlj-i A|"liA «ij^l

Tutorial ûLfrli J-ja 'A ai-^ aIi AjA_"jil ûi«i auij '' ^ jiij ujj -ii

.lAjjfrj ûlaAlTil ^i ôjj^jAil

'^A "jil J—J^ Jj1 ^ -ilj f-1 1 .J.T AAA .A j£1_AI jilj.^ _A •

A^ljilj f"jJ frlj^l jjijj ^i fAl"^ OÛAJ ilAjjftj ^iljAAilj M^ljjjj5l£il£" ^Ûil ^^IA-^VI Jfrliiil ^iji^i Jfrl^^j 'AjA"jil jjj^il jfr J*|ilj .dJjJ^ ^ij

4âjLaII SjlJl 3-1-9 Sjljj ^.a 1 jjAjA ^jjäa ji tA^

(SjÍ^ÍaÍI) ^jäaSIj d"AÍlj (Sjjj^íl) AijÄ^l _1Jj£l ;A¿j«aÍI SjIjV Ayjjjíl í1jÍa»ÍI Jajj .jj fjj '"j '(a au'.aíi j^t ^"i) ijAl j^j "lj j.AÍ i-Ajjijjj) ^jäasij a£jUaíij

;(Fernandez, 2004) ^Ij 1ají íIJa^ÍI «ía

í1_j1jj j_A Sj-jj^ aj'-a . j| aj'-a . aíjxa _Uü£l AjiAt ^Aj ;aíjaaíi jjjjtJ ail jj jji A^íl J^-Á j«A f^ jj^j 'A'; "'A AijÄA ^jïjj jA jl îIajIâa jl

(AjtlAj^Vl AjJjjílj ^j^jjíl)

ÜaSj A^JJ^ jl Aj'-a. AÎjâA j|jjj"l AjiAt ^Aj ;A¿j»aÍI d"A

íli aU'.A ¿.Aj A aU'.aÍI jA .) A jAjk'jïl ílj^jíl jl íI^'^aÍI j| JIjÍVI Jjlt

j^ SJ-^Ijj fj^ jl j^^ A jIatÍI öj-^j í(fAj^j jjj aÍIj jji^ji1£,

.(f1jij"'Vlj Jj"'^"ÍI) IaA jjjjtjí jjjjiAt

^.ij aj'-a jl a^jj ^il ^jäasi j-^j Ji ' ^jj A jiAt ^.Aj ;aíj»aí1j a£jUaíi ¿j^j "jj 1 jAjij jl "iaIÍ ü-saj Mj^i j.t1i jj-Sj jiiíl lj-Aj tjjj^l Jlj.il j^ fj.j jiiíl lj-Aj 'í'1 AjI^j Jj.^^ ^jíj (Ai SJjJ^) AÎjâa Ijjj 1a£ 'ij'l

jjjjtj * jj jji At j..A Sj-^ljJ j-áiíl fj-jj 'íi aU'.a ji J_j|jj ji Q "Il

.(Jjlujílj AjJjjíl)

f1.jA Jji'-j j| íljljiíl íiáji aíjaaíi flJ^j"'l AjiAt jajjj ;Aíj»AÍl f|j^j"l .1jAl J^j ")l ¿j Inj "IJ jl l-Ajjj Ij'J^j "IJ jA IjAjij jl Sjjj,í1j V ljAj

fi jAíl J jáji jl í|j|j_áil ¿' . ^.ÍjwaÍI flj^j "l A aU'.aÍI ¿ a^j jl j Sajj

.( jjjjjílj Aj^jjíl) ;1aa jjj^^k jA sj^ijj

a.j1j£ ^.i Michael Polyani ^il-jijj Jj^ja ^j1.*jjil fil-^il JjjI ^ aÎj*a}| ^ii ^ ^ja^lj (Tacit) Aj'a i nil jj_"1"l jjfrj^ 1958 f^ ojJ-^I ^Û^l JjVl

Leonard jji^^j jjlijji jA J^ jjj ^ AiîaîII AijaAil ¿i*-Jj '(Explicit) AjjAl^il jjfr jA y2ilj tjji J£ v^j J^fr J^lj J^jJ y-ilj '^IjljAilj (1998: 113) & Sensiper

^jAlkil ^j*a1| ^Ij i^^ljjj jl ^^ jj-^J J^j jjj-^^i l-jijj^Jj 1 Aijj "il

"1j"i1'' A aia- a\i Ij-^il 1 j'iAj 'A au'au ^j A Ij^ aiij 3jj_^jAil û^.AjiaAilj

A au'ah J^|j jij.2^1 j-^Aj vi1*il ^ij 'Jj*L-ilj ^ljiA*il jjjlaAj ^il m-"a\ij ^ilfrlj^^lj AijaAilj .V'-^ilj ^IjJiilj ^ifrlliil jA 1jAl Ijjij Jj^jil

ôJ^ ^-ifr Sjljj j-£JjJj i^l^l^jVlj ^lljj-âilj i^^l^lj i^ll.Aji*Ail 1 jAAl ôjJ^JA

f ka A jl ^.ij jj^j 'AijaAil SjIjV Aj-^jil Ajjjilj (Fernandez, 2004) ^^"l jJl^j Vj Ja»J V 1-jii ^-iaj ^ 1 j<i-AJ ^.-il A.jjAlkil Aija^lj Vj J^ V aU'aU

j.A J^l jJ-^j A au'au J.AAJ ^Jifrj '(aj'aiiij AjjAlkil AijaAil) Aji£il Ij-ijaA jA ji^Vl '2j"i1i-\| SjjAil ¿â^J Ijili ^il-iljj IjiJljji jj£I ^aji fjJ^J ^ij diÛj Ijili Î4jl£il Ij-ijaA

^.A AjiA-iil jl A.jjAlkil "aII j| ^.ij jj^ Ajâja^ ^ij^i diliA jl Vj

1j "JjaJj Sjljj û^i^ d^iA jl ^ 'aj ^aa '^1 a^'aII i <\-aJ ^aa j_jjSj J_âl

ÀàjLoiï Sjljy ¿¿J! ^MMt 2-1-9

1aj (144 '2011) jjj^^j ûljlj^ ^^ji ^ f"^ jl ^Ajki-il «liiil dij

'AIj^Lja J^fr ûl^j j^ jj^-j 'Matrix Structure ^iji .a ^a^j fj^ • ^-jii Sjljj ijjj^jilj ôj^jâil ^J^AJJ f- jJ Sjljj jj_^jj f "-j

jjiA^ail jj <aJ SjLjj y i^'j Iû-Aj î^J^aII J-J& ûiNj . —• a—ilj f- jJ Ajij .aJ

.aa^'aii

a ôjJlj jj^j ^ia-AJ îja& ûlJ^j jj^j •

.Aija^l

Communities of Practice ûI^Ia^ f-ij fj^ j^j ^.ifr J^l •

'^.ijaAilj j .-^Vl ûlj jj Aj jlj-^l j-A fj k'J jjj^ ^JT a a^'aII fj-aJ

'A ijaA ^i jj£jjLj jjÛil j l jA AfrjAT a ûlfr^i^ ^iaJj

A£jJ_LAil s J Mail 1 II "S' A lallL ôjj . ^I A frjAT Ail d iJ Jj l^-Jj 'A ilaA A ij A jl

AijaAil ^JjJ iLiJ jl j^Aj jl 'AaU'iA j| jjaA Jl^^ ^i «1 IfrMi

«1 Ifr I jj.^ ûilj i^ilj û^jiaAil Jj^JJ A jiAfr J^..^ j-Aj 'jj-a-A Ji t Aj A aia-Ail

.^«lil fj la | jA fjAiaJ Atj-I AfrjAT Ail jl ¿jjiil

Information Technology Infrastructure û^jia^l lj^jijj£ji Aj-^-il Ajijil .3 Û^1£aVI Jj3j-J ^-i Jfr^"Jj Jj "'J ^--il A ai-^ aII ûii jT ajiIIj ûlJ-aAilj ôj-j^Vl d.ij Ja.ljj

Î^J^l ^.ij ôJ^j j.A Jl^l AfrJ."J Aij^" ^.ij ^JjJ jl ijllnl jA ^jil

jl-ajVlj 'l^JJJ-^ dij jl-^ ^ a Aij\Ua\I ûliljjilj û^jiaAil ûiji Afr ^i fj ">Jj

(û^jlaAil 1j7jij'|<-i Aj-^-il Ajijil ^i ^a^aii

^jj^Ail û^jiaAil ^.ij Jj.^jii a j-^-il A.ji|il ojij^ 1a ^ja ^l 'Range ^JaII •

Aijj "j Afrj") '

