Scholarly article on topic 'Academic attainment in the light of the psychological aspects and requirements of the labor market –a field study-'

Academic attainment in the light of the psychological aspects and requirements of the labor market –a field study- Academic research paper on "Law"

CC BY-NC-ND
0
0
Share paper
Academic journal
Arab Economic and Business Journal
OECD Field of science
Keywords
{"Academic attainment" / "Educational efficiency" / "Psychological Factor" / "Contributing factors" / "Student affairs" / "Requirements of the labor market"}

Abstract of research paper on Law, author of scientific article — Abdelkader Sellami

Abstract The aim of this research is to focus on the main aspects of the education at the university by shedding light on the main problems that hinder its success, prevent the achievement of its objectives and the fulfilment of its mission. Despite the human potential and material secured by the University of Algeria, and in order to acquire appropriate educational services, the nature of psychiatric conditions is one the most important factors that create a pressure on students. A sample of 104 students representing the 3rd year class of Arabic language had been chosen for a questionnaire. They belong to the department of Art and Arabic Language Department at the Faculty of Arts and Human Sciences at the University of Tlemcen for the academic year 2005-2006. The result of this research will confirm and enhance the proposed recommendations to improve the quality of educational services.

Academic research paper on topic "Academic attainment in the light of the psychological aspects and requirements of the labor market –a field study-"

LJSEK

HOLY SPIRIT UNIVERSITY OF KASLIK

Contents lists available at ScienceDirect

ScienceDirect

journal homepage: www.elsevier.com/locate/aebj

i ARAB ECONOMIC ' & BUSINESS JOURNAL

Conference Title

Academic attainment in the light of the psychological aspects and requirements of the labor market -a field study-

jJUlf JJ& .J

jjljJl ¡¿LuuJjit.oL* i^UJllj ^byi aJ£

Dr. Abdelkader Sellami*

Faculty of Letters and Languages, Tlemcen University, Algeria

A R T I C L E I N F O

A B S T R A C T

Article history: Received 19 January 2012 Received in revised form 14 August 2012

Accepted 19 October 2012

Keywords: Academic attainment Educational efficiency Psychological Factor Contributing factors Student affairs

Requirements of the labor market

The aim of this research is to focus on the main aspects of the education at the university by shedding light on the main problems that hinder its success, prevent the achievement of its objectives and the fulfilment of its mission.

Despite the human potential and material secured by the University of Algeria, and in order to acquire appropriate educational services, the nature of psychiatric conditions is one the most important factors that create a pressure on students. A sample of 104 students representing the 3rd year class of Arabic language had been chosen for a questionnaire. They belong to the department of Art and Arabic Language Department at the Faculty of Arts and Human Sciences at the University of Tlemcen for the academic year 2005-2006. The result of this research will confirm and enhance the proposed recommendations to improve the quality of educational services.

© 2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: +00213773982832; Fax: +0021343207328. E-mail address: skaderaminaanes@gmail.com Peer review under responsibility of Holy Spirit University of Kaslik.

2214-4625/$ - see front matter ©2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. http://dx.doi.Org/10.1016/j.aebj.2014.05.003

;aj-13íaíi ól¿ISil ^*a1ä1I Jj.—"il

Ájjjjjil AtUjil

^-Lliiil JAl*il SitlulAil JUljxil

i^Lil jjj^ JA*il jj. ÓIJLJA

aaJaj ^¡b.' ^jSl JSl—¿il «j^ ÁjjjljaJl a*a1ä1i ^i ^¿I*il Jj.—"2l jjUa ^It i_ájSjil ^iJ Á.ljiil alA ^amj

.A—j jua' ^It A"2l.j «IjÍ j AÍliAÍ ¿a—j jjJ Jj—jj

^ijvi ÁJS ^i i^jijîj Ájjj*ll Aiil —uS ^i A2l2l Áiuil u^l ¿a Áiij¿il Á¿j^Ail Ájj*il jji^j ja 104 a1«1ua jsj

.^2006-2005 aj*a1-Ji ÁjJÜ jluAj a*a1— ^i A^luyi ^ji*llj _jj^íi j' VJ ajaji*jíi óiaí—il ¿jaij J—i ¿a ajjiaj ajj—j óUsaj ¿a ÁJjjlj^ll a«a1ä1i AAjj 1¿a —tjil ^Itj

Aa.jjiaíi ób—jjil jj*j 1¿a (sjjsiJ jU^Vl gjljj ü*. ia iiaj (Igj^L ^It ÁLtl^il jaij*1i —a' ia' i*j l^î áj^i . ^¿li Ájuiúll

.A—.haíi ajaji*jíi óiaí—il SJj— jju—j ÁJÁJ

jtj á*a1a-ÍI jjJ jt »^¿jaIÁa ^lUlljj —^jUuiaú SÍ21.VI SjjS o

. ^Lil óL—ij

^yjia¿il JJIÍA ^i ' jlij Jj.—"ii ^It Sja— ¿lij ÁJ.U¿ÍI AJ*A1A.ÍI jliSâ O ^J'i iSj ^JVI ^jí ^i AjjUji*¿Sl ^jjl5¿il JJA A*AUJI l^^jáJ ^Jll Siji^ll Aj^ii jU.Vl Ig-üjj Ái j La Aj^ ó1.Á.\a ^Aj ólt j Ájl*J.Vl JJ ¿^jil ilA

.AuyjiJj ^jáj ^lil ^j^j¿il Jja. ÁájSiil jjj1*aíij ajajjíi jjavi JJjuj ^i ÁÁ.lJil ijil^jil uLt o

l_uil.i

aj^i _ ôjj^Vl ¿^j Ji-^Jj u^Lil ja1 (l^I^lxj Ajt ^juj 1,'ijl^i Ai ¿í^j i^lj ^^ ^^J ^i ^«^l^il j^Vl jljíu^l ^it o

. jt öijÄjil ^jjlÍ¿il ^i AJiIL ¿^ ^juil ¿iljjil ^i Á'j* ' ^

ajj¿j ií£j AJj^Itj aljJui^ ^It _ilL!i Ájjjjjil ^jlJjil ^it ^j^jj llA J£ (jJ

j^ ü'i—'ii ¿í|j¿i| jj^^j a!£ llA ^iJ (AJ^ljJ ^jí jjíjjj Áx^l^il ^jj ^i

Jsúil Jjl^jj jSuilj j^j jt lij*j ¿il _ilLil Vj _ilLil ^i^ J^i

aJj^^j ^lt _i1 Lil jtl—^ ^It jjjUil ^i IjjJ Jl^il ÁxjjLj ai£ llAj (Ijlj^i ájjs¿íi j ól^lS*j| l^jí ü^^ji ^Ji| jjj j^ Si^lj "" i*jj (Á^l^ Áj^iljiil

. _ilLil ^Üt ^l^jVl alA Á^t ^It Ajjlij^ Á^ljij ^Ijlil lújUjI (áij^i^ Ijjj^ iSj (Ij^L l'-Já.'j

; Á^ljiil alA j^ _i^il jjV Á^lj¿il óljjlS^Vl ¿^ijj Aj^l^j Aj¿It Sjjsjj^ '

jy^b^j jlLj ^i ^^Lil l^ú^ ^Jil ¿il jt A^^Ij SjSi jjjSj •

.^ij ^i Á¿Alu¿il J^lj*ilj ^jjiil

. lAjjt j^ jJ^i l^jiJ jjIj¿J ^Jil ^^jiJil A^j^L ^It _j*Jil Aijl^^ • .Áx^l^il ^iJ Jj¿.iil ^JS ^i lAj¿^j ^Jil Á^iljiil j^ ^ji j^j Vjj^ Áij*^ •

ji jjJ Jj^^j Ajâ -S^jj Ijlj^ii jj¿ ^^ijiil Jj.^JIi jjli (AI£ IlA j^ lí^Ljlj • Áj j1 .JsVIj Aj u.a'ilj Ajt1 ¿J^ V l jjSj J^i .Ají ^ij¿j¿il ^jJui¿il ^iJ J^aj

óVjlu^l ^i JlS^Vl ^^ -Jj Ajltj ? ÁjI¿*il alA ^i ÁL¿l^ Ll^i Aj^.j¿IíjjÍIj

^^L ^ii Jj.^Jii Aj!¿t ^i J^lt ja o

^^L ^ii Jj.^Jii ÁjI¿t ^i J^lt .jsvi ja o

^^L ^ii Jj.^'ii AjI¿t ^i J^lt ^^j¿li^l J^l*il ja o

^^L ^ii jJ£i Jj.^'ii AjI¿t ^i J^lt ^uiúil J^l*il Ja o

;ÁjilJil Aij.il

AjI¿t ^i áL¿1^ ulj^i Aj^jálijjilj áj j1 .jSVIj Ajtl ¿J^Vl J^lj*il jjSj ji ¿SjJ¿il j^ ^^ Ajtjáil ^i^jil ólj^já jjSj ^iljj (Áx^l^il ^^L ^ii Jj.^'il