Aj-^-il Ajijil lAjijj ^-il û^jiaAil aja£j Jj^liJ ^ij jjlj ^Ûilj 'Depth ¿a*!i •

.û^jlaAil 1j7jij'|<-i

'ûj^ail£ '^jî-A ûlj^j jjij.J ^Ifr J1.JVI ûljjï 'Richness •

. J^lj j^ ^i lAjjftj sjjjaii Ajûi-ilj 'Sjj .ilj jji .a Sjfr jA û^jlaA ^jat" ^Ifr flkîil Sjji 'Aggregation ¿JAT-il *

.ûljiSj

iJ^iéj ÂàjiLaJ! SjUj 4&UJ! 4.1-9

A^I-aII Aija^il JjIja Jji^-j Aa^'aII flj! AijaAil Sjljj Jalj jA i ^-"j 'i jâjâ^J ^.ij ^«."j ^--il ^ij.avi JjJ^Jj 'jjij-aii o^jj a ai»-A\i ûii jiAaii| f^i-AVlj ^--ilj 'I^^-aI ^.ij ^.-il d-ij jl A a^'aII 1 j<i-AJ ^iil Aija^l diJ Aija^l JjljA

Aii Ia ^^ jjijj jl ^IjjVl Sjljj ^i fj "'J ^-ilj 'ûlAkiAilj 1j?j\ji<-\lj ^j"i|j ÛIt-'aII J 1 ai" ^il^ljj .A Aki Aii ^ i<il «IjVI jj J diÛ-£j 'ûi j\a»\| jj J jl 'ûli t-'aIIj ûiaj^H

J^Vl «IjVI ¿ja^J J^^ j^j 'fl.fr J^^ A a^'aII ^.Ifr J^l-il ^i ^^ IjjJ AijaAil ôjljj

A^J IjJ f-J ^A^J 'A aU'iaW ^-i^il «IjVlj 'Û^J^lIIj ÛiIt-'aHj 'Û1j\a,\|j 'jljiVl jA J^i

:(Fernandez, 2004) ^i^l ^i

Common Knowledge Ä£jjJiAil âîjâ^i .4 ôj^^îi JuJAJj 'A au-.a\i y^ll djj-^uLAll f A.iiil a£jj^aîi aîjâaîi

(a-^jâaîij jjiAl^l dljj.^1 ^^.aj 'A au-a\i . .J yjîl a-îjâaîi Jj.^ Sjij^AÎl a.a£ijjaîi

JjAjJ 'a£jj^aîi aîjâaîi jj^i ^A^A Jl*j| ûJfr dljAfi

aau-a\i yj jjiAl*il jjü i^aij^j^ji fjj yjil a£jj^aîi oIijjsaiij Aiiil • .jjâ J^i ¿jï^il ^^^"Îl ôVl^AÎ aau-aîi yj jjiAl*il ^ja^ AijÄ^ •

j^i^uaU f^£ljjjj jjiAl*il jj£aJ ^^aj 'a£jj^aîi dljjVlj jj^âjîl ^jiaj •

Ijiji^Jj

.A£jj^a AÎjâaj AÂÎ jjj£"j ^IajAVI ^^aj 'dji.il jjjIäaj ^IajAVI •

ÄjJUil 2 Ajáil Jjjiñ ^.Ift u" ^_JÎIj ; j^¡UaÍ| ^j-Siil JIaJI ^ij ^-Ift 2 j-.'aÎI ^i1_AjiI . 1

.^^jS. jjjäj J^Á j. ä"jaiaj| jj¿ Jj^^J

j^-á j. ^j.Siil JiAi ^ij uluäj »j-^ ^"Jilj ;¿juii äjjia.ij ^Ift áj-.aji ^ílúíi .2

Ä.SI AÎI ¿ja-^ j ä£j.J Äjijuil 2a .ail jjj ¿jiil '^1 "a

' ~<jä . ÄjJjIaJil ä.. J ä aîi ^jl.. ^Ift Äj-.. ^Aj ;j1ajj"vi ^Ift JjuÎI ^Ift äj-.aji ^ilAÎI .3

jlaji ^ij äa^ ¿1 aJ "V ^jÁi ^^ta^j ' _ '''Ij . ^Jl jj5 .ijijäji jA . ääj^ .'-juj

.^jSiil

jSi ^ilA j^ ^Vl ^il^-il aiA 1»ñj ; frljVI 'lílU. ^Jft Ä j-.aji ^iU-il .4

j^j ji frlji 'LalU. ^-Ift 'Ij-^jA 1 Q.'L jä "Jj Jj.^VI jjäj 'jä. ljjljJ

^ij-Ajj tÁ.jAAil J.J¿ Jj-^VI ^'JÍlJAJ t¿jlJ-JaJI frljVl 'UlU. ;^Ji ^-Ift Ä.Jj.VI

.^jSiil J1AI ^ij j^J.j tLülS.

ÁLLJl ûL*ljll 2-9

^à ÄjLkj Ä"ljj ;<ÄijÄAiI Ôjljj ¿Ijj*j Ä"ljj (2009) ^Ij—Jlj Äj"lj£ ^j^i

—jIäjJIj äjjjjJI Sjljj Ä.jl^. ¿ílj ^Ift _jäjJI ^Jj t"ÄjjjjVl -jIäJJIj äjjjjJI Ôjljj Jftlu j^al». ^jljj »jj iA£ ÁÍjxaJI Ôjljj ÄjaäI tÄijÄ^I Ôjljj ¿jjVl

j1 'JaVI ¿aJä . fr1jj ^i ljjb'Á ^jJuiAJ frlQJjVI ^Ift —jIäjJIj Äj.jjil Ôjljj

tjljii 106 j. ÄjjS. Äjjft ^Ift lj»jjjñj 4jLñ.I -j a 'J —j Ä"IjjJl _|jAi ¿jqäjjj t^ijÄ^il Ôjljj ''1 kl -k». Ä.jl^. ä?jj ¿i ;1jaäi j. ^JU-il j. ÄftjAÄ . ^Jj Ä"jljjil ^"iáj jj." ^Jilj 1j.'jij"j 1jjj1jjj áíj»aÍI j.j áíj»aÍI jjj—ñ '1k1.j ÄjiLft áíj»aÍI

ä»j.'L jj. 2jj1 '^j ájvj 'Ii 2jJ1 '^j Áí^ft jj^j jj." 'äu""jJ. 1jJ"J1AA á^jj ¿i ^'jjjñj ÁÍJ»aÍI t^ijÄ^il fr^VI Ä.J^!. ÀÎjâaÎI Ôjljj ÄjÄj"IjJ"'I

t1jij1jjj 1Aj.jj tÄijÄAil ¿j.'Uñj t^ijÂAÎI ¿ja'JÎIj '1j°j"j"j áíj»aíi jjj—ñj áíj»aíi

.^j^jaîi ^ajä aîi '1ftj AÄ . JjS ."j '1jJjA-Jj

^^ ^ij jj1jJ ¿ij -jI»JJlj ÄjjjJil Ôjljj ji^ »1ft JS^ jiÄJ ¿1j '1ui.jaíi Ä.ljjil ^^jij äjjäjji Äjjjil jjàjjj »jjiAÎI liA 1j-A^Jj ^Jil '<1 ..-Jl ä.j^i. J^Á j. áíj»aíi Ôjljj »jj i.

.'1k1^uil Äjjjj^bil

'1jIAft Jj*iñ ^i j1^a"VI jft 1^jil jjj" ;¿ljj»j (2009) Jjj jjij ^jlJo. Ä"ljj ^ij Ááj»^l ôjIjV ÄjJäjJI Äjjjil ¿i jj." '"^Ajk-Jil frljVl ^Ift Áij»^l ¿Iá j. ÄijÄAil Sjljj

üij^ '2 au-aij Äj^j'—Jl ^uäj ^jj| ^a àîjâaji aiAjt àîjâaji aj3 j^S" ^iil ^1"VI ^A t : jua'j : : j^lj Iftjj ^'u'ji áíj»aji ¿j£ Ôjft ^Jj 1jaj-""j —J Aji

¿jQä" J^i j.j tJ^Ij j1Lj ^i 1jI£ ¿^jñ ¿i jSAj Vj t'jj^ 1ji ^^ Aji üij^j

^Jäj ji 1j.ljjuÄJÎ _j1äaJ| ' «j""J j. J. V äaU-aJI ^i áÍj»aIJ Äi1»iil ÔjljVI

'■"iäJJIj ^n1 .qij 2I.1a 2äij^ Äij». ^.il 1jI'jäjj ''1 'IAftj -il j■ j Uj ji 1j,a áíj»aj| ôjâî tÄijÄAil ôjIjV AJ.I jj ^i (Alavi, 2006) cJ^J

;ja.jj '^jiäaji Äjjj .1 j_ft '^.^jIä^j tfr^_A%iI j-ft 'i1 .jI» .) ; Ja_.jj '2 j^ j1— Jl '^jiäaji •

.(jj1jjil jft '^^jiä^j tjjui1-AiI 'Ä U .'VI ^-Ift Ä -J.'AJI ^jî1 SJÎI Ä . "1Ä .) ; JA_.JJ 'Ä JIÁ l'il '^JIÄAJI • 'JÄJ-AJI jft '^^JIÄ^J tÄjj.jiI Jj1 'AJ| '^^JIÄ^J tÄji^I '^JIÄAJIJ

.('1.'—Jlj

; ja.jj ä.^ j jj-sjj | Äjjji I 2

Ä aU'MJ Ä^ljil JjS .Jil Ä_j]J13 t^1SJAÎI '1_j1j.il J^ljí •

^jjjJSJVI ^jjil ^aj^j. '^jiäaji j. Äji1ft äjjä" Äj". •

.ÄjijJil ÄS'.il ''1Ä'-AJ

.(áÍj»aÍ1j 'ÄjI Aft '1jj^jJj t¿jjiil cJJ. Ja»J|) ; Ja.jj tÄji1QjiI ÄjjjiI .3

Vji1"Vlj »jjiAil ;ÄjAjk""Jl áíj»aj| Ôjljj ;¿Ijj*J (2005) ^ñjjjQil Ä"ljj ^ij ''1 Ak". ^i áÍj»aJ| Ôjljj '1jÄjJlj'"V ¿.1"'aJ| fr1j.il ^Ift frj^bil ^jIu'J —J ''JjÄjJlj'-VIj ÄJ^ J1ÄJ| —J 1J"J"ÄJJ ilj ^Iuil JJ^UJ ^à 1jij^j"j ÀÎJÂAJI JjJj" ÁI^JA. Ifr^ J^VI

ÁÍ1^ jj^Uj —j 'Ij.—il Jj1^j ^^jJjilj —jIäjJI ^jà j. ¿Qä'j äaU-aJi JáIj —Iäj ^)1jí IjjÁij jjuà1"AiI ^Ift ¿jijilj jjAjJl ¿jQäjJ ÀÎjâaJI ^j ^j" —J jJIAl»îI ^JÎ Jjjijil

^"iáj .Jj^di j. áau-aji asi'a" ^Jj 1j'a1^jj äau-aji ^jj ä.jaiaj| Jj¿ 'ijj^jaji

' ~~'1jI Aft jguy ^l". ^IjJ. ÁÍj»aJ| Ôjljj ' 'ljÄjJlj" "'I frlj. ^Ift ÄaU-aJI ÔjJÎ küj ^Îj Ä"ljjil

.1jȊ .jj ^ijjvi

Assessing ;¿lj^ (Jennex & Olfman, 2004) ¿^^jlj ^'Sj -j? ^ijj

jljàVl ÄjIftli ¿jQä" (1)

t^A^ ljl^a '^J J^Á j. ÄAU-AJI ^i j-I^lAÎi JIJVI ÄjIftli ¿JQÄJ ^Jj ÄijÄ^i ôjljj ^JJJ '^JIÄAJI '1 j.. jlj^VI jSA"j -I»'JI J^.Á j.Aà .^^jilj '^jS'Jij '-I»"JI JUJ^AJJ Ôjljj jj uñ ¿i j-S^ ^Îl^ljj ^.IjJÎIj jjSa'ÎI J^-Á j^ 'IaIäjVIj 'Ijl^lj

_1 ."<l J^.Á j.. tÁ.J?jlÁ Jj1 j..J t^^ÄJ-il - j ^»J j.. jjI.l.AÎI - I»J Ä jIAft ^JÄAJI

ójíl^j. Äj-A . ^ ÄijÄ. 'j u'ä" J^Á j. ôJjJ? ÄijÄ. ^u'.J 'j<j"Jl ¿j^k jft ôJjJ? ÄijÄ.

. jJI.lÂÎI ^JJ

liAj 'äau-aji ^i jjI^lAil jljà^Î ä^ijaji '^jiäajij _jiäaj| Ôjljj ^i jajuaji -iäjji -j ujj

^Îl."iljj tlji ¿j.jäjj ^jj| Sjjj^il ^íIjaJIj _j^kIi Ä..1 ä". "VI ^Ift ójJí Jj£i ^^ ' 'ajS'Jl ^Ift jjjjlí ¿i j. ^iil J.VI "Aä. JAlÄJilJ jjjijil j.^ ijijäj.1 -jI.1 »J fr^i ji '2 AU-AJI JtÁlj - jIAft ^.i frlj.. '-jjIft IJ.UJ ^jil _j^jkÎIj ''I'Ä"U'AJI

.Äj?j1—JI _IjLVl

jj uäj ^.ij . ^jSJÎi ^Ift -jjIjJíj jljàVI -Iäj Ôjljj j. aQQäJ ^j áÍj»aJI Ôjljj ^ilj. ^jjJj liAj tjj£i ljlj^j j^ài ^jlkj ^Ift JJ'Ä ÎI ^i -j ^ji »jQjil ^i -j ^jij -jjljl^

'l^iÎI 'Vj-Ä. ^^I^J ^.jil Ôjl^j ^.Îj ^j^ ¿i j-SAJ ^jàj t'Ijl^AÎI ^i jloÄjil

. jljàVl frlji jjuÄJ Ôjljjj t^jjilj

'IjIaäJI ÄjIftli ¿jQä" (2)

'2 aU-aÎI l,jj »j.Qj ^-"il ä aIj— aÎI ^j^^jilj ''1 jIa»ÎI jj u>ä" ^.i ^jäaJI Ôjljj -j uñ ¿i jSAj

'^j. ^Ji —jjj tlAjj¿j t j IjàV I ¿JJ^J tÄjilAilj t¿jjujil t^ljjVI ^Jlkj ; jj. tljilj^i ¿jQä" ^i '1 aU-aJi ^l^j -Ai j. ÄjIftliil j."äJj .^iJjVIj tôfrliSilj tÄjIftliil

tfrlj_.il ÄiIj— AÎI 'IjIaäJI frlji J^Á j. ÄjIftliil Ôjljj ^Îj ÄijÄAil Ôjljj ^jjJ ¿i jSAJJ

ji ¿jj-uúil ;Ja..j ^-"il óJJ.*jaÍI ^j^^jil frlji J^-Á j.. tl^jjftj tj^jilj '¿J-'jJlj

.ljj ÄQIäjaJI 'IjIjQil j^ii il—ñlj tÄQj^ j^il. tlAjj¿ ji tÄji^I ji ^IjjVI

í ji"" ^-Ift j£jJ ^.Ij^ -j a 'J —.j lij '<1 jIa»ÎI ^.i ôfr^Sil ¿ Qä" ¿i äaU-aIJ jSAj

J^l»ÎI Äj?1"jj Ôjl.jj ^.i - j u'j L. g»jil SJÎI ^uíljj 1AÍ ji-J —^ ü »JÄ .. " '1JIA»J|

.1 j'jSIAj ^~JJI jjI^l-Ail ¿1a. j^ ä Au-Aîi " <1J lij ^^^lÁ '2 aU-aJIj

J£1.^ULAÎI ÄÄJIÄAJ Ôjjj? Äjftljjj JjI^ ^.Ij. jA^J" ¿i ÁÍJ»AJI ÔJIJV jS^jj

.Ä^aJläil 'ijiaaji jjjUj

'^IäJ-aJi ÄjIftli ¿jQä" (3)

¿Qä" '1 äJ". —jJ-QJ ;^aA tjjJaj^jhUj '1 ä'-aJI frlji Á.jIft1i ¿jQäJ ^i áÍj»aJ| Ôjljj -j u"

j-ajäj jjJÎl^I jjJ^A ^-ij "^jäaji ^-Ift l^jAj? ^.i j-ajäj 'LiJÁ -j^Qjj 'Ä au-aij 2i1 . ¿ jQä J -j uñ ¿j^». j^ ÀÎjâaJI Ôjljj ^.Ij.^ A IaäJ ^ yIft ljilJ-Ai ¿ jQä" Ä aU-aÎI