^^L ^ii Jj.^Jii ^i 1L¿1^ Ijj^ J^l*il jjSj ji ¿SjJ¿il j^ •

^ii Jj.^Jii ^i 1L¿1^ ^jl^íSVI J^l*il jjSj ji ¿SjJ¿il j^ •

ól jilj a ¿jjlj ^i ásijuíi jjSj ji ^Jilj Á^'lu'^ilj Aj^uujjil ólui^j¿il j^ ólx^l^il ixj _¿¿J^¿il ¿a AjÍjIjJÍI l^jlS^lt l^i óIaaI^ÍI ji Áj¿'Jilj «lújIi ói^j l^ji ^¿Sj^il _iíavi Ji^j ^jil (Áj¿jI*Jil Áil^j Á¿lj' ^i ^It jj¿jlül i^JÄjj

^¿^i ji ^It J^^J ji JS-J ¿¿^j l^ji VJ (Jjl^jil alA üájj^l (ÁxaI^IÍ IjIxil

jj^jj^il ^ijilj ¿iiilj JJ^ ij^ ;JjVI (jjj^l^i jjíiA ^i jSjjj óIxaI^ÍI _liAi ^lúA jjSj ji ^i (l^jl^ljJ^lj _'■ "l'Jj ^ AijiIi AatJÄ ¿il ó1ui^mj¿il ^i j¿lj—il jjlAj¿il

¿a ¿¿J^¿il ^i^ jt jj*j ;^jljil _i^ilj (jj^jj^il Ajtjjj ¿¿J^¿il ól jILj a jjj ¿íljj

^It AaIjÄ ¿il l^tljjlj ijl^ail J^ ^i ÀâaI^ÎI ^I^^jIj ¿¿jä^Ij ÀâaI^ÎI jjj JtláJil J^^ (Ajtljjil (Ájt1¿J^Vl (Áj¿jI*jil (Ájtl'.il J¿*i| ^jjj ^^Vl J^^ ¿a Si* 'V| ^Sjji (A^tjjj '¿¿"^ ¿il «IUj ^i Aút V ^^uujj jljj^ óIxaI^ÍIj .[4]lAjjtj

.JtáJu¿\lj j■ ^—-i — il J^V (ôjl^a^ilj —I*il óljjJuA ^Iti ^iJ

¿¿"ä ¿il «lúj ^i ^¿tliilj áa^a\| j^lúxil

i^'i _j*"Ii IlA ôj^ ó«l^ (^ilJilj

_jj^il «j^a ^i J¿*il jj^) ^It l^^Uájlj AjamIIj JjjL"il ¿a óIxaI^ÍI ÁjSIjaj ^j^ ó'l jILJaj Áju>a'il «j^ ^i ^äaIäII Jj.—"il jljjxj jAj (Sitlu¿il Ájua'il

Ájjjxil ÁiIil

-uS ^i Á l^jt l i llil ÁjI¿*il Jjui i •'•li'A i 'lIljJ. ni it ij Á.'.li.A Á^lj J Ja«1|

^luíVl Jjlji i^l AjjS ^iJ Áíl^J (^^Lil Jit ¿ja jA ^ijVl Á^j¿il (Jj—j ^lil l^jljlj

. jlu¿üj AäaIa. ^i Si¿J«¿il (Hjl. iAl*¿il)

^iáj ^Jil (jjlj-il ^i Sijljil Aj¿jJlSVl ólu.j¿il ^iaJ ^^i (jlui¿Ij

axaiäi Ájuúilj ^i

^iJ ^ff-uüj ají —aj ¿a"ä ¿il ^i Á—jj^ —av Aj* aiij (Ajjjjjilj ( ájaj\«"\i ó^i^il

(ÁIajaÍI jJljSilj Ajj—^l Jjlj¿il J^á. ¿a (Ajil*ailj S«liSil ¿a Ájilt áa.jíj l^iliAi

jjI¿*J Ajljiilj SjjÄil ^jj jA ^jlJJ jJlSj (jjjjAJAil j^JlSVl jA AjÄj jA jjSjj ^"il lg.i ^"il Ajjj*¿ilj AjJ^I JjIjaÍI ^iJ Áil^Vlj (AjAjlxjil ÓJJUaÍI ^IäJJ J^i jA ^iJ AuaIâÎIj jil ^jjuaÍI ^It ^ijVl ÁjjjaÍI ^IÍj (Jj—j j (AäaIäII jlAJjlj ^iSj lAjjJ

.IjàjjâJ ^jJUA ^It j^^Jilj

i^ljjJl ÜSAá .2

Ai.' ÀaaIâÎIj ÁAlt Ai.' ÁjAjIxjil ó1u.jaÍI JálJ ¿áj SjAl^ ^.ijiil Jj.—"il jlS l¿i

Átj.jA ajljJtlj alA _i—ja _LaS _ilLil ^It AjIaxÍI alA jSjjj (A-Lalá

Ij^—ljj ^"il AIS—¿il (J*ij .Ajuiúilj Ájtl a"^ VIj AjjSiil j AjIa*ÍI j.«1I óljl^A jA ^It Aúj*j óIjIíxj.I jA Ajii 1a Áij*¿i ajilja SjljJ AjíjS ji AúAj j1¿J". .l AjíjS ^A lúAlA ijl—j ^"il ajiujjaíi ó^ísijjíi (^J^ ^i lúua 1j1*j". "i "ij Aj.ljiil ajij—ij jl^jJ

á'j"a Aj^^j SitlS ^It Jj.— il ¿a ájILII jS¿j ijj■ ^—j j^—j ji ^lil ü^jjilj

Aj!a*ÍI ^i Sj^ja ^jlJj ^iJ ^^ajJÜ _ilL (Si Ájui'il ¿iljj i_lS ^¿It jjjSjj

[5];Sit ^ijj jA Siji—. á*a1—. AjjjljÄ-il a«a1ä1I ji l'A jSlil jiÄjj .ÁjIj.—"il

.l^jlt ó^jixJil JláJJj j lAjjjij ^jl— iS aIjj jJ 0

^ljj' ^Jí iS óljj*julil l'A ililj IjjjlS ^JlI ^lil -jIxjil A^ljaAjJ ÍíJA jJ •

.ÁaJlSil ólajLil «^'i jA óljjijil al^i. Ajjluj^l ^jjiil ^i AjxaIäII ó1ui.jaÍIj JSlj^il _jj*jil JjáJ • [6];1^üa Sit JSI—a Aút üaä'' ^«aIäII ^l^jil ^i Ij^Hjl üji—i AjjAj—ÍI

JJJ*J —J ¿I JjA ^ijVl ÁaÍJÍI lgj| ^^IjJíl ^Ift ^JJ.aÍI ^J^Jl (i ^Ji" Ij'á ¿I ¿J" —gjl

.-2003 Ai" ( —jJail -lUiil

LIA üjJjJft üJj*Ala. 5jJl"I ^Jjl ^ift4 ULSA üjJNJ (iljÄ. ÜIJJÁJ JA Já uilUil ¿j£jj

¿t£ ¿jj JjJ^-il -lUiil IJa AftlaJ ^Ja AÍjbaÍ Ajjíjjj^ ^ift j^JftVl ü^A ilj üJJ^J^ Ai ^-auü Ajiljil Aiwil Á*iJ ¿li 'Jjail ¿J" ^^j ûljiI uNUil üft --J jj*j

AWA^J uljj (79) ¿j*j"j ¿wJ —gA '(104) Á*jjij ÁIA ü^ OitJü inj^l

.Ijj^j (25) ¿jj^ftj

l CiljJl 2.1.4

JJJSÍIJ LJAJ (il ÁAg-jil Jjl"jil ÜA J*J jj jii Á^JJJÍI SIJVI (Aj I¿'JJJ"'^I jI 5J'-AJ">Vl

¿y..*} SjtA"Vl aJA -jAJ'Jj .Lj|j¿a lgji°J ^ij Ja* (il ¿jlaailj ü^jÍ*aÍI ü^

[1] ; ÜJJ"l"I

.uilUil IgJÍ (il ÁJJjilj JjÜlj AÜBJAÍI ÜLIJÍ*AÍI ¿A^ •

ü^witi 'AAa ^j^I ü^ji*A ^ift ijUiJ 1a Ijjj^ lg-jj '"'j^- SüULjil aJA Ajift JjJ 1a jA •