.Äu^lj. ôjj? 'Ii 'iä"". -jjQJ J^Á j. äau-aji ljjij ^»uj ^jji _|javi

ÄAkj^Ii ^ISJI frljVl (4)

jjjlJ ; jjjQj^U. äaU-aIJ ^ISJI frljVl ^Ift áÍj»aJ| Ôjljj JJJJ ¿i jSAj

jj.. J^lSJj »1ä u''i ji^ lij k.Qs j 'äj jjjl.ji| li^j tj-^l.. jjJl.Jj tfrljVI ^-Ift j-^lj.

j.ft ^JÄAil Ôjljj ^.Ij^ ¿ j.'"" ¿i jA .j ^AJJ tÄijÄAil Ôjljj Äjä jJlj". "jj ÄaU-aJI ÄjÄjJlj". "j

J'VI ^ a 1 j UUá j 1j ■ -a-i á ak" aJ| 1 jJj' ^ ^ JÎI ä '^jJ| ¿ .qäJ ^ a — j u^Ja äaU-aJI ä .ä ."Ij". j ^.Îj ^jäaJI Ôjljj äU .,'i ^j^ ¿Ij V tJ^lSjilj »1 Äuj'VI IÍA ¿äj lijj tlAjj¿j ¿jjujilj

ij tfr Ij VI ^Ift j^lj. jj¿ j^l^j 'jlAJJ. "VI ^Ift Jjl*il jjuÄ" J^Á j. frljVl ^Ift j^lj. jjJlJ

.^jÁi ÄjjlÄjj 'Ij^l^ ¿jqä" ^Îj ^jjj '1ä"-ajij 'ijiaäjij jljàVI frlji jju'ÄJ ¿i

ÁájíLall SjlJl ÁJALUI 5-1-9

j.Q*ÎI J^^ ^jijvi j-Siil j-. Ij-j^ 'i^i ÄJjÄAil Ôjljj ¿i j^ —¿j-il ^-!ft i.» ■ ^ lj.i Jljj ^ äj5jäaji ä£j.ji Jj^i —jjQjJ jj^Uñ ¿i Vj «l*"lj Ijl.Jj| ^.'uJ<ij

.äj5jäaj| Jj^äVIj jji'aiî ä.jaiaj| jj¿ Ä»j'UIJ Ijkj

'jJjj.'aSÎI '1 JÄ .JJ ^.jaIaJI 1i ■ ^j Ä j'jIaJÎI Äj. .>1ä aÎI ^jjIQaIJ ¿l£ Jíj ^j-^jj ^.i .a 1 j-SÎ t¿jj.ujil ¿j.Q^j fr^.A»ÎI —Jlj-íj t¿ ..Uli ¿jQ^j t^IjJÁVI 'Ifrljjj ^ Ajk-JÎI J|j '^I .ail '^j^ajij tj-J.^I j^ ^jäaji ôjijv Ä_.ljil —ja^¿aji

jj IS-JJJ ^j-J^^. 1ji"" ■ ^ ^j Sail J^aJI ^ij -J jQJÎ ^jÎ1 "'i ôJ_ft 'jj_J l^J-^j 'jaJ uaJI

'l^'j ÄäjjV (Mcknzie& Winkelen, 2004 )

AJJL^VI AaJUxil (5

SjAl^il AjM . ..^V'l fjjil ^aIjJ flJ^j"l|j ÍjjjjjaSÍI ¿ij íULjíl Jlijjj jjAJj JäJ

.AjJiJl ¿ju-fr AaJJIí laij AíüJl Jj|j^il y A-.jJÄAil ^iU-íl ^It Jj^^íl fj (SPSS)

^jliill ttjpj ^ULuIl JJIAJ -11

yíl AjjjjVl í1AkjAil yí «IjVI Ajit1i ^It yí^jíl «Ijuíl jijj jJi Aij*' ¿ij A"ljjSl üíja

1 jjlt Jj . oVll fj yjíl íULjíl Jji^J J^í jAj tijjlAjAj l^Jl^tl «|j| yí AÍj^aÍI ¿ij

;A-jíljíl ^jUjíl AjSUaj ^^jt jSAj A"ljjSl SlJl flJ^j"lj

Z^ljJIZip j-'L—i 111

;yíÜíl (1) fij Jjj^il yi Ajj»il jl^i jjjij fj AIaj—aÍI íIjjíJaÍI «j. ^It A"ljJÍl Aijt j ^''1 ■ ^í ^.jj ;(1) fij JjJt.

A . 'Si JjÄil JJÄJASI

%65 13 jsi

%35 7 ¿íl ^ñ^Sl

%100 20 OJ AS|

%25 5 AJjlJj

%75 15 ÁjjjáiS Ai .UjSl

%100 20 OjAT Ail

%45 9 ÁAlft

%55 11 A.li AAk'ASl ASÍA

%100 20 OjAT Ail

%65 13 jjuS

%35 7 jji. AAU'ASI fTT

%100 20 OjAT Ail

%55 11 2000 flt Jui

%45 9 2000 flt JÄJ 1 j — j "lj ^Jjlj

%100 20 OjAT Ail

%50 10 AJAJÁ

%50 10 Aj^ljjj yjíl ^J^il Ojj

%100 20 OjAT Ail ijAJaj

t^ljjíl jaa A-jjJjVl a^'asi yi (jíalaíi 1-Ajij yjíl íLíLuíl ¿ij A"ljjil ^juj íjjj"l

(%75) fj '- a jJsvi A; "j-S| üJlS Las tjjSiíl j.A jj.'j^j "asi jjj j-A (%65) A.— üJlSj

Aj."jj tA^ali í'i aU'a y* jjiAÄJ fj '- A (%55) Aj-"j üílS tdiiS 'A jJji'-j ^jl^jj jjiAÄJ fl*il jui ii AU'ASI dij jA (%55) ^jjijj 'f^^si SJJJS íi AU'A y jjiAÄJ (%65)

^LLSíl yi jiVl ^—'Sij iIAJ^ÍI ^ILS yi JAÄJ ílAk-AÍl dij < «.ni jlS jla. yi tf2000

jjJiAAJ tjJ-Si 1_AJAt fA jj.'J? j "aÍI jlj jjUj flSjVl «JA jj-i t(1) f-ij Jjj^íl Jj kj IaSj

.2000 flt jui Ja*ÍI ljji¿| j"1j SjjjSj A.1i ílSj" yi tAjjjijj

ZJjlLujJI ^JjjiUULïîj ZjuJI f!j! ¿Jp'Lâj^LLU! fllJI ji!j¡2-11

diií AjiSíl Á^jjíl díj£j 'Áiiü-Jl Á"jjíl íVW-J A^Wil ílL"JjAi| fjí ^ijáj" fj .¿^.XJl yi ¿ijAil (2) fij Jjj^il yi gjtiiil üi^"j tíVl^Aíl

^-jilj Knowledge Management Success Effectiveness Models

Sjl^V ^ Á^oll J^ uñ jl Sjjj^aj SJI^V

' '; Sjl^J l^^J Ül^^ ' ; ^''l AJJJ

^j-^l^ S^^-^lj -jj 'Á -'l ^l^l^l '^Iji ' ' ^jlj 'Áj . -^ ull

.(2011

The new Knowledge Mcelroy (2003) Á^ljj ^á^Aj

Ai j«-ll S jl^V áj^jjI jj^l frljjj -^ja^I Sjjj^ ^Ifr jj£ljll Management AJJ^I ^ilj^Ljll ÁJ£IJ- ^Ift l^jjjSü ^^ A-U'-'I (j^J^ ^^ll ^j^^l

jAj AÍj«—ll Sjl^V jjJ- frl^J A-U'-ll ^l^^ jl A'lj'll ^L'^J 'Aftjl^J—ll

jl^Jj^lj j—jJ SjljJ jáljJj

^^ AÜ '"Aija-ll SjIjV ^j^ll ^ljjSslIj ^IjjVl" : jljj«j (Duffy, 2001) ^ij SjljJ Jj.!^ l ¿j't ^.jjj ^^l Sj-ftlill jl ^^Vl l-^ji ^-Ift ^ja^l Sjl^V A jJ^Jll A.jjjll ¿L^ljll

A -U'-ll ^j^ljjllj '(jjl-j jll^) A -U'-ll ^i^ljjll ülftJjJ..— j.— jj_£jj ''' j^j '^.ija—ll

A jj^jll A^'jll j.— l^j.^. jjij A^l^ll ^IjjVl jl ^^ '(^iljl^l Jftljí)

Jj^j j^ ^^Vl JlS-^VIj ^jjjJ^lVI AJjoll ^-lJ Ai^V^ 'Aija—ll djUul -j^ll jjlaJll ü^l^Al Ajó A j'-ft ^.Ift üljl^l ülftJjj.— ^jajj 'ü^jla—1l Jlaill JjljjH

J.—ail sJ-jli ülj jj^ ^ j^; A^lj ' ¿AjU'Jj A -ll Jl^VI ü'l j.— A' .TJA'I

«A. ^ j ^ftJj |JJ '^J'tJ'a jl jlj^ll ^aj'.l A—ftljj

. Jji^ll a^A Jójjj jj^jj

:^iA 'jj—^al «.¿j Aija—ll Sjl^V AjJ^J'I Ajjjll jl (1997'jjj^lj jjjiajJ) A'IjJ ^''j.'j

üJ UtNa J.JA '^.ija—ll A j^j-ll üJ j'aJll j.— J^ Uj. jj ^"j :A j'óll A jJ^jll A j'.ll (1

I^AI'TJ 'J. A.¿1*JA1| üljl-jAllj ülj^Vl aj-A üjil^ IjJ '(WWW) Á-jljAll A<; Ullj ^J

'Aftj... ¿^Ijll ^^jV j jUj jl Jj . .Al j— jj^j" sJJ^a SjJIja AjI jli J^^

¿^jj jl ^ .....Ja'I «j laJll j—j...j jl ljj!_¿ j_A A j'aJ üljJl sJ_ft fl'^J "I j|

d 1JAJ ^-Jll J-Aall ü' ftjA^ AJ ^Ijáll j_A A ftjAT A ^^ ^ 'aJj :A jAjU'jll A JJTJ'I A j'pll (2 ¿lijVI Ajl^—ll Aj^ljll j— ^a.ll j— Ajlj A^j A^j 'Aija—ll j^' Ijl—ajl üljl^—ll ljjl^aftl J-ftljall aj.A j.— ü'jjJ .ljjJ.! üJ AU'A'I ^u a. jlj 'SA-JA^ J-ftl^jí ^-1ft

^^ jj^^j '^ja—ll üKi A a't ^.Ift jjAjl^I ^.J^j fA^VI Aija—ll ^^j- j— Ajaj «U'llj f j-j ^.'l'l J^l*£ j pJaJ

^_jllj 'Aija^l ^.Ift A J'.AII A AU'A'I Áj-Ai ^lJ l^ji jjj^loll

:ÁjlljlI üljj£—ll ljlj Áija—ll SjljJ lj^ljj ^Jll Jjjall ^a^i j— l^ji Aajj ^l^j ^V j-^j Jj ^all «jj' l jj¿_l|j jj a-Nll jjl-^alli '^.ija—ll j-^j ^J^^J^I ^-^jJll •

d.jljl f.^ ^^^ll fjJ^ U/.lj fjij^a— ^j^J jj-0¿ljj 'A-ija—ll

.Ajjjájjll Sjl^VI j— ¿jT U.Jll jjaljj jjÁll jjl—lall fjjlA^ j— jjl—lall j V Jlj—ll Joj" ^lai 'Ailajll j— Aija—ll üJL,'- •

Aija—llj Ij£jlUj «A jJ fj'-al J^jjll ^.Ift Sj^Lll Al-^lá—j 'flaJll lAjj^ ^Jllj SAJl.lI Ailajll ¿jjlU-ll ^AJ^A •

.Ájj^j—^llj ^lAjVI j^j A^jJllj ^-jjll

^Ja^jw -10

:Á"IjAlI Aaj.Uj ^jj (1

Ajjft frljl ^1ft ^jaJll ^jajj 'A"IjAlI ajjl ^'j'^Jll ^ftNUj, ,VI ^j'-ll f'LJ">I

dlj Jj'^j fj j—j 'A,IjAlI ajjl f—^a j'jj""l jft Ajljl üljljj ¿—^ J^^ j- A,IjAlI

.AjjlL-ll ^JlJill ^lJ Jj^jll üljlojll

:A,IjAlI Ajjftj ¿AJT A (2

^j^aj^ ^'aJ ^Jllj 'j^jVI ^i ^^lLllj flall ^lkall ü' -U'A j— A,IjAlI aÁA ¿-JT A jj£jj Aj'^JuVI Ao.j 'A aU'a (20) j— Ajj£a á

Le iii fj Á'IjAlI

aÁA 'Aija—ll

.^m —.VI JJ'TJW A^l^ Ü^IJJJ'VI ¿jA^j %100

si jj*ja (1

jj£j.il íljl^j jA Ajjl^jj jj^I CjUyi íljl^j jl jjjjj Alj1"íl ^jUjÍI J^i jA

jA yj^jil «l^l jÍjj AjiSíl A^jjií y '1"'^Sl Í"jjaÍI ji£ Jij 'í'i 'ILJaSI ^IJt a Jj^

jli «IjVi Ajitli viujas yjl"^íl í"jjaíi 1ai t(3.56) jj^jiíj (3.82) ^HVl íljl^j

.jjSüí (3.60) j ^i (4.02) jlS

;Aíj1*aíi Sj^j (3

yjíl jJljJ-il yij 'A L "jJa A.jjijj ¿.SIja yí jj.iA*jj fjji aU'a jj IJaj jjjil Q i fA

.aîjâaîi sjijij j ^jtj

;í1j1jjil ¿a^ AljjL (4 Ijji iajj^lj fj Aj1uj"l J^i jA a"ijjíi «jA ílíljj ¿at fj

Á j.jfan» ÁilajIi ¿lS fr|jVI ÄJIft1i u]ft jS'VI jjJljil ¿1j (Beta) ÄjJlJÄAiI 'XiUJI -jä jJjñJ J-.^lA. '^JIÄ.AJ| I_J?JJJJSJ jilj-J jjJl-J A-jAj t(0.788) Ai ^JLÄAI J.^LAJI ÁAJÍ "—l. üj^. ^jUaJI AIIUA Á-jí ^iJI Áij»AI JjljjJ ÄjjlSJI Q ~; jîljj —J t(0.652) ^jlj*. ¿l^j t(0.522) JJ*^ Ä*J|JJ| Ä-jjjJI ÄSj Äij*JI j^jíj fr1?J t(0.551)

t ÄAä "HSj .(0.335) A_i ^jlj*JI ¿UUJI ¿J. ij ^Jj'VI jA y -jknli JSjjiI jjíía jjjl.j ^j" u (52.761) Ä jAjk""Îi Äilijil jjilA ' il.j 'Äj-,1 ' ÄJVJ 'Ii Ä u)A—JI 'IjjilAi ÄJVJI (38.891) '^jIÄ-AiI l'?jÎjjSj jáljñ j^iíJ IS ja. y t(0.000) ÄJVJil

ÄJ'J ' ÄJVJ (16.840) ÄijÄ^JI JJLIÎ Ä.JSJI ^úl'JI Jiljj j^iíJJ t(0.000)

"(0.000) ÄjäL'.j ÄJVJ (11.810) Ä£ jj-^ÎI ÄJ jt-AÎI jjiíJ 'i.j t(0.000)

t Ä—Ají ¿V ij-kjj t(0.000) ÄjiL'aj ÄJVj ^jiuj (6.620) y -jh-HI JA-jJI j^^j a ) Ä-iVil u (1.729) Ä^jj^il t á-ají j-A j^i 1 ÄuA—J| 'IjííaIJ ÄjjuäaJ| ljjlj .j Jj-jíj 'Á il Ä^jjwJI Ä-jftjüI 'lj.jiil ^ij -J ¿ai (N = 19) j (=0.05

jljüÁl ^jljj tfr|jVI Äjlft1i ^Ic. ÄijÄ^il ôj|jV ÄjjÄjil ÄjiJI jáljj jjjlj ;(3) -íj JjJ?.

jjÂAÎI yL—il jlJÄVI

ÄJVJI ÄjjjÄ—il Sig

(F) ÄAJi

Ä.'juÄ -il

(ANOVA) jjljSil ¿1Ä

ÄjJjJl

'JIJAII

^ij—jil

jlJÄjVI

áa^ÍI Ä'Q .j -ÎI

3.750 ^JAÂAÎI

Coefficients 'XJ*JI ¿Iä

ÄJVJI ÄjjjÄ—il Sig

(t) Á-Ají ÄjjuÄ AÎI

52.761

38.891

11.810

16.840

'^.AUAÍI ÄJJLÄ—JI

iL—il ^JLÄ—JI

^ijAljil

.uliil JÂÎI

Á ■ A'k -lil

j-SjjJI

y-jk-lil

■v j Jj -SIÎ

li^jlt—il

Á_ijÄ—il

á£ji¿laj|

jujäISI JUIÂ. "0.829 = ) (R JuJalil JU^ "0.914 = (R) -ÜLüjVI _0.816 = (Adj 2 R) JjÄAil