^JIULAÍI ¿I 'uilUil Ají ^Jil Ü"jil ^jj (ft ¿L^Vl ü^ jj^ ( JJj NJA

J*Jj . Jjíil lg^UIITJ (il ÁjjliJj^lj Ajftbü^.Vl SLaJl ^jj (j jj. Ia u^i ^ig^H

jj<aJ\l ü^ tjjáj VjA^ Jjíil A"ljJ jji J^^I lgAJ^'Jj übji*Ail ¿ja^J ( AajjUil aJA

ahujaíi üujuaíij üuljil

¿J — 'j

.A ->. .lj Sjj^aj ü^Lil JAJ lgjI jj ' —ji' il

ü^Lil ü^AJ ôjj^ ( jjjj Áj^A .ii Á^jíil ^JJJ lgjI 'ajj. ^a ¿t£ ljI Jjâilj ^jlilj Ajil^il lgJi^.'A ^^ajJ 'lgji JJJJ ^Jil Ájftl aj^vij Áj ' na'il áíj*^ ü^

[8].lAj^j AJlAl^jlj lgjift ójjjaíi

SjUL^y ¡ ¿U&M 3.1.4

Aj^i ^ijjijJ ü^ljil üAj ^i á'j* a ajj^ü üljj^äJ ^ift Áj'jA ÁÍj"I ^^'aj^vi ü^jil á!j"i ¿jj

aj^jí ü^ üa.ljil ¿i^'j JÜ üji-Vl jI Áj^^iil jI SjAl^il Jja. Ajjl^jjil AJ N a jJj ^i JJ*J i^li .JJ^I jI üjiAlft jI ü^jAl^ üJí ÁiNft áaj ¿I ^ij JJ.J ¿ijjaíi ^i auäna Jjl" jj

¿i^'j Jíj .^ij jj¿j Á^jíJ Ajjift Jj^I uma. Á U^N jilj sjj^aíi Áij"Vlj 'ÁJJÄJit£ ÁÍJ jj£i

¿ilj ÁjjUíil aJA Jl*jI üft ü^jil ^ift ajljí jáji ajj¿ ¿I Áj^Uj ü^ ü^ljil

^Jaj ÁjjUiil ^jJ^ a üa Jj*j jI ^áij jI ^jJj ¿íljil IJa ¿l£ ¿j ^Jji jjj^ jI Jj*^ a üjj cjliNft jI ^IJJÍJAÍ —JAIÍA ^A ü^jil Sj^^l ÁÍj"V ÁjjUíil ÁjaiA ili 'Ajiftj [3].lgÍJ^ .''J*A ^^'A j^jj iI uil^il ^ljl^j üJJ*J ^i ljj^ ¿I ^jJ^jj ^IJJÍJAÍI aJA

[3]; ^i JjAJj lij^ji jä.i 0jlj*jj

.i^jUj -jgaji ájía*íi jI ¿ja'a\i f.' iáJ">i 0

^A lji .ÁiJ*il úljiI ^ji" ^i ljjû ¿lj*ij ^AgjI ^^J^ Jj£I jI üjJj*JA üjj ÁiN*il ûl^jj •

^l'jjiJ ^i aJA ^A ^j —jAlijil aJA

¿jyjjSÍI I f jfLi 4.1.4

Ájjl^aJsVIj Ájft'jJ^Vl JAIJ*]| ÜA JJ^I l^" ¿j^j ¿I ¿ÍJJAÍI ÜA •

.áaaI^ÍI uNi ^ji Jj^Ä^Jil Ájijft ^i Áj^j¿|jjjil j

Iji¡ I ^JWAÎ .3

^lijj '(^^jlAil A^j ^ift ^i ^"Ijjil ^jJmaÍI üA ¿i.Jil Jjj" ^i

J^I ÜA ÁJJ.JJ ÁJJ^ ^iljl^Aj "J^j ÁAjUft l^jg^ JJI^^ÍI ^i ÁJJJJJÍI ÁAJU'AÍI

üyjJjl^^il Áj^ljil ¿JA^ -^I ^^jiil Á^ljjj ^NaÍI ^t^liAilJ Áj"IíaÍI ijJ.il jjijj j A ^i üjiftli lûIjiI —g ''A iJil üjj^Jilj —ji*Jil üA Jjj^A ^jJmA ^ift Jjl^ii

liJÍj ^i aljJjNi rÜAil (¿I Vj '-JiJil ^l^jJ ^iftI ^ij —jj i.liujVlj Jj*ii —giAjj

lAjl^ftlj — ^i Jjl^^il ^i —ji*Jil u'j'I ¿JÄJ ^Jil ôjj£ jA J^'^il

—¿jilj A^j ü^^I ^ift lgJil"j flûI j lgilJAI ' üft — ^jJajaÍI ôIjâ üa ôjj^VI Á Ail ^iiil —iftj AjJJJitJ üJAJgAil Jji üa ÁJjjjJil ''jaju'a ^i Ájjl^il ül^N^ä^lj ^'IjjUJil üa —ji*Jil jjAJjj üi*ai^íi .jâg-âJ fljj ^Jil ¿jli^il ^ ia'j Ajájá^ii ^jjjUil áíj*a J^I üa a —jftjJ ¿j^i üft Aijjil AjjaJi ¿j^ aUj üjJil fli^Vl A jiUil üa Jj^ ¿i^ ^i

AJAAI ¿I ^jj lijii 'iJi ^jj Sjjl'Aj ^ijjVi —*i ijíjj^ ^^i ¿j^J'jj ülftluaii

¿IMAÍJ ^i ÁAji'iil Aj^j¿|jjjil JJJI*AÍI ¿JJUJ ^JA ^ift '_áj*Jil AJAAI ÜA ¿jiJ ü^jil

. Ü'-B^AI^Íl üjj 'gJ*A"j IAIJJMA ^ift AUal^ A\I ^ij Ail^Vlj 'Aajjft AJAJJI^I A"JA lgjj^

^Ijl^I JJIAJJ ^I^JJX^J I ^AAJ I . 4

Jji^'j ü^jÍ*aÍI ¿a^ —J ^itJitjj 'A"ljJil üa ^jiil IJa U"t'j AjV ^g'jil ''ajA""J

uNi üa AÜjaÍI ^NaÍI A'j*il ¿jijAj 'Jj^ ja 104 Ja^ ¿'j.'J"'l ^jjJ JN^ üa ütjtjjil Ái^ii ¿^aÍj Á*Ataj Ajj^Vl -ji*ilj ulJVl AjÜj IgjlJlj Ajjj^il Á*iil —wá ^i Ajiüil Ai^il -a Vj ^j^a^Vl Jjkjii ÁaII^ jj lgk lgft^jJ"l —J ^ üA ^-2006-2005 Aj^^l A^j^j -J*i tgjí fl^ ^a j aJt*jJ"l —j 'g'* j ¿jlj ^ilft 'A£jlJj ü^Aj ' NJJAJ U'ÍU' ¿aJ^ a üa Áj^uúil ¿j^J ^iJjj .A"ljJil üa a* . a ^i Ajift tiilj \a jAj 'ÁjaÍbÍI aljJ^ -Jft ji ^ij 'gJí'.jj ft^ ^ Jji^J —Jj ü^jil ü' jÍUJaj ^Íjj AijjaA 'l^Ij ^i 'A"ljJil

;AjitJil Aj^gijil ¿ij ^ijj 'ü'j^jJilj ^j-Jiil IpykLui I hjjtl 1.4

Ajijl ü^ji^^ ü^'.il Jjjj lgjj üj^ i^jj ü^j ilj -tjaii Aj"l"I AjftNUJ'Vl A"ljJil ¿¿j AjiSj lgj|j|j Ajjj*il ÁÁÜl —waj A"ljJil flj^j —J Jíj .'gJ"ljJ jIjaÍI a'j»ÍIj A"ljJil ¿IJja üa üft ^IjJil aJA üjí"lj .¿' ' "AiJj Jj taij j£j AäaI^j Ajft' aJ^VIj Ajjl'jVl -ji*ilj uIJVI ;1^aA| A.iUil fVjA ^Ji Jji^Jil ^i l^" JaIjä

.AJftí£ ^JAJ jtJ"Vl ^ij Jj*j Jj^il Jji^Jil (j

.S'U»a\I ü^jÜ*aÍI ¿ja^ ut*jJ"l -Jft ^i U'.'w'il jA AaiJA a\I ^jj-ÍaÍ-j JaJjil ^A-jjjil ¿j JJÍAÍI ^ÍJ (^^il AÍJ¿ ^i ^Ni^lj ü^jil ^jj ij^ —JNA jjíjj -Jft ¿¿I

.A"jjJi jlJftVl üft uilUil _lj^aj| U'.'"' jA .'gJ' nÁJ ^iJA a (i ^jjJii Ajl*JJ"l -Jft U.'"' (A AJj' "il Ajwiaiil uilUil A-it^ ¿¿I

^jjjJJil (i A1a*Jh)a\I ¿JljUil Ig^jJJ (Jil Ajia*ilj Ajwíiil jtJVl AjjjjJil Aftl^ii^ Jiaj