;ÄijUjJl ^jj j^i. (2

Ä-jjIjVI ^JLkjil ' ,'1ä ■ ^i 4.j.lAjj jJSi Á jíji-iii ^JLkjil '1ä . J, ¿i ÄLluil ^JlJjil jj." ^j^^uäji ^ -jl-il üj^ t^jÄ-il frlji ÄjIftli ^i^j ^iäiji fr^l jij^ '1 ^ ii— -J Á jíji-J j. ¿j.1aäj jjiJl 'l^l^V ^jt^l ôjijv ^iäiji fr^l jálj-ñ ^ ' 'uiaj ^Î^^VI ¿-lij .3.50 Ä.jjljj ^J^j. jji.il '1j1?V ^.^äJI i-jl-il ¿1£ l-jà "3.70

¿l^ j^ ^i "3.89 frljVl Äjiftli ^''ui. jft Äjiji-iJi ^jlkjil ^ji 'ljl?V ^.iuäji i-ji-il

. i'uiaj| ^isi 3.32 äjjijvi ^Jlkjil ^jii

;ä£j.j| ÄjSl. j-il^ (3

Ä-j.lÄjj Ijjl-£ ^.ltJl äjs'aji 'Ii 'l£j..ii ^^j. j. jj.'jÄi' "AJi ¿i âqjiuîi ^Jlisil jj.j í-.jiaj| ^^ 'iL J-Qá t^.ljjil 'Vl-Ä^ ¿jaäJj il äjs'aji 'Ii '1£j^| ^ikj^ j.

"3.84 Ä-ijÄ-il ôjijv ^i^iji fr^l jálj.j ^''uiaî 'lSj_.il ^ikj^ tf.1 uäji

'1£j^l ^j ¿j^«j jjiJl 'l-jl^V uäji i..ji-il ¿^j "3.90 frljVl Ä.jlftlä ^iLí-ij .3.79 frljVl Äjlftli v'uia\j t^iÄiil frljjil jájj ^iliaj 350 ^l—il

;ä£j.j| -ä^ JJiIA (4

Ôjji 'ÎI 'lSj-.il ^^kj.. j.. Á jjiäjj ^-JSi Ôjj'SÎI '1Sj.il ^^kj. j. jj.'jÂlu'AÎI ¿i jjj^

.'v1ä -JI ¿j-äJj ;^j.llil 2". ■ j.il. (5

j.. Ä^l^jj ^-JSi IjjlS 2000 »lft Jjí ^iji '1Sj.il ^^j. ¿i ÄQjluil ^JlJjil j. jjjij

Äjlftli üjÄ. j.j '^iäiji frljjii jàjJ. ^^ 2000 »l*il J*. ''......i" ^íil '1Sj.il ^^j.

. jSiJ líjjá ^JlsA jSj -lá Áij*^l frlji

il ^jj JJiIA (6

^^kj.. j.. ä-j.1ä|i j-JSi Á ÎI 'lSj-.il ^^kj.. j.. jj'jÄl u-AÎI ¿i ÄQj^I ^Jl-Jjil j jk"

.^Ijjil 'l'IUl. ¿jA^ij Áj^líjyi '1Sj.il

Ááj*AiI frlji Âjlftlàj ^iâiîi fr^l jáljñ 'ijiuiaj ÄjlSil Á?jjil yâ Ä-j—Ai jJSVl v'uiaji '^lS Ä-ks-Jl ÄilQJ ¿là t(2) —3j JjJ^il lAjáj ^íil 'ljljjii Ijlsí-I t(4.05) j-i—il li-ji i "jiaî| ¿^ üj^ tÄijÄ^I ôjijv ^jäiji fr1j.il ''i'iui. jáljñ

Q^m '—il —.j t(3.90) yjlu^ i-jÍA. '^jlt—il 1j?jijjSj jáljñ äjaävi j. Ajlj

^.jjjaíi ásji-.aí| ^JÄ—il yñ^J t(3.80) yj^u^ i".jj—. ^JÄ—il Jjl-jli Ä^lS—il

i "ji-. y Ajk-IÎI j SjjJi fr^ ij^jÁij t(3.38) A-Ü yj1 uäji i "jiaji ^ ij t^.*.ljil

.(3.13)yjlu^

(2) ^j JjJ-^il jj^ ^j t^ljjil ^jjVl ''1 au-aji frljVl Ä-jlftli. ¿-l*íj ^Ajáj yj1_ui^ i "'ji-.' j-ijÄ" u-aîi j.kj ^ ' u^ Äj—Ai jJSVI jA ''1äi"'aji frlji ¿lS jQá t¿.luil "(3.70) yj^"^ i-jÍAJj ^j" uAJl ^¿j^ Á au-aij yJSil frljVIj jij-ívi frlji ^ t(4.00)

.(3.60) yjlu^ i-jÍAJ '1jI—*Jl frlji IjjÁij

Átljill ûLjJijâ jLLÁl 311

Á jiâiîi Á j-.'Jl jál^ Áj'1 '^j ÄiVj ji J^jj V ^-Ift ^.IjJli Äju^jil Äj.jiil ^^"'J .ÄjjjjVl '1 -ks-lJ frljVl Äjlftla ^Ift Ááj*AiI ôjijv

'1j-^.jiilj ÁJ uj'jÎI ^^IjjJl ÁJ .já j1 .'iá V jj-*iaj| y U— ÎI j|j_äjvi j1 .'iá i »I'—" "-I —_j jji ^1-A ¿i tÄljJjil Ä.jjiil Jjjíj äj^^äii ÄJ.jiiI ^^áj ^jlljil 'jjkij tljjft Áftjál—il »^jVl j^ ^j .ÄjjjjVl '1 au-aij frljVl Äjlftli ^Ift Áij*^l ôjIjV äjiäiji Äjjjil jáljli

F ^Ají j^ j^i yAj t(63.445) Ájj uä -ÎI F Ä^jS ^^ ¿¿à (3) -.íj JjJ^il yi 3jjlj.il

.0.05 j- jíi yAj t(0.000) ÁJVJ ^jí^j (3.59) Ájij^l

t^jt—il ôjIjV Á jIâIÎI Ä.jjjil 'VIä^ ¿^aäJ Äj'1 '^j Ä.JVJ ji ^i Jj?j JjJ^il jj kj ^JiS ^.Ui jjJl^ ¿i ij 'Á Ij'.'Jl ljJlj.já Jjjíj Äjftjiil ÄjjJjaJI '1j.jiil ^^áj —j Aji ^JÄA.

Á JIÂIÎI Áj-jil jál^ ¿^ JjJ^I j^ l-S «Ä.jjjjVl '1 AU-AJI y.i frljVl Ä_jlftli ^.Ift 'VlÄ-il ^jjl^ ^.Ift jjjl^l 'lSj-.il jj^ 'li^íÁVI j^ %82.9 Aíj^ ^ j^ ÄijÄ^I ÔJIJV .(0.829) JJtAÎI JjJäIJI j^l*^ Äaj2 'il. tÄil—il frljVl

Aä"Ij ílj^N. «iLtjj Aj'. LSl i ájiTJj Ajj£jA^il ¿It fJlaíl yAjk'.jSl JSjjSl fj "J .AjjjjVl aU'.aís «|jVi Ajitli ¿j'' yi ¿a Jl^üVlj Jlji^i

íIJxaÍIj SjjrVI J^Íj"' ¿i*jJ Ia A^li íIajXaÍI Ijt jSj 'S"S yíl «lijií jjjS jjJ dlñA -J

«IjVI Ajitli ¿j" yi AÎjâaÎI Jiajjl Atj" ¿ij ^jjJ yilj tÁiij^AÍl í'ij^ Aj.Sij

.AjjjjVl ílAkñAií

ijAJ^j"'" yíl _j1*aíi jjä. sjíjjaíi ^asijjaíi sjjtJi jjaj yíl a£jjjaíi aíjxaíi ^säj__A

.AjjjjVl íi au'aís «|jvi Ajitli ¿It Sjjlíl (jíaiaíi ijj djjJu yjílj 'A au'asi yi |jjj£ ijjJ aíj*aíi JjUí a..ta j£UI jjtj ^jaj ¿íxjj yíl ajjíaíi ajjjíi i*i" -j

.AjjjjVl íi a^'-aís «ijVi Ajitli ¿já^j

^L^jJI 212

A.^1i SjjIj Jlajj ¿it ^^j^ÍIj Aj'-äaSI íi aU'aSI fjáj jl Sjjj. jl^Líl ^jj (1 AájjLj _j1*aÍI dij jájj SJjJt _j1äa d"Aj ijjAjA jjSj AÍjxaÍI SjIjIj

dij ja'-j"' JjjJj ijAj tljA Sj1ij"Vl jA A£jJíl dijj jji^jAÍlj jjÍAl*il jSA

i áljT a yij JjJjAÍl jj LjSlj jj' —^ jil ¿ja' yi JJäJJ I'i aU'a jA íi aU'aSI

ASjaja AjISa 1 j"i'S ¿á^jj j.aj—aÍI _jJj"j jl ¿It Sjjli I'i aU'a yij 'ijjijÍAt

.SJj^úaÍI jj"íl yi

AÍjxaÍI Sjljj íijlAÄ.' fljáíl ^^jii fj^ilj ^jjj^bíl yj^jil «liuSlj flAjAVi Sjjj. (2 1 ,jij 'í'i^j'-aíij íiJíaxíij jijívi «iji jj"'j ¿It Ijl^jj 1aa AiijT aíi

.ÁAÍñAií yISíl «bVl

Sjjli _jl*A ¿It JJ • si í'i AU'.ASI dij yi jjÍAl*il ¿j^ JJ ¿It ^^j^íl Sjjj. (3 .SjjJjAÍl _IjaVI ¿j''J jä-J í'i aU'.aSi dijj jj—j jl ¿It

^Lj^jáJIj ^JljüII Z^iâU* -12 gJLLJI ZJjáLU 112

Aj—jil ij'-A jj£j.i| jS" 'sjjÍa 60 AjjIjJt Ajjt ílíljj ¿j A"ljJÍl ^jU- íJjj"l (1

j.AA 1 ,jl fj '- A JJ^Vl Aj^"jil jjjílj jjSÍ lAJAt fA jj.'J^j' "ASl jjlj jj^ '¿aUäSI

2000. flt jjs ja*íi ijui¿i íj"lj SjjjSj A^li yi 'Ajjji'j ^Jikjj jjiAÄJ

í'i AU'ASI y.i «|JVI ..jitli ¿já'j ¿.It ^JÄ^I SJIJV A jj'jSi A.jjjíl jil^ ^i jjjáj ^JÍj (2 .«IjVI Ajitlij yj'jSl «lijíl íi jILJa jjijj jjj ^ji kljjjl Jjtj j^ tAjjJjVl

1jS "Aj ijíi J"<l J^.i j»A _j1.*aÍI ^^jJ jV ¿Ä-'Ü yjíl íi aU'aSI jl díi jA ^j'-j"jj (3 y j'jil «1^-jílj fl_AjAVl ^^it Sj J 'aÍI ijjJ S jj-Sj jlj V ij'l JtJ ">lj l_jj A£j1_jaÍIj

jj " ylt I^IajI ^Sä'j "> 1.AA A iíjT aÍI iJ jIaäSI dijj fljáíl fj^ilj ^jjj^bíl

.AAk'.AjS yisil «IjVI l^ij 'íi Aj'ASij iUiAÄilj jijíVl «iji

V ^j-ílj 'A aja'ji I ti aU'aSI ¿x—Ú ^jíl jjAjílj jAñílj jjLjSl jj"'' J yi fj "'j"' JjjJ ijAj (4

j.'j I'i aU'aSI d-Üjj jj-"J jl ylt Sjjli _j1äa ¿It íi aU'aSI jl^jtl jjJ fjj jl üSaj

.sjj.uúaíi _ijavi ¿j''"

;AjíUíl íUUj^Vl ¿ij ^JUñíl jjA jjij 'yAjU'jSl JSjjílj 'A aU'aSI AilaJj ¿Íxjj 1a A.1i 'AÍjxaÍI SjIjV Ayjíl Ajñuíl jíjJ ^Jjj -l

Ajitli ¿j''J ¿ij AjjlSAÍl j ' —'TÍIj tíÍaji*AÍl ijTjíjjSJj tA£jjJAÍl AÍjXaÍIj

.AjjjjVl íiAkjAií «ijvi

í'i aU'.aIS «IjVI Ajitli ¿j''J yi AÍjxaÍI Sjljj jjjÄjj JjAljj A.1TÍI AaU'aSI AilaJ fj—J . jjÍAlxil j^ AÍjxaÍIj A£jUaÍI ¿ja ^^J J^i jA díij tA^JjVl

yiSíl ^ n»"l jil Aj" AS^Jíl aj£L> ÄÜjil ^in^Sl JU-AÍl

Áí^ljjj ajajá 2000+ 2000- jji. Ajjjiñü AJjlJj jSi

4.05 4.10 4.00 3.96 4.12 4.33 3.90 4.15 3.92 3.95 4.33 4.09 4.02 A_ílaj ÄAkjAil «Ijuil jíljJ yj'jíl

3.38 3.46 3.30 3.27 3.47 3.43 3.35 3.38 3.38 3.31 3.60 3.34 3.40 Aij^^il ASjUAÍl

3.13 3.37 2.90 2.92 3.30 2.81 3.30 2.79 3.55 3.29 2.67 3.47 2.94 JSjjíl y Ajk'jSl

3.90 4.00 3.80 3.78 4.00 3.78 3.96 3.82 4.00 3.87 4.00 3.85 3.92 1 jSj'-SJ íiajíxaíi

3.80 4.05 3.55 3.61 3.95 3.43 4.00 3.36 4.33 4.07 3.00 4.35 3.50 j . Si AjjlS^il

3.65 3.79 3.51 3.51 3.77 3.56 3.70 3.50 3.84 3.70 3.50 3.82 3.56 ojaa aíi

3.7 3.80 3.60 3.67 3.73 3.57 3.77 3.54 3.89 3.87 3.20 4.00 3.54 j|JiVi «iji «IjI Ajitli ÄijÄ^l

3.6 3.70 3.50 3.55 3.64 3.43 3.69 3.36 3.89 3.80 3.00 4.00 3.38 «iji íl^l

4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 «iji í1AjñAil

3.7 3.65 3.75 3.78 3.64 3.71 3.69 3.59 3.83 3.90 3.10 4.07 3.50 yiSíl «IjVI AAkjAIí

3.75 3.79 3.71 3.75 3.75 3.68 3.79 3.79 3.90 3.89 3.32 4.02 3.60 oj AS|

ZüjL^iI üIjjijjÜ íáájj ZüiL^iI üVl^^J ZJJL^^J! LL^jVI :(2) JjJ^

Ä^lft jl*. ;JjVI —uQJl

yjji □ jSi □

Äjijijj □ Äjjljj □ ;ÄijkjJ|

Á.lÁ □ Ä^lft □ ;ljíjSl.

jji. □ jJjS □

2000 »lft □ 2000 »lft Jjí □ ;ljuj.lñ ÄS.