^ji" (i jtJ^l aJA jgUJj .Ág^ljjil ütjj*iilj ^jjJil jj'^J (i ÁÍa*jmaÍI ¿JljUilj (ijj V tij| Jjj 'I^aÜäJ (Jil _jI*aÍI -IJáJ"I ^ift AJljJíj AÍjl*A ^JaJ ajj<aJ i^lj uilUil ^^ Ág^j ^^ ^jj 'AjjjjJil ^j^jil (i Sjl*il üjÄ Ajjift AÍJj jtJ^l aJA ^tjí

A JJ¿ --ft JJJ^ ^ift jtj^l aJgi AjAjjaJil uilUil

tJllúe 1.1.4

amaj iJil ¿aj^ a\i JjAJ ¿I aaj\"i Ajijft ^"l ^Ift ftij —Jj ¿i JjV Áij»il jtjJ^l ¿¿j

^^Ajjftj ilj üwil^ (i^Vl ¿aj^ aíi ü'a^ijA ¿j a^ j

üla^ailj ^^J' lAil üa

jAj VI A"ljJil aJA (i IJ^ -tA jtj*A ^ift IJ^iJftl ôJj^aaA Aaj^Uj -AjtjJ^l —J ü^jil Áijft ¿¿j

(jj*il ujvi (i AJilJil Aiwil uNi —a AijBili .^A^jjil (i J^l^il jjjiJii ajjij^vi tgJjUj ii '-2006-2005;Aj*At^il Ái^il üa JjVl ("iJwil (i lj"jJj Á*iil —' ¿iwaíj (i

.AJilJilj ^ijVl Aiwil Ji (i Üi l"ljaA j.ft a*wj ^Ift jiJaj ¿jtwil -lUiil ¿¿ij Ijift 4

.AjwÍíÍI jjljjii ¿lj"l"i ¿ljlj*A IaA jJiilj AjájJjaÍI

jjJ—tj Áu¿á ;Ujj. jljuJ(200.000) i JJ jljjJ (100.000) i AiU

.%24.03 lAjiS Ajujj ÍJjá (25) Jljâ'i (03)Á3^3 ;ljjj. jlúuJ (300.000) i AjIaj^j JJ jlúuJ (200.000) i US1a

.%2.88 lAjiS Ájujj(

.%11.53 lAjiS ájhi'j Jáiil ^^i^já IjjÍ j—t Á^Aá Jija -j'' ^Ijj Aj -ixi ^j'uiil Jáiilj ljaj..J — I Jjâ (38) jjJ^J j Ajjl¿J

; ^L 1A 'ijSïuJ IIA J^á. ¿AJ %36.35

jlJl ^Ui ^A 10 (9 (8 (6(7; ÁI^Vlj ^jjiJil ¿JIJL jlJl ^A 15-14 AIJ.Vli jj'a _ilLil ^It _Äj ^lil ^JjU¿il jA jál I i*J Ajjjjjil Átl^ 'Ii ji l^S . Jj'—"il ¿jljL

Ájjljúil aI.— ¿il ^i l¿jA IjjJ _«I" ^"ilj (^jái Aj— ¿a ij jj '— "ilj Aja jA lj.jjJ

láJLi ^It jja¿il ^LSaJI £jjj jlj! ^bai ^a 17(16(13(12 A!j.'VI j (_ilLil ^j"

_ilLil

jj.l£j - jjIj«A ji IIaj Sialj ÁjtlA"— i a!jL ^iJ jj-uJ'j Ájj*il Jljâi ¿ja— jj i o .Sjail jj¿il jt ^JAlj ÁjjlajA ÁJjj— óIjJja

ji _jui J¿t Ajii ^ji ji 'Vi Slij _ .""j 1aJ JljâVl ^ii Jáiil ji o

^áj^ ^Alt 1a ia ^iJ JS—j j'i ¿Saj a^t'i SjjSl¿il ólJiil Jljâ'i jjj jjjâ Jj—j j'i o

[7].AjjjjJil Átlaúilj Ajuiúil Ail—il ^It Jáiil jjjl^ A.ljJ ^ii jljJtVl jj*j alá'i _J|jaÍI ^It'i Jj—jil Jl ^AJj —jjlXL" j'i iaj Jáiil JljâVl ^JA Ijlá'l ijlí

(iljj ijaj^^ —i jJ ^ja sJjia^ jjt ^Iti ^iJ —$jlaj¿Lj . ^ji^il ¿a ¿ju—lIi

Jitj Ajlja ¿a ^ijVl Sj—*il óljúuil 1 "j— .'¿il ijjâ ^'S ^Jil SiIjil j—j XIS lAijtj * ;j.— il V JIjaJI Jjj. ^"t IjA jSljj .Ajiliil IjjjS ^â Sjji — ^jS -1aI lúuiiji iaj IjJlS. (ijl*il AjjS (SjAj AjjS (ój—il jjt (^.jj jjt (jj^ (^iij*il ( ¿jj^ A*j.

jlSj (jl—j (jljJi (^^jjil ;Jja (jjljJj ^jjlj—il 'jj—ilj IjiA i—j ^ .Ajljt jjt i^iaJ ^iJ lAliaJ ialj ja ¿a jS^Vl alA ¿jj Ajj*il Jljâ'i ^jjj iSj . jjAjAjjj

-j'A jJSVIj ólJiil jjJ Ajjl .aJ ÁiVJ ólj AjJJA jjjâ jt 'il Ail—J.l IIaj ôj—t

. ji¿il ^il _mñ'j - j ' a AIailj ^jjS ^ijj l—ûa jjj

\a j ^IâJuj' ji 1''Saj (ól^L*¿il alA ^It «lújj .Ájj*¿il Ajjluj^l ó^ljiil ^jjâ ^i ^Jjiil 'jj—il _ilLi jj¿j¿il jj'—il •

j.i ¿a Ájj*¿il AjiluúVl ó1.ljiil ^jjí ^i ^Jjiil 'jj—il i^Li jj¿j¿il jj'—il •

. jj i— Ail Jáiil ólj ÁaJlSil ÁIaIxÍI Aa.uii, Á—lá V^t'i ^j^j ^jjil ^i ;Aaia"¿il jj¿ii ólj ji ójju^aÍI SJ.VI «lúji jj.A Jja Jlj. ^^L jAlIi jjljJj l'A ¿aj jjj—j jjSj ¿ji . lAjjtj . ^ (Sjj|j ^jjj (^'i'j a (ijiL .^¿.Vl ^t^J—Vl jSj¿ilj ¿ÍjjaÍI Jáiil ólj ól'l.Já^i VJ jjjujjj V —jjJ

¿JJJJÜ! ÁeLaJJ! 2.2.4

jt ' — i ? ó'I'i'L"!Ij q<Ij. — ¿Ii A'a .'ILi ^ ji' ^—"i Litjj.i _ilLil Átl. -S

jj '—"Ii Ji*A ^.Si ji ¿'ja %87 lAjiS Ájujj I Jj— .'a (91) jj*u^j ialj Jljuil

^iJ Átluil ¿a jAj ijt ^jJi ia jjj ^jIj^ Átl. ôj—t ^j^ jA —jJjjilt óljl—J

jjJtl. ^ilja j ^.áj ^jl*i| _ilLil ji ^j*J ^lil jaVI Átl. ôj—t Aj. ^iJ jjJtluil

A. jj J JI ' ^—"i I lAJ 1

¿uj ^ji ljtjj.i Iaj'—j ji _ilLil ^It _aj ^jil ólajjLjilj óilj.i— ¿il óltl. Jit ^i

Átl. j^^J ¿a ^jaä ¿il 'jJaj IiSaj .(19.5) Atluil ^.''j Atl. ôj—t ji ¿SaaÍI ¿a IiSAj .1jjj!j lAjj'—"i ¿Ijj ^jjiil jj'— i IjjIj jjSi ji (30.5)

¿A Jj^ailj ó^jI*¿il ¿A jjJSil «IktJ AjV .IJJJJJ _'.'1'A jjt ¿.jil IIA jjJ Jj!j

AjajjISVi óljjáil 'lujSlj _i^l AilaJ «IjjV ^iúil ^It ij^jtl Jj.—"iij Ajjllil ^ijiil

jijj iljjj .^ajj¿jil ^xAlail _ilLil ijj ji ^ij'j ^jil Aj.l.Vl Sjj¿il ^lil j

;ljjt Jl^ ^ JSi Áj—jA Ajjjjj óiIjI At ¿a ^iljj jJ IjI— Ajjjljail Áx^laIi ^jjjJil jj^j¿il ^ilS lúi üi—S A.ljiil alA jJ .IjjiJ aíI'a ^A ^Jj 3j.l^¿il sJ^ ¿a áIaISja jjt IjjJ

SjAlail Sjl¿il ^Üj ^í

! AI¿t

. _ilLil ^ii ¿AjaÍI ^jllil jj '—"il jt

^Lâj ¿ja Áijiil ^i jljaVi _It i ^i JJ '— "Ii Utjj.i j ^Jil óltluil jl^tlj

^JA^ ¿A %75 lAjiS Áj^uúj I Jji (78) jj*j.j Ájj^ ^ilja ijiút ^«Alail ilj _ilLil

Áijiil ¿JJ jjXAÄj jjlil ÁjILil Jit JjljJj iljjj . jjAja A JJt %25 j ilj -jáA Ájjxil

¿j,..á:tt Á L- ti.jjj.5j. 4

Ai'la iJ jj<" ji ^J ÁjajijSjuil j ólj.li. ^^ji ii«' ü'IS ,"" 1aS _ilLii Aj—jijSj. ij' i.

( 20,19,18,11 AIJwVI ^'i ._i^l ^ii óljiailj JjjaÍIj ólAlaJ^i AI.— A ^Aj Ájj^ j'i

.Ajii Ájuijil Áilail ^ijai ^ji

ÁjjL^jáyt ÁJLt! .jj 6.1.4

^It ^'i (_ilLil Ájlaj.l ^It jjJlJil ^i I jiIá IjjJ _*I" ^jil Á!a^il JaIj*ÍI ^Í" ijj 1''<Aj IlSAj .Ájji ."SVl ÁjiIáil ^lj!i ^A 5(4 (3 (2 ( 1 ;ÁIJ.Vl j ^.ijiil Jl^l A£jL) ÁÍ^t ^Aj (i¿j 'jj ^^ ÁÍ^t j^S—j Ájjjjjil Átlajilj Ajui'il Áilail 1a j

Áilail ^It jjj" Ájjjjjil Átlaúili .Auaj ü^jil ^i ÁajJj j jA iAj'A ^S jj i ^i (Ájiia ü^jil ^i já^i ¿jl"j Ja"u' aj jjáJa ^^Sj Ájjjjjil Átlajil ^It jJj" Ájui'il Áilailj Ájui'il

l!aV ^¿luA ^Alt JS—" ijj'i ^^jlij ijjli (Ajjl^ajSVlj Ájti ¿jaVI ÁjaIáIi Áj^uúilj ^'i .A.uij

^iJ —jj^^jj -jAjSj i^Lil ólAlajl ji ^i (Ájuiúil Áilail ^Itj Ájjjjjil Átlaúil ^It JJJj —jjiilji ^Ji ."*yi ^jlu¿ilj -j'1' "j Ulajl j'i UI. jJllj ijjjj" -jaia'' jt Á.ljiil

ÁÍ^*il alA jt jj*j ji ¿Sajj .AujíaÍI ^i ji ^jjil ^i —Aj.V ^úSuil l—j¿il j -jIj* a j| - Ájjjjjil Átlajil - Ájuijil Áilail - Ájjl.lSVi - ÁjtlAlaVI AjiIáil ; Ajillil Áijl*¿i^ JS— ^It Aút jj*j ^lil ÁjjiIil jjAjil J^á ¿A l*ilj ji.u 1a ji ¿Sijil lj*.j iS jjSj ^iljj .Ajxj.Lil ó1.ljiil ^i sijluil ÁJtj.j¿ilj ÁSiil ^jluA ^iJ J^aj jlS jJj ^.ijj jjjiS

^It Aja j ' ¿il alA -j!" ji ¿Uaj V IIa ji JJt (Aji^j á*j"aÍI ÁjajjAil ji ¿a —tjil

[5].¿—.'Ii ala^Vl ¿A ¿J—j ^IjI— " jj."

Ijt, tSl î„ J ^.IjUrnt ti 2. 4

ÁiJL^jái! j Á&Uí* ¥! ÁjLHj ÁuMÍfb 1.2.4

(IjilL (38) j^^J j Ájj^ Ji*^ Áú. jjj—t (20) ja j¿*Ii -l*il Ji*¿il j'i óljiayi Ji"

LjjilSjil ^It J.—lj Jjijail ^i _ilLili .sialj Áj. IjjjS Ájjxil i^L jJS'i j'i IIaj (19) ôj—t ¿u^ Aú. ^.'.j Á«Aiail ^i jj"'.' «i 'S i*Jj IjUj!" (17) Áj. ôj—t ¿j. ajAtj Aj. jlti iS jjSj ji ¿Saj Ájj*il jJSi ji IIaj Áúu^ JjSi jA Ájj*il Ji*A ¿Si .ijjj!" Aj. Jljâi ji^tli (Jla ^i ^Itj .jJSi ji Áúuj iiIá"a Á«AÍai1j ¿alil Aji ji ÁjjjlJil AJ.ljJ ^i _ilLj Aj. (24) ¿jj—tj ¿jjij i^L Á*jji Ji*¿j . Aj. (19) j—t Á*u" ¿jj ^jljl" Ájj*il jJ ;Jj¿j ji UjISaLÍ ('ij—il ÁIajA ^iJ I «jA— jj¿Jjj —jji ^j .Áú. (30) jjJ^J aj¿t ialj

. Á.ljiil alA ^i sitlS ^iAjljJtl ¿Saj V ili ^jiljil ^It ¿jjJjA jjIAlt luji ^jailj ja*íi (13)sj—t áj^j ójSj iaí SJ.VI Jj*A ji 'Vi Á'j a JJ.ÄJ ijiil i 'I ' ^j" iju'i' A a il'ilj ;jaij -AjlaJ (18) ôj—t ; i áUjA íÁjlajl(25) jjJ—tj ^¿á ;jAlt ;ÁiIlá a Áj^

(3) ^i^j ;(_^jla íóljlaJ (6)ü. ¿jl. íóljlaJ (6)ü. 'Ajl—J (18)Sj—t ^J^ (17) ôj—t ¿juu ¿jitlalAil ^iJ Áil.Vlj (¿j^l—J (2) ;jl—J óljl—J (4) ^j'i «lúj óljlaJ jA ^j .Ajl—J (15) ôj—t Áu¿á —AJit j (j^L^l ^It ^áJ (jSIaj V ¿jlIij ^AjlaJ . JáJ ólj Sialj Ajti ¿la i a!L ^iJ ijji— "i Ijjjá" j^¿il alA (JS jli (^j—Ia

;^illil jaúil ^It jlS i!í JáiIi Á^júilj

.(Áhíl — A\i) AjVjii (IUAIJ ÁjjiiA ^JJ ii*j J' IjjS ^ ¿i'" IjISj

A.¿á ;ljjj. j^J (100.000) ii'l áj^ ^iJ j^J (4800) ÁjIaJIaj j _Vl Áxjj'i

.% 24.03 IajiS Ajujj I jjí (25) jjj—tj

. uilUil ÍJJMAÍ iU"Vl jl^—l • . Jj——ii Ail AjlSj uitUil ÁiA^ ji Jjj—Jil Aajji • j"'jaAil IJa üft AaUaI (j uilUilj iJjj ^A SJjl"Vl ü'^*J Jift íílA.il üijiil 0

.^ij jj¿ j JJ—AÍI Íijil jjíJ SJA ^JJAÍI ÜA A—jj—. JI ujl^Jil^ Aji u¿Jj V ^ (j

. uitUil Ajwaii ^ujIIaÍI aJA 4a*Na -Jft

üJái«JAil (17) J.ft ¿jlwil j (16) J.ft jjlwil üjiljwil ^ift Ájj—Vl Ü ^Aj ^jí ^l

Sjj' Vj SJjti (ft IgiA lji"—j —i (Jilj sJjti (ft uNUil IgiA Ji^ (Jil ^JjlaAitj (A uNUil 'gj—j (il jIjaÍI ¿I (*-Aj üj^lwil üjiljwil ^ift Ajt^Vl ljjj^ Aj. (gi 'S JjJ^a Ajjj*il Á¿N-jilj _j^ailj j—iilS SJjti (ft IgiA lji"— —gjl IjjSj (il 'g-"^ JljA l Jj—, Jj'íJÍ'. Á^lAJl ülf' "—Vl ^^jft (j Sjjj. ijj V Ajiftj AjaN"VI Sj' '—ilj

.üjJUaiil üJjlA

lutin ll±JI pjfH lUL 3.2.4

.—gJ"'lj J ^jij — g 'J.'J Aj*aI—Jl awjaíij uNUil üJj itjJjVl Sjí íja jtjí ÁÍjl—a (j JaJij jjft Jai 'lgj|j|j Ajjj*il Á*iil —"j uNUil A—ljJ (il üil jj* 'ilj ü'jji'il üa —¿jil (ftj —gü*jj —gJ"'lj J ^jíi —gijA üft Áij*]| Jljil üa %84 -AjJí Áj—j tjiti (88) ¿jj^j Ajj^j

—gÍA jLlj 'IJa (ft tji" ljjtA.I %15 lAjJi Áj—j tjiti (16) J.ft ÁJ" JlL (i Aj

; (j Ijij A"ljJil ^jÍ jjj*j (Í Aj¿jil (j

. —gjljJÏ ¿A -fNJJ V AJJJI U* (i —g ' "Í'I IJJ—J Ajjift u* ÜA IjjtS ^J*jí ;Aj—jJÍl fj"