Äj?lIjj □ Aj^^ □ ;lJAJQñ yíil Jl

frljVl Äjlftli ¿jQäJ ^ift äjIäiîi Äjjjil jáljñ jji Ä^j*. Ä-Ijj ^ift ¿li—bil ' flS»j .üäjJI liA yillil ¿lj.'I.VI ÄJjAJ t ÄjjjjVl 'l—kj-Jl yi

¿lj^Ul yjlJil —uQJ|

¿ilji V ¿ilji V jjiä. ¿ilji ¿ilji Jljuil —íjil

JjVI frjÄil

Ä-kj—Jl ÄilQj

Ä£jÍ.A Äii Á-kj—Jlj jJlAlÄiI ^l—j .1

j-LUl jjj jjSiíJI ¿jk yi jjjS 'jl^j ^l-A 2

¿j —Ä ÎI ljj »jílj Á—kj—Jlj Ä^jJ.. —jáj JjJl*A ^l-A 3

ljj kl áí^ VI ¿j—J ÄijA-Jlj ÄSjl.—Jl ^ilSj jilj^. —jjQJ —Jj 4

ljj ÄSj1.aJIj ÄijA-Jl ¿l—Î jJlAlÄiI j^ jftliíil ¿jÄ "i; ljlxÎI 3jIjVI »jQJ 5

äsj1.aji 'lftl—A,

öJjJäJI ÄijA—Jl Jjijíi jji—lÄÎI jjj jftliíil Ä—hj—Jl ¿Ä.j 4

Auiji ljj kiÍÁj uál*Jj Äjji ejijl—Jl _jl*—Jlj jjjÁVI Ä—hS—Jl yi ÁjÍISaJI —hi ^ilSñ 5

ÄijÄ—Jl 3jljj yift jJlAlÄiI jjâ ljj »IaIaVIj ÄijÄ—Jl jjjSJ Äjl-ft öjljj jjjJ 6

lJJljJíuA jSJj ÄijA—Jl 3jIjV ljjljj l-ftj Ä—kj—Jl »JQj 7

ÄijA-Jlj äsj1.aji Ä—kj—Jl j—JJ 8

y-jh-Hl jSjjil

ljj ÄSjl.-Jlj ÄijA—Jl ¿1á yi ÄjjIjVI 'IjjIuaJI jjft jJjj 9

ÄijA—Jl 3jljj yA -jÍAjA ^^l—^ij jMljJ ^l-A 10

Äjilft ÄJjSJA^J Ä—kj—il yi yAjkjJil frlsuJl ^j-Jj 11

'1 .. j'»-.'! 1 ■■ jÎj-SIÎ Ä 'iâiîi Äjjjil

yilS ¿S.. Ä—kj—ii yi äjjjmiäji —ksiij 3jj?Vi jijíñ 12

'lAJlÄAiI ¿j—^ñ ^ift Ä^l 3jjQJl jijíñ 13

ÂJjlSAÎI ' '—ÎI

jJlAlAÎI j^ Jl'JVIj jftliíil 'IjA—Jlj yil^l -j—'ñ jjuj 14

ÄijAAil JjlüJ Ä^AMjJl Jj¿ 'IfrlilJl jjuJ ¿SUÍ jijíñ 15

»ijVi ÄJlftli ;y ,131 oJI

«jl*. _l.JSV JjjÄJ Ä—kj—Jl »jQj 16

ÄÄjj. yÎj Äj-A.Jl _jiaaj| JjjÄjS ÄjjAA Ä—kj—Jl »jQj 17

J"lj ljAji ¿JJÁVI jS—j JS..J jjjÁVI ^Îj Äj-A.Jlj ÄÄjj'Jl ÁÍjaaJI Jl'jlj Ä—kj—Jl »jQj 18

»lj-Jl J^jJj 'IjIjQJl il—JI yi ÄijA-Jl »l'—í.'l ; Ä—kj—Jl »jQj 19

jjlAlÄii ^ji" Aj?jj Jft Ijíj j-ft yij ÄijA-Jl j|jÄjb Ä—kj—Jl »jQj 20

y_i Ä.jAjjlSVI Ájj^jjil jjIJ-AÍ! Ä-j—jJ y_i ÜJAAÍI 3jijj jjj .(2011) ' AÄ. j—— tJj-l*Ji

3j¿ tÄJA^.VI Ät^l^l. ÄjJjlii ÄjlSi Á^AS. JJÍu■.lA ÄJl"J t Ôjft UP'' ÄjjjUuliii 'l*AlÄJl

j'Uuila -

t'ljÄjJiji "Vij ', 'jÎl "Vij »j ji—ii ;Ä jAjk-iJi Äi JA—JI ôjljj .(2005) —-là 'AÄ. tyjjjjái!

t^—ijtii 'lj'ÄJ Äj? ij. y.i Jl_AftVI 'ljÄjJiji "'I i^iJ^Vij 3j1-jjJl ;¿jljil y—ltil j—Jj—ii 2005 ^jl- 16-15 tÄjil^Jlj ÄJJIJVI »jltil ÄjlS tljiij^já ÄA^l? ;Á.ÍJ*AJ! ôjljj 'l-ijS. .(2009) ¿-jijJ ÄJ-." "y IjI—iij tj—^j-Ji -uft cl-Iiii ¿-.ft 'Äi—IjS

jft j''J 'Jl—ftVI ôjljj yi ÄjjjjVl ÄIÄ —il 'ÄjjjjVl —jltlilj ÄjjjIii ôjljj yi ÄJ'J'ÄJ Ä"!JJ

(3) ^AIJAII

frij^j ;¿1-Aft «Ä-ijA—ii ôjljj .(2011) t^il 'iij iyjl.AAJlj tj-.1j i'ljlj^ (1)

.¿jjjíilj j. -Ii

(4) frlj-Jj jij ;¿l—ft íyIAlSJ yÄjJiji"'! Já'. - Äjj.jil jjij—Ji ôjljj .(2009)Jj*" ->1^ t-iluJi (2)

.¿jjjíilj j. -Ii

(14) Fernandez, I B. & Gonzalez, A. & Sabherwal, R. (2004)."Knowledge management / Challenges, Solutions, and Technologies", Pearson Prentice Hall.

(15) Jennex, M & Olfman, L (2004) Assessing Knowledge Management Success Effectiveness Models. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences: Hawaii.

(16) Leonard, D. & Sensiper, S. (1998). The role of tacit knowledge in group innovation. California Management Review, 40, 3, 112-132.

(17) Mark W. MC Elroy (2003). The new Knowledge Management, Butter Worth Heinemann , Amsterdam , PP.84-86

(18) Martin G. (2006). "An overview of knowledge Management Assessment Approaches" The Journal of American Academy of Business, (On-Line) vol. (8)2 pp242-247. Available.

(19) Maryam, A. Report H. (1999). "Knowledge Management Systems: Issues, Challenges, and Benefits". Communications of the Association for Information Systems. (On-Line) vol. (1) 7. Available.

(20) Mckenzie, J. & Winkelen, C.V. (2004). Understanding the Knowledgeable Organization. London, Thomson Learning.

(21) Murray E. J. Loine O. (2004). "Assessing Knowledge, Management success/ Effectiveness Models", electronic document.

(22) Thomas H. & David W. & De long M. & Beer C. (1997): "Building Successful Knowledge Management project", electronic document.

(23) Tissen, R. & Anderiessen, D. & Deprez, F. L. (1998): "Value-Based Knowledge Management: Creating the 21st Century Company: Knowledge Intensive, people rich", Addison - Wesley Longman.

»lft jj-AJ jj. üUil JAaJI 'j.^I —ÎI 'Iä —ÎI tÄJiiJjVI ä A.1 ÄÎI yi y—til üÄjil ejl—ft

.ÁAuñj jjiii

yi J^aJVI j-ft ^.jil Jjj .(2009) —ji-" jjÁ ' —Ä. 'Jjj j_ji J '' —Ä. jj AÄ . t^jl'^ (6)

t'l—ljj àIâ. 'y —jk-íJl frljVl ylft ÄijA—Jl ¿Íá ^il? j-. ÄijÄ—Jl 3jljj '1 jj—ft ¿jaÍJ

jj^ñ jj. yíl^l JA*JI t¿j.J^jJlj ^jluJl JIÄAJI tÄjjjjVl ÁA^IAÍI yi y—Itil üÄjil sjl—ft

. ÁA—ujñj jjiii »lft

tyijVl äa.'U'i t'1jlA*iIj 'ljÄjIjI"VIj —jAli—Jl « ÁijA-Jl ôjljj.( 2005) —Ä Jjjft (7)

.¿Ijjil Äu"jA :¿l—ft

tÄ^ljil ä a'U'i t'l^Atilj 'ljÄjJiji "Vij —jAli—Jl - Ä^jA—Jl 3jljj .(2008) Jjjft t—(8)

.¿Ijjil jiJ ;¿l—ft

(9) Alavi, M., Keyworth, T.R & Leidner, E, D. (2006). An empirical examination of the influence of organizational culture on knowledge management practices. Journal of Management Information Systems.22, 3, 199-224.

(10) Becerra-Fernandez, I., Gonzalez, A. & Sabherwal, R. (2004). Knowledge Management: Challenges, Solutions & Technologies. New Jersey, Pearson: Prentice Hall.

(11) Charles W. (2004). "Focusing Firm Evolution: The Impact of information infrastructure on Market Entry". Management Science. (OnLine) 50(11) pp1561-1575: Available.

(12) Duffy, J. (2000). "The K.M. Technology Infrastructure" Information Management Journal (2).pp65-70. Available.

(13) Duffy, J. (2001): "The Tools and Technologies needed for knowledge, Management." Information Management Journal. (On-Line) vol35 (1) Available.