. tgj —gi Aíli V (il ^jj15aÍI —Sljjj s' U*a\| ülj.l—_aÍ l SjJS

. Jja—Jl (j jftJj —Ajij (i IJaj (ajjUJil üa jJSI ijiiil (ft J^JftVl .AjjjVI ül"ljJil Ja^ (i üjÍaIbÍÍ sJjJ^aÍI üljjl£AVl uj-j Jj53maÍI Jj^ ¿iail

üAtJil Jl^wil ^ift üljl^Vl ÜJ£Í IJ£AJ .jJiil IJA (i ^.IJ JJ¿ —gííjA ¿t£í '¿JJ^VI ^i -AjJÍ Áj^uúj uNi (10) Sj.ft (ilj^ JJ*aJ A*aI^ÍI J.UXJ (i Aj¿jilj ¿ÍbjaÍI (18) J.ft

¿jj¿jj NÍ —gJ"ljJ ^jjí üft üJ.ljil AjiUil jJft üJJ*J. Áijí£ J^Jil Aljl" AjjjaÍI uwiil ¿j

_jl^il at^jVl ¿tj*i (i Aji üJjj^ ^iJ^ Aija<j Sjjtj JljÄ.i (i Vj tAjjjij (i

IgjAjí Ájj*^l tgAlwái (Í Ajjl-jVl -ji*il ütji£ JaíJ —i 'AjaÍ*ÍI ülji^il j^j Jt^il ¿íIjJÍIj

. ü^^Vl AJj£Í IA IJAJ

^jÍ (j u"J''J Ajj£ uitUil tAjB-úíJ^uü (jil sJlxwil ^ja Jj^ jj^Vl Jjí ^ Jljwii Áj^uúitj ^l Ajwij il a*a'^\i aJgj tjili (83) üjjlAJ j ajnj ¿I J^j tijli '¿imaíj a*a'^i (jj*i| uJVl

(Í Á^At^itj lgj|j|j Ajjj*il Á*iil —wá (ij —gjfjL ¿jjjAij f|j*" —A %79 -AjJí

tiJl —i üJ^ (i 'lJ^ AÍJJ. Ajwj (Aj '»|J*_" jj¿ %8 -AjJí Ajwij uNi Á*LUÜ ^-¿A Jtjálj j.^ iJil jaVI '%10 -Ajjí Aj-ij il 'A^lj^ —gJljl üft —gÍA tjili (12) j.ft .¿^jil üa JjaJ -j Ia^ 'jj£JaÍI —-ail ^Ift Jftlj (jNi ^ja^a Jj^ —Ajl£ílj —gjlij^ÜAj uNiil üt^ljJálj ¿ÍbjaÍI jj^Vl Jljwitj ¿i*^ ^ijí ^l

AiVJ jj^j —i üt^ljJáVl ÜA jjj^ JJft üjj ü^^Vl 1 "'^jijJ Jai gJtj^ j —gj"ljj ^ji iaaji jaí .AJi^L (Ift J£ ut^i jj íuNUil -^i üVUJ^Vl JJ*JA Jljwil ¿j£ AjJli^j (9) ¿mj üjLl üá^ (i 'JljAii (ftjiil ¿jJ (A^il JJbjÍI ÁilwA Jj^ Ájt^j (14) Sj.ft AjJ<A (i jj£jJii jftJj IAa AxÍIUaÍI ÁÍjIjaÍ ^Jtgil j^ilj U&il jíjJ -Jft

Ál^.A (ij ütjtAj

(ij ij^Vl u* "'il j ¿AJ? jil Sjij fljj Aj-aj Jaft üa A jiUil üj Stjl*A (ij ÁÍl.j 'A* a'^\I AíNft (i Aáil jíjjjjil JlS^I J^ (Ift ui*Jil Sjjj. (ij ¿jj^l jl^lj . lAjAft uJVl uiti tgiA (j-Äj (Jil AíajaÍI üN£.aÍI üa ¿j^J Jl£J lgi£ aJAj SJjl"Vl ¿A ji SjlJVl ¿A uitUil

;(H3il£ (gi üjSj (Jil ij^Vl jl^íVl lA .uitUil

.Ájüil ^íliJil j A.áliAil Jt^A ^JÍ • sJjl"I _lj^j Í^J —gjAljA Ja^ (ift AjiUil sJftlwA j jB-Úiil ^Ijjlj ^^t^ il.j ¿i^ •

. UjíxA j láMaj uilütj fliJftVl •

sJaft ¿jJ ajtJ"I A.áliAj u'i' Uii ^^fil •

.Jjía jj¿ JjJ^il üa Já^ JjÍaÍI Jjiail ¿Ví(ftlwil —^^il üa JjiaJilj ^Jj-aAil JJft ^^a^ •

.(aÍ*ÍI ü^jil (ift Jftlwj j^ jJÍjJj IgiA AjaÍ*ÍI l.Aj^" V uJ^ilj IgJljJjj A ;J<aÍI •

.Jj-jJa -IjJ^l ÁíNft uilülj jtJ"Vl ijjj ¿i •

. (*a'^\i (^ilj ÁA-3VI _jji üJ"^ J •

(i üj^ jj^A jjíjJ •

. ij^Vl -l"Vl uNi üjj uJVl uitUi jtjJftVl SJl^j •

¿j* a^j %42 Ajmíj il tjili (44) ¿j*jjlj A*jjl (iljÄ.j %57 Aj^uúj iJjí ¿jJ" Ajj^aÍIj

. i'jjiij (^ilj a :j<a\i üjj

JJ Ji l (i AjjjaÍI (ift AjiUil —U* A J^AJft l -Jft tji^ jJjj 'ülj'.AJ^"Vl (ift tiftNil üAj

jj'^Jii IJa ijJ*j Ia Ijjj^j .JjiAil ji áa\3VI ^ij ¿tj^Vl ui¿i (i fj^iilj

ui¿l (Í ¿jj'Jij —gjlj l^ift üjiJl üA JJ^I ¿a sJ^ljil ÁÍj*il —gA'taJi Ijij jAli u'ljU.l jj£jJj J^AftVl jt^jj (Í —g"j iJil fjJgil üa j^ üJaIJ ¿li Ajiftj .AaiJA a ^jjí (ij ¿tj^Vl

.^jaía ^."j AiJ j

Jáj jj'^Jil ftiJl ü' jj*. ^ ÜA ¿j^.j %92 -AjJÍ ÁJMÍJ Üj^jA (96) ¿j*"Jj AJ" ^tiAj já'^Jii (i AÍABJ—AÍI JJI"AÍI (ij Jj*j utj"Vl ¿¿I (ift Ajj^Vl —i*A laaji

ftiJi (iAJil Jjj.il (ij Ail.Vtj (ijVl Á^jjil (i (A^tíVl _jji) jtAjVlj fl.j'ilj jl Ajijlft J£l.A 'AjJ'a ¿j^j AiiUil iji AjjtÍJA Aá^ujj üV^ (ij Jj*j iJil SjAil 'l^lj —gíil jJ*J jl V^l ¿'-javi fliJl ^jjlaAil ¿ja^ j Ail^Vl üa ü^Ail -Jft üa _jAJil ¿li ¿j ü'.'j —g"jjJ (i já^jJil ü '' jj*. üa ¿jjl*j a ji Uil J*^ (ij Sjjj^bitj iJjj IJaj Áj"j (âjJj Ají uj¿JAilj ^^liil JjJil jj"A Jj^ _jÂjil (ij jftJj SjjJ*a Áj"^ aJA .%7 tAjJi Ajwij Jljíi Ajj^ (i j"- iJ —gjji JS. V A ijJ. Aftt^iii ijÄ.I Jl*jl üft 'J- j ^jjJJil Á¿jJiJ ¿ÍajaÍI Jljwil üft ütjt^Vl (ij ¿Vl JaJiii

; (ilJil Jljwil (i Igjjjij ü^^ AjjjjJil gjij ü^jíwaíi Jl"jj A^j^Uj ¿i*j ^^ ^ijj 'aía AjjJjjj V^j jlJ"Vl üa uNUil aJjjj ia A¿jji Jj-j A^ üa %44 -AjJÍ Ajwij 'Jj-ja (46) üá*jjlj AJ" ¿I (ift ütjl^Vl Jjj (í _jj»jil Jjwil uji"l Á^lj^ ^^íjjj .^j.il ¿a Sjjjmil j'.a*j^"ii jl a^íiíaíi f'*.V| A"t^ (ij ÁÍl.Vtj ij^l jlj^ j'-a*j^"l Jjjj uitUil ¿I üj— íáj*ai^íi ülj.' — a\i AjNj ^l .AjjjjJil Áftl^iil üa ¿jJj Jjjj ij^Vl jlj—ii J'-a*j."VI IJaj (í ft^. ^ jjíaíi ^navi ¿a ^J.il Aaj^i ¿jJj—jí%50 lAjJi Ajwij 'Jj— .'a (53) ¿j"A^j ' "AIa (Íaj jj^Vl (ij jjJil jtJ"Vl ¿I giji (i A jiUil üj Aift jjft JÍj

. "Sj.' — Ail üA —gjil U^t^il Jjlijj IjJ* . IjJtj Vj ^jiii ¿jajajum v Sjji"Vi jjSi ¿¿i (ift Jjj áí—Naíi ¿lí '^ij üa üJaiii (iftj

.uNUil ¿A üI^IÍaÍI ij^ái ¿JjUjil jlj"l (ift JaJXJ —gji¿l ¿I ^iS '—gj|j.l^A fiaij iji

-Jft ÁAIja ^iJSj 'J.'— aÍIj ¿jUaÍI ü^ ¿j"iV.il áaIja (Aj VI SJjJ^ üIaIja (í J^Jj tiAj ü (ift SjJail áaIja jjjj Ijj^l j uilül üjj^J (i 'AgiA JS jjJ Jj— 'Agijj —aIÍJÍI

A*AlaJl ¿ílj üa ^'g^^^i^ji^ Aaj ¿I (ift .Sj.' — Ail SJ^ üa Jl*i ijjjJ JS^Jjj ¿jjUjil SJ^

üilj— Ail ijJ— a ü^ (jjj£jilj (ij^jil JaI£jÍI Áftl^j -Jft (A ÁjAjjil üljjAilj

A uj./i Ájjjjj Áaj^i (i —gJj¿j üft üjJj—jAil üa Jji^ JJft ajj Jij ija . üi'ajjUjilj

—giA jl.l ^ . ujJ^jil Sj — Ail jjj*Ji ^ja j^Vlj üá—il üáj ' g ÜA Jj ÁjA'gjj'Jj

üa jIjSVIj ^j.jaÍI üft ^jjAilj iU.il -Jftj AÍj''J Aii il^l (ift jjSjJil Sjjj. (ij (Jil ^ijj igjij uitUil JjAj (Jil ^^IÁaÍI (A Ia 'J*jj .SJj^Ail jliíVl ÁJ*íljil AIjaVI

¿jj^ j iJ—j, AjiUil 'gj—j (ji| JIjaÍI AJa (i _j^ailj j— iil UjjäA ft^ ^ IgiA ¿Jjijj

—J '%57 lAjJi Áj-ij Ájl^j (60) üJJ"j Ájjj*íl Á¿Njil 'jgjiJ %77 lAjjí Áj-ij Ájl^j (81) üjj.ftj iJ—lj jff-úiil j''j°a9 %25 lAjJi AjmÍj il 'Ájt^j (26) üjj.ftj Aa^jjÍI lAjJi Áj"ij Ájl^j (19) Sj.ft ÁÜil Aaíj jJiil ajijj ' %20 lAjJi Ajwij 'Ájt^j (21) . %17 lA jJi Ajwij ii 'ÁjUI (18) Sj.ft (jtAjj ¿Ijail -ji*í ' %18 üjj¿Ijil üa ü^AA Jjft Jilj —jjail uJVIj üjj—íl ujVIj Áájff-jiil ÁilaJilj jjI"aÍI í^U— jíj

. lgji

^jft Jaí '(j.ft üilJil Jljwil) Á—lj^ ijji"' tÜja IgiA uNUil Oaj (il JljAii Aj—ilj ^l

ü-jj-wiil ("'jaa at^J ÁJji" jftt.A üft %25 lAjJi Áj^uúj tjili (27) ¿jj.ftj Á*j"

'ÁjMjjíil jljâA at^j %24 lAjji Áj—ij tjiti (25) ¿jj.ftj áma^ ^ij ¿jjj Ajjji^ 'VIj

(14) j.ft Á*jji ^jj*il jIjÍaí %18 Áj—ij tjiti (19) j.ft A*luú ÁÍVJÍl jtjaA IaNj

.%13 lAjJi Áj—ij ^^

-|j*jV ' lijl Vj ÁiVj ij ('''"—j J"JA (ij igáí uwiil J^^j —Í ij^l JljA AAjj U'j-'íl Jgi ^jj-aAÍl aJA fljj OíjaÍI IJa ¿jJajj uNUil J* — " (JÍl JaIj*ÍI Jj— übji«A Vj —giil Î uitUil Slj—j IgjiNftj Sj^I A*jji (ij jaVI ¿^jj -i ? l^jJj (i jU"Vl Á^ji Aift —AJ*j jl j'ljaaÍI IJa ajS u'j"' jSJi A — 1a Áj¿j 'gj'—.l íftJ (Jil ü^^Vl üj ; ¿'"a' j| Sjljj ¿jJ 'gj'—.l igift jjft LsS -AjSJj

JAVI ^Íjj • ^Jj-aji! jSj -Jft üft —j.J^i' ^jtail (jjJ*jí *

. Jlj—il üa UJIUAÍI —gí -Jft üft ^Jliil Ájüil (ift

^i Lajji" -jSlj—J ¿jjL jt _ilLil ^jIuij A^láíl -L'.JIj itljail a*—Ija -9 (óltl¿aíl -j^'jj ((Ajj^Lil jjj—il Aiiáj ^^jjúil ) Ájijju¿il Ja—"

.-ikjil Lia ^i

^íj*¿il jAjil JJ ijj¿il ij'j l¿j i^LIi Ajil¿il Jjlj¿il Sjljj JJ Áalail -10 «IjjJ ^i -j uñ ^lil ."Sil «ijJSl j (^^jl*¿il Jijjjl —ji ^julj ilj—jj (^ilaJilj

. jjjS ia ^íJ —

^Jjj ^lil ^ i iii'il ji—jVl ¿jjL jt ^tlAi—Vl tyl JJ _^lLil A—la -11

.^tUi—Vi J ^uii'ii ¿íijiii ^JJ Sjjj'iij jíiS" ÔJJJ. ^It iSjj US .ÔJ.VI Jáij ^i—vi ^JJ AjILii jiaiíi -12

jjj''1u'i'' ¿jI—jaj óljISil ijjj" ^JJ A — iaii Aalailj (ÁjILil ¿j-Ui ^^jáil .-jl.'lj J ^i -jala'' JJ ^Jjj l¿J Aaíljj¿il Ajjulil Áj.á —il ÁjAjj -jjl— ¿A

V d-k .Appendix B

^líl JS—ilj _jaj ji _ilLIi ^¿uu lajJâA Vlj. (21) ¿jj—tj ialj ¿a SjUl.Vl alA iill" ASjjll ^It ÁjjaVi jjS" ji ^It i^Lil ^It ütjjj (jijji ^It áIj.VI ü*jLj .Ai jjjj ¿a jll ¿a i.all ÁAljjj ¿I*Jj ují -j. "ji'' ^i Aaalu" ^lil jiail Ájla^í SjJí üjLtij (ij^uij

.Ajl—Vl ^i Aalj.il ji.A'ij

;SjUl.Vl áij.í Ujij

.J¿*Jl -13

. (Sj.Vl JJ*A ) 'Vi ÁjjA -15

. _ljjj&ilj ajjulil ÔJ.VI JáJ Ji*A -16

.i^Vlja ¿a "jjSÍ ji" ójjáVl J—*Jl ólJúuil ijjí üj'S ^lil SiIjil -.i -17

?Ajjj*Jl ÁiIil ^i ^".ijii I jj'—" ^í ^ji" Átl. -S -18

¿a ^jjiil ^álú" ja -19

?d.jjJ jj'alj -j!" ¿ji -20

U ?^.jjj JJ " «ijji ói jj«L — ij" JA -21

?1aÍj£ ^jil SjUil ^jjSá" jjSj" ^i óljj*" ^j—l j" Ja -22

?^jj*Jl 'jVl ^i íijiii JA (íijiii ¿A Jj. AJ^J i*j jVl -23

?ÍAjjt ¿A JJSÍ ijj—j ^lil JIJAJI ^A IA -24

?ÍAjjt ¿A JJSÍ IjAjS" ^lil JIJAJI IA -25

?lAjjt ¿a jJSi ij.'—" ^jil ^jjilil A!jjL 1a -26

?lAjjt ¿A JJSÍ ijAjS" ^jil ^jjilil A!jjL IA -27

?ÍAjjt ¿a jJSi IjúA óiil.l ^Ji j*—j ^lil JIjaÍI ^A Li -28

? I ia Sjjia^ ji üJlS ijÚA Sijliil jj i j*—" ^lil JIjaÍI 1a -29

J ?^l.ljj ^jí jjjÁj ^i _tj" JA -30

?|j^ J ?Á*AÍaJl JJJÁJ ^i _tj" JA -31

?jlu¿I" ^i ^jj*Jl 'Vi ^ji" IjilL dJjSi ij*. üJÍ Ja UjAt -32

Ia ?^Jlja ^ÍJ ijij'" j'i Jj" Á¿^> jlSíÍ j'i ól^j—Ja ^^ Ja -33

^*Alail _JSaÍI ("^lAiaVI -It -a*A" (1999-1998)(^jljilijt(^jAjail [1]

.AjjijSwVl (ÁjLjjljVl(¿jiaÍl

AtljLIl jjjjJll jlj((Sj"l*A ijl'S AIuI.(1L("j"1*aÍI IjjSí ^i"(1981)(jjua (^iúa [2]

. 199. jlúji(ójjjj(j—jilj

jlj(J.liíl ^jÍ Jl—jA A¿a jj(1L("^jj¿íl J ^jjjJilj ^uíüll AjajJil"(-2000)(jla(jj^J [3]

jlújí (ójjjj (j—jílj Ati LIl ólijjt

Á*AÍa ^i jajJaJ -iS ¿aj "ljI*Íl ól.ljiÍl ól.ij."( 2004 )( ía—a(AL j jlut (jlaj. [4]

.jit A*a1— (jit

-^tVl Sjljj (AiiaJll ÁIaA("ÁjjjljaÍl A*Alail ^i ^.ijiíl ¿.jíl"(1982)(^ Jjá (jl.t [5]

.68 -67 ( jjjjj-jjIa (69 Ji*il(Sj—t AJllJil Aúuil (jjljailj Ailailj

'j ^íil ^'ij!¿li ^^jiij jli.i JS -ijlil •

.üjjJjVlj jJjjjAjSil Sjjai JláJj •

.Lt! £L¡Jlu,y! 4.2.4

;^l'luJ' Á.ljiíl J^ji ^i ^j^LaÍI JlS—Vl ^It AjlaJ j

. lAJAt ^*Aiall _ilLil ^ii Jj.— lll ÁjIAt ^i iLtl. ijj. ^^ ^tÍA"aVl Ja1*J| ji •

.Á*AÍaíl '^L ^ii Jj.—lll AjI¿t ^i iLtl. l^. ^ji ^jl.lSVl Ja1*ÍI ji •

a* Aiali i^L ^ii Jj.—ili AjI¿t ^i iLtl. ijj. ^ji ^aj¿lijjil Ja1*ÍI ji •

^í Ajajtlijjilj áj j1 . ^"«Vlj Ajti ¿l—Vl JaIj*J| ¿a jJSi itl. ^ui'll Ja1*ÍI ji •

.Á*^lail i^L ^ii Jj.— lll AjI¿t

Á^jLÁtt .5

^J—j ^Ajti"j Aj -l¿"AVl jj ¿¿la ¿li ^i Jjí Aljluj^l ói.ljiil ^i _ilLil jJ óllj ói.ljj Sjljj ^jluiA ^ÍJ J^^j IjjSí ^la Ájjj*¿ilj AjJ^I ólijlSAVI

¿A Jtlilil IlA ^It _^jlj ^j ¿Aljil ¿¿la ¿li ¿a AItliJj A"1*IL"j aiji "j J^l*¿ii jluj^l

_ilLil jjSj ^la 1a lá"J óljLá Sit ^iJ ^iJaj ^Íj «ijJ jaJ j [3] 'ól^J. j óljjlajJ Áj»Alaíl ÁJ^ ljjlj jlj ^ijj (jlaaJ.l j Sjlia jt AjiJ _uJ''l ^lil ^jiil ¿—""j ¿aj ljilL jIjaÍI ¿a SjliVl AjijSj ÁiIlá ¿li ói.ljiIi Ajíj*¿il ^aljjil ^i _liAÍ Áij*A J^á ¿A ¿j^L jt Aj Lj— ¿li -il*Jljj Aui'.j Jjiil Jj— ^It Aj*iliíl ^ÍJ Áalaílj Aj.ljiil

áÍj*a ^i i^Lil iji" ^lil Aj.á —il óljljjil ¿¿'J" ^lil ó^auiil JlitJj (^jjjJil Ajajiil ¿'ji— llj A.ljiil óijl*j Á"láíl Aja^*íl ó^iáíl ¿A sJliVi ¿A (-^i!" ^Iaj -^JUJISaJ ^'.jA _ia jljJál ^It aitlu" ji áIiSIh¿li óijall ^It _iaj ^iS ■ ni'llj ^Jl*ijVl jjLjilj ^jjjjil AjajJilj ^Jjj _ijil ¿a—" ¿j^L ^i ^Ílliljj (AjVjja j Aj|j|i*J.l -j^j

. ÍAjjuS"j JjJaÍI j ó|jii*J.Vl óljljJál IaJ*J ^lil ^tiA"a VIj ^'jAllj

\ .Appendix A ^Ij^jjti

ilSj (ijl'ij i ijl Aj^aa— aji'lti' Auij -jil i ^ S ^Íl .'li Lll Áaia -1

Á*AÍaíl ^i AjiJ ^¿"'.j ^lil Au^ ¿¿la ¿li ^ÍJ ¿jai'.aii Aj^Aj ¿a AjlS^t AJjAj SÍJ^Vl ijJA'j ^lil Aj.á —il ÁjJjil ól3^*íl ¿a I ja ¿Iaj ^Jjj ijajláj .-jI¿t ¿a Ij.l.i l«ja lAjljJtlj '^Lil ¿a _lj—Vl

¿A ^tiluj IIAJ (AjISil JÍ Á*Alail ^íJ «^Vlj jjff-jiil ^íJ _ilLil jiaiíl -2

^i SljiAll S«lújil Ájti ¿all áU—J'VI ÁJAJJ ^It -jjitlulA Áíjju¿il ólJjjil

^í ÁSjl—¿il) Á*j—a AjjljS jljjÍ «IjÍj Ajúiil AjtlijVlj AjílaJil ^aljjil

.(Ajj^L

iji ^lil áajlall Jjj¿ii ¿j¿*jj Sljiaíl Aj^^jJaIj AÍjja Ajaj" ^íJ _ilLíl Áaia -3

Á*ílúil óljjail ^í ¿alj¿ilj _"Síl jjíjjj ^ijj

(ÍAJJJLJJ AÍ Á "'li' AJAAÍ

ÁAiiSil AL—^Vlj ól—Slj¿ilj óljijil j A"iail ólj.l^l ^i aSIj1—Ij

.^^Vl IIA

Jjj jjl*Jj S«liSj Ja*ÍIj Sljaíl jjúí -I*Jj ¿ja —"il j Sitlui¿il ^íJ _ilLíl Áaia -4

.Áj.lj¿il ól jjáJlj ^j^íl óNjj u"ll jjíjjj ^ijj (Jj^uaÍI _ljil ^j!^ Jai ¿a

aJl*ljl i*j jIj!".VIj Aaljilj Ají j*—j ^lil -j"— ¿li ¿Su¿il ^íJ Alala -5

.¿ilúil -I*Ii IjIL Ajjjj AJj.i jt ^tll^uj IlAj (AjV^V Áj^uúilj -j^íl jl.jl.Vlj ^í^Vl JAjil ^íJ Ajala -6 Ájjj Lili óljjailj j ^láj ^JJÍ ¿jj— J¿ii Sl"l.Vl ¿A Sj¿J¿il óü^*íl -tJ

. Ájjj.lll

Ai . ■ i Jj Á a - ^ ó ^Alá Jiij" -jIlu^ ' ilAj (ÁiIatj Ai''I ' A—. ¿l a"J| ^.il Ala 1 a -7 .óljjl.¿il iIlá a ^Itj Ajjt jlSAilj jlS¿il ¿J*J

AJajS _ulSj ^la ^jj*¿ilj ^J&áVl _JlaIi _ilLil -ji Aj¿ú" ^íJ Áalail -8 ¿a AjS^áVlj Ájjjiil -j!il ÁjAjli ^aIjj Jlitlj ^ijj (-IäU IjilL ajljJtlj _ilLS .ijí ÁSjl—¿il ^It i^Lil ÁilS ¿ja—"

AitaJilj -NftVl Sjljj'AiljjSl Ai—a'á*ai—Íl j ujj*2l "(1975 ) jj^' j" [6] .41.ü' i-A ' 14 JJ*il ámaiaíi Aiwil'jjlj—ilj

ájúsa 'ijj. ¿ia*j áa—.jj' AiJl"j j Awl j ájímií aj—jJil"( 1924) 'Ujji ¿IjJft ^ljí [7]

.SjAljíl ' Ájj"AÍl A'giíl 'ajj"aíi A'giíi a jJ^a'"( igjiij ijjjJíl aj—jjíij (mívíi j1.jvi"(1959)'ja—a a^^'iva [8]

.SjAiaíl